Van de interim-directeur

Martijn Schot is sinds 7 november 2023 interim-directeur van de NPV. ‘Als interim-directeur mag ik tijdelijk leiding geven aan de NPV. Samen met collega鈥檚 en vrijwilligers zetten we ons iedere dag met passie in v贸贸r het leven. We bidden en werken met onze mooie organisatie vanuit de klassiek-christelijke visie op het leven.’


De NPV staat met duizenden leden en vrijwilligers voor de missie om het leven positief te beschermen. Leven is ons van God gegeven. Daarom staan we v贸贸r de beschermwaardigheid van het ongeboren leven tot het leven in de laatste levensfase. We lobbyen, adviseren en rusten toe om keuzes te maken v贸贸r het leven. We bieden praktische hulp om de kwaliteit van leven van vele Nederlanders te bevorderen. Zo bevorderen we een cultuur v贸贸r het leven in onze samenleving.

Dat is dringend nodig. De beschermwaardigheid van het leven staat vandaag op allerlei wijzen onder druk. Dit geldt in onze diverse samenleving, maar de verschuivingen in het denken hierover gaan ook aan kerkmensen niet voorbij. Veel ethische thema鈥檚 waarover vroeger iedereen het eens was, staan nu ter discussie. De NPV wil de h茅le samenleving dienen met haar boodschap. Toerusting aan christenen is daarnaast ook belangrijk. Gebaseerd op Gods Woord komen we deskundig beargumenteerd, gericht op de praktijk en met liefdevolle toon op voor ieder leven.

Inhoudelijk richt de NPV zich op thema鈥檚 als abortus, euthanasie, embryo-ontwikkelingen, genderdysforie, palliatieve zorg en de strijd tegen eenzaamheid. De NPV toont zich in de frontlinie van het debat rond medisch-ethische ontwikkelingen. Informeren, toerusten, activeren en be茂nvloeden zijn hierbij de sleutelwoorden. Daarbij spreek ik mijn diepe dankbaarheid uit aan onze leden, donateurs en vrijwilligers, die het werk van de NPV mogelijk maken. We houden hen graag vast en werven er nog meer. De zorg v贸贸r het leven mag bloeien en groeien!

Instead of show do a slideDown function