Reanimatie

Reanimatie is het redmiddel als iemand een hartstilstand krijgt en stopt met ademen. In zo’n situatie raak je al snel bewusteloos. Er komt geen zuurstof meer in de hersenen. Dat is levensbedreigend. Met reanimatie kan een (burger)hulpverlener proberen om de gestopte bloedsomloop en ademhaling weer op gang te brengen.


In het kort 

 • Of iemand wel of niet gereanimeerd wordt, is een keuze. Als er niets is vastgelegd, vindt reanimatie altijd plaats.
 • Christenen denken verschillend over reanimatie. In het document ‘Keuzes maken over reanimatie’ gaan we daar dieper op in.
 • Een beslissing om niet te reanimeren heeft niets te maken met euthanasie.
Reanimatie

Informatie

Wat is reanimatie?

Reanimatie betekent letterlijk: opnieuw tot leven wekken. De (burger)hulpverlener probeert het hart, dat gestopt is met kloppen, weer op gang te brengen bij reanimatie. Dat kan op verschillende manieren. In het document ‘Keuzes maken over reanimatie’ kunt u meer informatie vinden over reanimatie:

 • Hoe werkt reanimatie precies?
 • Wat is de overlevingskans? En kan er schade optreden?
 • Hoe maak ik een goede keuze over reanimeren?
 • Hoe leg ik vast of ik wel of niet gereanimeerd wil worden?

Keuze over reanimatie

Of er wel of niet wordt gereanimeerd is een keuze. Steeds vaker wordt gevraagd of u gereanimeerd wilt worden, of juist niet. De arts of verpleegkundige kan deze vraag aan u stellen. Maar u kunt het onderwerp ook zelf bespreken. Uw gezondheidssituatie speelt een belangrijke rol. Daar kan een arts een goede inschatting voor maken: is het medisch gezien zinvol dat u gereanimeerd wordt? Maar ook uw persoonlijke wensen zijn van betekenis. U kunt samen met uw arts het gesprek hierover voeren: die kent het beste uw medische achtergrond. Wilt u tips voor dit gesprek? Neem dan gerust contact op met de NPV-Advieslijn.

Wie beslist over een reanimatie?

Een besluit of u wel of niet gereanimeerd wilt worden, is niet alleen een persoonlijke beslissing, maar vooral ook een medische beslissing. Daarom is het belangrijk om deze afweging samen met een arts te maken. De arts heeft de verantwoordelijkheid en de kennis om een goede medische behandeling te geven. Hij kan inschatten of een reanimatie zinvol is of niet. Bij het nemen van een besluit over reanimatie weegt de visie van de arts dus zwaar. Het kan zijn dat u zelf gereanimeerd wilt worden, maar dat de arts tot de conclusie komt dat dit medisch niet verantwoord is. Het is goed om te beseffen dat reanimatie dan niet af te dwingen is.

Andersom kunt u zelf wel redenen hebben om niet gereanimeerd te willen worden, óók als de kans van slagen medisch gezien reëel is. In zo’n geval telt de persoonlijke wens dus zwaarder dan de medische mogelijkheden.

Moet ik vastleggen of ik wel of niet gereanimeerd wil worden?

Het is niet noodzakelijk om een besluit vast te leggen dat u wel gereanimeerd wilt worden. Bij een hartstilstand zal een arts in principe altijd tot reanimatie overgaan. Komt u samen met de arts tot de keuze om niet te reanimeren, dan is het wel belangrijk om dit vast te leggen.
Hiervoor bestaan verschillende vormen, zoals het niet-reanimerenbesluit, de niet-reanimerenverklaring en de niet-reanimerenpenning. Hoe u zo’n beslissing neemt en waar u dit moet vastleggen, leest u in het document ‘Keuzes maken over reanimatie’.

Opvattingen

Verschillende keuzes over reanimatie

Als christen geloof je dat het leven door de Schepper aan je gegeven is. Tegelijkertijd ervaar je ook de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met dat kostbare geschenk.

In het nadenken over reanimatie zie je beide lijnen terug: Gods voorzienigheid en de verantwoordelijkheid van de mens. Sommigen zijn bang dat je door te reanimeren ingrijpt in het levenseinde dat God bepaald heeft. Je laat geen ruimte voor Zijn voorzienigheid.

Opvattingen

Anderen vinden juist dat je op Gods plaats gaat staan als je níét reanimeert. Versnel je dan niet het einde van het leven?
Christenen kunnen dan ook tot verschillende keuzes komen als het gaat om reanimatie. De NPV denkt graag met u mee over wat beide gezichtspunten voor u betekenen.

Niet reanimeren en euthanasie

Een besluit om niet te reanimeren kan lastig zijn. Want: je neemt een besluit om niet te handelen bij een hartstilstand en weet dat de dood dan onvermijdelijk is. Dat geeft sommige mensen het gevoel dat ze de dood in eigen hand nemen. Toch heeft reanimatie niets te maken met euthanasie. Bij euthanasie wordt het leven namelijk actief beëindigd door een medische handeling. Met een niet-reanimeerbesluit wordt juist afgezien van (zinloos) ingrijpen. Iemand overlijdt dan door een aandoening, en niet door een menselijke keuze of een menselijke handeling. Zo kan er voor een zieke of zwakke patiënt rust ontstaan om op een natuurlijke manier te sterven. Je accepteert dus dat er een grens is aan de maakbaarheid van het leven.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wilt u graag met iemand doorpraten over reanimatie? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

"De NPV heeft mij erg goed geholpen!"

Misschien vraagt u zich af of reanimatie in uw situatie een goede keuze is. Mensen komen met deze vragen bij de NPV:

 • De arts wil mijn moeder, die dementie heeft, niet meer reanimeren. Kan hij dat zomaar beslissen?
 • Mijn vader is oud en erg zwak. Ik vraag me af of reanimatie in zijn situatie nog zinvol is.
 • Hoe kan ik duidelijk maken dat ik niet gereanimeerd wil worden?
 • Ik heb een ernstige ziekte en ben de jongste niet meer. Is reanimatie voor mij nog zinvol?

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Gerelateerde nieuwsberichten

Makkelijker euthanasie bij diep demente patiënten. Het hellend vlak wordt werkelijkheid

27 november 2020

Makkelijker euthanasie bij diep demente patiënten. Het hellend vlak wordt werkelijkheid

Diep demente patiënten met een wilsverklaring kunnen met de nieuwe euthanasiecode gemakkelijker euthanasie krijgen. Daarmee ontkennen we hun blijvende waardigheid. Dat schrijven Diederik van Dijk en Yvonne Geuze, respectievelijk directeur en beleidsadviseur bij NPV – Zorg voor het leven.

NPV-reactie op ‘Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar’

15 oktober 2020

NPV-reactie op ‘Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar’

De Nederlandse wet- en regelgeving maakt actieve levensbeëindiging van kinderen onder 1 jaar en van kinderen en volwassenen boven de 12 jaar mogelijk.

NPV-Themadag 2020 over dementie

08 oktober 2020

NPV-Themadag 2020 over dementie

De NPV-themadag voor vrijwilligers stond in het teken van omgaan met dementie en werd (vanwege de corona-maatregelen) verzorgd via een livestream.