Onze missie

De NPV is een christelijke beweging. We erkennen de Bijbel als grondslag voor al onze activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormen we ons gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is: vanaf het prille begin tot en met het einde.

Het is de missie van de NPV om haar gedachtegoed over medisch-ethische ontwikkelingen 1) uit te dragen, 2) aan kerk, samenleving en overheid beschikbaar te stellen en 3) daar praktisch vorm aan te geven.

Vanuit onze missie – die wordt samengevat in de lijfspreuk Zorg voor het Leven – zetten wij ons in voor de volgende hoofddoelstelling:

Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus opkomen voor het leven, relevante medische ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek doordenken en duiden, (beleid) beïnvloeden en mensen in gezondheid en ziekte bijstaan door toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp.