Overzicht weblogs

Wat maakt een embryo vanaf dag 1 bijzonder?

02 november 2021

Wat maakt een embryo vanaf dag 1 bijzonder?

Wat maakt jou waardevol? Zijn dat je talenten, je eigenschappen of is dat je uiterlijk? Hopelijk beantwoord je deze vraag anders: mensen zijn waardevol in zichzelf! Niet wat anderen van je vinden, niet wat jij van jezelf vindt, niet hoe je eruitziet of wat je kunt, maar gewoon wie jij bent als mens – als schepsel van God – maakt jou waardevol.

De vraag over de waarde van een mensenleven staat ook centraal bij medisch-ethische vraagstukken rond embryo-onderzoek en abortus. In Nederland mag er onderzoek met embryo’s gedaan worden tot zij 14 dagen oud zijn. Ook mag in Nederland abortus plaatsvinden tot 24 weken zwangerschap. De NPV spreekt zich hiertegen uit. Zij is ervan overtuigd dat een embryo vanaf moment één, de bevruchting, volledige beschermwaardigheid verdient. In deze blog leg ik uit waarom een embryo vanaf de eerste seconde al zo bijzonder is.

Spreken is zilver, luisteren is goud

19 oktober 2021

Spreken is zilver, luisteren is goud

Deze weblog is gebaseerd op de workshop ‘Luisteren naar nabestaanden’ van Pauline Aalbers tijdens de NPV-Themadag 2021. 

Luisteren. Echt met onverdeelde aandacht naar iemand in rouw luisteren. Er helemaal zijn voor iemand. Hoe doe je dat? Pauline Aalbers, die zelf in 2018 haar man aan kanker verloor, neemt ons mee op haar ‘rouwreis’.

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde

01 oktober 2021

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde.
Niet direct het eerste het beste onderwerp om over te praten. Een onderwerp dat raakt aan het levenseinde – en we daarom graag voor ons uitschuiven. Zaterdag 2 oktober 2021 is het de dag van de wilsverklaring. Deze dag doet een appel op ons allemaal om ook na te denken over ons eigen levenseinde. We weten niet wanneer het komt, wel dát het komt.

Een ‘voltooid leven’ is een eigen leven gaan leiden

21 september 2021

Een ‘voltooid leven’ is een eigen leven gaan leiden

De maatschappelijke lobby richting een zelfgekozen dood getuigt niet van respect en waardering voor de ouderdom. Daarom is het goed dat ook het CDA zich duidelijk heeft uitgesproken over ‘voltooid leven’. Een aantal kritische leden schreef een resolutie waarin staat dat het CDA bij voltooid leven ‘geen compromissen kan sluiten’ omdat het ‘onverenigbaar’ is met de grondbeginselen van het CDA. De resolutie roept de partij op niet mee te werken aan de invoering van zo’n wet in een volgend kabinet en werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Blijvend in gesprek

07 september 2021

Blijvend in gesprek

Niet een keer, maar nog een keer en nog eens…  

Ze kunnen het niet genoeg benadrukken: ‘Als iets haakt, als je denkt dat je er misschien iets mee moet, doe het dan ook! Laat het niet ondersneeuwen door de bezigheden van het moment. En doe het biddend. In het gebed mag je alles wat je doet toevertrouwen aan Hem.’

Geroepen als Samuël

20 augustus 2021

Geroepen als Samuël

‘Toen ik door de NPV gevraagd werd om met enige regelmaat een eenzame negentigjarige man te bezoeken, moest ik wel even nadenken. Ik ben zelf al bijna tachtig jaar!

Het antwoord op de vraag kwam tijdens een kerkdienst. Het ging over Samuël die geroepen werd. In navolging van Samuël heb ik op mijn manier gehoor gegeven aan de oproep die tot mij kwam.’

Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

14 juli 2021

Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

Hoe kwetsbaar het leven is, hoe snel je ineens ernstig ziek kunt zijn, heeft mevrouw Van der Wind zelf ervaren. Zo ziek dat ze er veel zelf niet meer van weet. ‘Dat ik hier nog zit en samen met mijn man dit gesprek kan voeren, is een wonder.’ Zo ervaren beiden het ook. En vanuit die ervaring willen ze graag delen. Niet omdat hun ervaring belangrijk is, maar wel omdat ze beiden ervaren dat het zo belangrijk is om je bewust te zijn van de kwetsbaarheid van het leven. Je bewust te zijn van de noodzaak om tijdig de dingen te regelen voor de momenten waarop je het zelf niet meer kan. Om niet te wachten tot het te laat is.

Jong nadenken over het einde …?!

09 juni 2021

Jong nadenken over het einde …?!

‘Wat nu als wij onverwacht sterven?’ Dat kan ook als je jong bent. Het zet aan tot nadenken, zo blijkt uit het gesprek met meneer en mevrouw Van der Wind. ‘In onze kennissenkring overleed op het alleronverwachts een jong echtpaar. Een kind van een half jaar oud bleef achter. Zelf waren we ook jong en onze jongens waren nog klein. Dat én de tijd waarin we leefden, een tijd waarin met het gezag van Gods Woord – toen al –  zo weinig rekening werd gehouden, zette ons stil. Het maakte dat we gingen nadenken over ons levenseinde. We voelden ons verantwoordelijk om er niet alleen over na te denken, maar ook daadwerkelijk dingen te regelen. Dat vraagt de Heere van ons.’

Euthanasievraag in coronajaar groter dan ooit

07 mei 2021

Euthanasievraag in coronajaar groter dan ooit

Niet eerder steeg het aantal euthanasiemeldingen zo hard als in coronajaar 2020. De toetsingscommissies ontvingen 6.938 meldingen, 9 procent meer dan het jaar ervoor. Dit is extra opmerkelijk, omdat het Expertisecentrum Euthanasie juist in 2020 wekenlang geen euthanasie uitvoerde.

Mantelzorg – mij een zorg?

07 april 2021

Mantelzorg – mij een zorg?

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden nogal eens door elkaar gehaald. Toch is er een groot verschil: voor mantelzorg kies je namelijk niet. Het overkomt je. Het betreft zorg voor iemand met wie je een emotionele band hebt. Denk aan een moeder, een partner, een gehandicapte dochter of een vriend. Soms hebben mensen niet eens door dat ze mantelzorger zijn. ‘Ik zorg toch gewoon voor mijn vrouw?’ is dan hun antwoord.

NPV-campagne #24wekengrens

09 maart 2021

NPV-campagne #24wekengrens

Kent u dat gevoel? Dat je met kromme tenen naar een verhaal luistert, omdat het gewoon niet klopt wat iemand zegt? Dat gevoel overspoelde mij bij het bekijken van een Jinek uitzending (18-02-2021) waarin Kees van der Staaij en Pia Dijkstra met elkaar in gesprek gingen over abortus. Toen gesproken werd over de Nederlandse abortusgrens die op 24 weken ligt, merkte mevrouw Dijkstra op dat late abortussen heel weinig voorkomen en bijna altijd een medische reden hebben.   

Abortus vanwege handicap is discriminatie

15 februari 2021

Abortus vanwege handicap is discriminatie

Gaat het bij het ongeboren leven nu om een kind of niet? Deze vraag popte vorige week op tijdens een debat in de Eerste Kamer. Aan de orde was een initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden van GroenLinks, PvdA en D66.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's