20 wekenecho

Wat is het een groot wonder als er een kindje in je groeit! Natuurlijk hoop je dat je kindje gezond is, maar het is ook mogelijk dat je kindje een afwijking heeft. Bij de 20 wekenecho wordt onderzocht of je kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Wil jij dit laten doen?

Op deze pagina vertellen we meer over de 20 wekenecho. Wil je liever iemand spreken over je persoonlijke situatie, neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.


In het kort 

  • De 20 wekenecho brengt geen medische risico’s met zich mee en is niet verplicht.
  • De ernst van gevonden afwijkingen kan erg verschillen en is niet altijd goed vooraf te bepalen.
  • De NPV-keuzehulp ’20 wekenecho‘ kan helpen de verschillende afwegingen op een rij te zetten.
20 wekenecho

Informatie

Wat is de 20 wekenecho?

De 20 wekenecho (ook wel ‘Structueel Echoscopisch Onderzoek’ genoemd) is een vorm van prenatale screening en wordt gratis aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Ook wanneer er geen medische aanleiding voor is. Vanaf de 18e tot en met de 20e week kan dit uitgebreide echo-onderzoek gedaan worden. Het laten uitvoeren van de 20-weken echo brengt geen medische risico’s met zich mee en is niet verplicht.

Bij de 20 wekenecho wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater, de groei en de ontwikkeling van je kindje. Ook wordt onderzocht of er lichamelijke afwijkingen te vinden zijn, bijvoorbeeld een schisis, hartafwijking of een open rug. Deze aandoeningen kunnen erfelijk zijn, maar dat hoeft niet. Niet alle aandoeningen zijn te zien op de echo. Een goede uitslag is dus geen garantie voor het krijgen van een gezond kind.

De uitslag van de 20 wekenecho

In 95% van de gevallen is de uitslag van de 20 wekenecho goed; dit kan ervoor zorgen dat je gerustgesteld wordt. Het kan ook zo zijn dat er aanwijzingen zijn dat er iets niet goed is of dat de uitslag erg onduidelijk is. Dit kan gevoelens van verdriet of ongerustheid oproepen. Dan volgt de keuze om wel of geen vervolgonderzoek te laten doen.

Bij een ongunstige uitslag krijg je een extra echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Soms wordt ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden om extra zekerheid te krijgen. De vruchtwaterpunctie geeft duidelijkheid, maar leidt in 0,1% van de gevallen tot een miskraam.  Soms kan de NIPT een alternatief zijn voor de vruchtwaterpunctie, alhoewel deze test geen volledig uitsluitsel geeft.

De ernst van gevonden afwijkingen kan erg verschillen en is niet altijd goed vooraf te bepalen.

Opvattingen

Het is belangrijk om te weten dat het niet verplicht is om de 20 wekenecho of een vervolgonderzoek uit te voeren. Zorgverleners mogen hierin niet sturen, hoewel deze sturing soms wel wordt ervaren. Je kunt meerdere afwegingen naast elkaar zetten om tot een keuze te komen.

Opvattingen

Afwegingen: wel of niet doen?

Waarom zou je de 20 wekenecho niet doen?

  • Je wilt nieuw leven open ontvangen, niet op kennis vooruitlopen want je kindje is welkom, ongeacht een afwijking.
  • Je wilt ongestoord genieten van je zwangerschap. De uitslag van de echo kan (soms ten onrechte) veel onrust tijdens de zwangerschap opleveren.
  • Een ongunstige of onduidelijke uitslag kan spanning en lastige vragen met zich meebrengen. Bij een ongunstige uitslag wordt meestal de vraag gesteld om vervolgonderzoek te doen. Vervolgonderzoek kent een hoge mate van betrouwbaarheid, maar brengt spanning en weer nieuwe vragen met zich mee. Ook kan je de vraag krijgen of je abortus wilt overwegen. Dit wil je liever niet, want abortus is voor jou geen optie.

Waarom zou je de 20 wekenecho wel doen?

  • Je wilt graag weten of je kindje een afwijking heeft. Zo ja, dan kun je je voorbereiden op de komst van een kind dat extra aandacht nodig heeft of op een verwacht overlijden.
  • Door bekend te zijn met eventuele afwijkingen kun je je soms medisch voorbereiden: in sommige gevallen is het mogelijk om het kindje tijdens de zwangerschap te laten opereren (bijvoorbeeld bij een open ruggetje) en kan vooraf worden besloten te bevallen in een speciaal ziekenhuis waar direct goede zorg voor de baby beschikbaar is.

De NPV-keuzehulp ’20 wekenecho’ kan helpen de verschillende afwegingen op een rij te zetten.

Wanneer het doel van de 20 wekenecho is om bij te dragen aan de zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap en geboorte, kan de 20 wekenecho op persoonlijk vlak een verantwoorde keuze zijn. Toch is de NPV ook kritisch op de praktijk van prenatale onderzoeken. Sinds de invoering van de 20 wekenecho is het aantal abortussen dat in de 20e tot 24e week is uitgevoerd, flink gestegen. De NPV ziet de optie tot zwangerschapsafbreking, maar ook andere negatieve gevolgen, als een grote keerzijde aan prenataal onderzoek. Lees op deze pagina meer over onze visie op prenataal onderzoek.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Wil jij graag met iemand doorpraten over de 20 wekenecho? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn. Of maak de NPV-keuzehulp '20 wekenecho'. Na het doorlopen van de module heb je in beeld welke overwegingen een rol (kunnen) spelen en heb je zicht op de keuze die bij jou past.

"Ik ben blij dat ik erover heb doorgepraat!"

Misschien vraag je jezelf af of de 20 wekenecho in jouw situatie een goede keuze is. Mensen komen met deze vragen bij de NPV:

  • Wat is het belang van deze echo als ik toch geen abortus wil?
  • Ik vind het lastig om een keuze te maken. Wilt u met mij meedenken?

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Gerelateerde nieuwsberichten

Reactie NPV op jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap

07 februari 2020

Reactie NPV op jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap

NPV vraagt aandacht Kamerleden voor ongeboren leven met een afwijking

18 december 2019

NPV vraagt aandacht Kamerleden voor ongeboren leven met een afwijking

Resultaten NIPT- onderzoek bekend

12 juni 2019

Resultaten NIPT- onderzoek bekend

‘Meer aandacht nodig over mogelijkheden opgroeien van kind met beperking’