Van de directeur

Diederik van Dijk is sinds 2018 directeur van de NPV-Zorg voor het leven. “Als directeur mag ik aanvoerder zijn van de NPV. Samen met collega鈥檚 en vrijwilligers werken we iedere dag hard om de boodschap v贸贸r het leven en v贸贸r elkaar gestalte geven. Handen vouwen en handen uit de mouwen. Dat kenmerkt deze mooie organisatie, die staat voor de klassiek-christelijke visie op het leven.”


“In de Bijbel staat in Deuteronomium 22 vers 8: ‘Wie een huis bouwt, moet op het dak een goede leuning maken zodat niemand er vanaf kan vallen.’ God wil een balustrade om het leven. Geen dichtgetimmerde schutting of betonnen muur. Niet vrijheidsbenemend, maar positief beschermend. Z贸 wil ik graag het geluid v贸贸r het leven vertolken.

Samen met zoveel mogelijk mensen wil ik een cultuur van leven bevorderen in onze samenleving. Dat is dringend nodig. De beschermwaardigheid van het leven staat vandaag op allerlei wijzen onder druk. Dit geldt in onze diverse samenleving, maar de verschuivingen in het denken hierover gaan ook aan kerkmensen niet voorbij. Veel ethische thema鈥檚 waarover vroeger iedereen het eens was, staan nu ter discussie. De NPV wil de h茅le samenleving dienen met haar boodschap. Toerusting aan christenen is daarnaast ook belangrijk. Aan Gods Woord ontlenen wij de vrijmoedigheid, de liefde en de beslistheid om op te komen voor ieder leven.

Deze focus betekent een voortdurende inzet op de thema鈥檚 die nauw verbonden zijn aan onze missie. Denk bijvoorbeeld aan abortus, euthanasie, embryo-ontwikkelingen, palliatieve zorg en de strijd tegen eenzaamheid. Deze inzet geven we graag geloofwaardig, aanstekelijk en eigentijds gestalte. Het belang van effectieve communicatie is voor de NPV daarom erg belangrijk. Hierin wordt permanent ge茂nvesteerd. De NPV moet immers zichtbaar zijn op d铆e podia waarop de discussie plaatsvindt en de fronten zich aftekenen. Informeren, toerusten, activeren en be茂nvloeden zijn hierbij de trefwoorden, maar evenzeer het vasthouden en werven van leden en donateurs.”

Van de directeur