Overzicht weblogs

‘Rouwknopen… ‘

30 mei 2024

‘Rouwknopen… ‘

Het is tijdens een avond in een kerkelijke gemeente ergens in het land. Ik ben uitgenodigd om te spreken over het onderwerp ‘Tijdig nadenken over het levenseinde’. Daarin gaat het over dilemma’s en vragen die er tijdens de laatste fase van het leven en rondom het sterven aan de orde kunnen komen. En over keuzes die soms gemaakt moeten worden. Denk aan stoppen van behandelingen, pijnbestrijding, sedatie, het niet meer geven van eten en drinken. Er wordt goed geluisterd. Ik merk dat het een onderwerp is dat bij meerdere mensen leeft.

Wat voor onze oma’s bijna vanzelfsprekend was, is voor veel vrouwen onbereikbaar geworden

17 mei 2024

Wat voor onze oma’s bijna vanzelfsprekend was, is voor veel vrouwen onbereikbaar geworden

Het huidige geboortecijfer is met 1,43 kinderen per vrouw nog nooit zo laag geweest. Dit komt doordat het aantal vrouwen zonder kind toeneemt; het gemiddeld aantal kinderen per moeder daalt niet. Die dalende trend is al jaren gaande, maar lijkt op dit moment vooral veroorzaakt door jonge vrouwen zonder diploma.

Met Katootje naar de Botermarkt

03 mei 2024

Met Katootje naar de Botermarkt

Van een vrijwilligster in de terminale thuishulp

Ik ben inmiddels al jaren vrijwilliger, maar nog altijd vind ik het een beetje spannend. Waar kom ik terecht? Hoe is de stemming? Wat zijn het voor mensen? Hoe staan ze tegenover een vreemde in huis? Hoe ziek is de zieke?

Het best bewaarde geheim van het abortusdebat

23 april 2024

Het best bewaarde geheim van het abortusdebat

Alle voorstanders van abortusrechten geloven dat het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw belangrijk is. Maar als je doorvraagt, blijkt dat de meeste van hen een foetus nog geen mens vinden. Dit lijkt een cruciale factor om achter abortus te kunnen staan. Toch horen we steeds meer prominente voorstanders uitdragen dat die tweede factor van geen belang is: mens of geen mens, het mag overlijden als gevolg van de keuze van de vrouw om de zwangerschap te beëindigen. Is deze trend het gevolg van voortdurende progressie of beginnen oude maskers af te glijden?

Een chatgesprek met een gouden randje

12 april 2024

Een chatgesprek met een gouden randje

Bij de NPV-Advieslijn passeren veel verhalen de revue. Vaak moeilijke en verdrietige verhalen. Verhalen van mensen die geconfronteerd worden met ziekte bij zichzelf of hun naaste. En met wat er dan allemaal op hen af komt aan vragen en keuzes.

Leeftijd ‘eerste keer’ blijft stijgen en seks met een vaste partner is toch het fijnst

01 februari 2024

Leeftijd ‘eerste keer’ blijft stijgen en seks met een vaste partner is toch het fijnst

Rutgers presenteerde deze week haar rapport ‘Seks onder je 25e’. De resultaten werden vergeleken met soortgelijke onderzoeken uit 2012 en 2017. Daaruit blijken een paar opmerkelijke trends. Zo viel het op dat meiden veel vaker dan jongens met hun ouders en vrienden praten over zaken als zwangerschap en abortus. Het aantal soa’s bleef volgens dit onderzoek gelijk, ondanks een sterke vermindering van het gebruik van de pil en eerder alarm over gestegen gonorroe-besmettingen.

Haal je voldoening uit je werk?

26 januari 2024

Haal je voldoening uit je werk?

Onlangs kreeg ik de vraag: ‘Wat zorgt ervoor dat dit werk voldoening geeft? Juist in een wereld waarin steeds meer weerstand lijkt te zijn richting de waarden en normen die God ons aanreikt?’ Dat is best een interessante vraag. Op de meeste dagen komen wij vol goede moed op vóór het leven. Maar ik moet ook toegeven dat sommige zaken ons de moed in de schoenen doen zakken.

De ander zien

12 januari 2024

De ander zien

Iedere keer zag ik haar weer staan: de straatkrantverkoopster. Elke keer als ik boodschappen deed, keek ik haar aan en groette ik haar vriendelijk. Toch begon het op een gegeven moment te knagen. Deze vrouw heeft méér nodig. Ze heeft het nodig om gezien en gewaardeerd te worden als mens.

‘Oh Johanna, mag ik nog een kus van je?’

05 december 2023

‘Oh Johanna, mag ik nog een kus van je?’

Het doet Johanna Aarnoudse goed als een oudere die ze meeneemt voor een wandeling blij opveert, of als ze ‘s ochtends vroeg iemand begeleidt bij een ziekenhuisbezoekje en dat ontvangen wordt met een glimlach. ‘Het vrijwilligerswerk geeft me ontzettend veel voldoening’, vertelt ze.

Het gevaar van bevestigende transgenderzorg

28 november 2023

Het gevaar van bevestigende transgenderzorg

Hoe Zembla aankaart wat bijna niemand durft

Hoe selectief media zijn, trof mij eind oktober weer eens. Het bleef doodstil bij de NOS en overige media rondom de aflevering van ZEMBLA over behandeling bij een Amsterdamse genderkliniek. Een belangrijk thema, volgens de makers Sander Rietveld en Rosalyn Saab.

Sterven door te stoppen met voeding en vocht: mooi, menswaardig en onschuldig?

15 november 2023

Sterven door te stoppen met voeding en vocht: mooi, menswaardig en onschuldig?

‘Een mooie en menswaardige manier van sterven’, vinden sommigen het stoppen met eten en drinken met de dood tot gevolg. Onderaan artikelen over deze manier van sterven lees ik: ‘Denk je aan zelfmoord? Praten over zelfmoord helpt en kan op 113.nl.’ De tegenstelling tussen die boodschappen vind ik verwarrend. Is het wel echt zo mooi, menswaardig en onschuldig om deze manier van sterven te faciliteren?

Kritiek op RIVM-symposium: ‘De abortuspil is geen snoepje!’

13 oktober 2023

Kritiek op RIVM-symposium: ‘De abortuspil is geen snoepje!’

Vorige maand organiseerde het RIVM samen met het leernetwerk KOOZ een symposium over onbedoelde zwangerschappen. De keynote-spreker was opvallend gekleurd over de mogelijkheden die een vrouw bij ongewenste zwangerschap heeft. Abortusarts en activist Rebecca Gomperts gaf een lezing waarin de abortuspil verheven werd als wondermiddel en waarin het liberale abortusbeleid van Nederland te streng werd genoemd. Dat werd echter niet door iedereen voor zoete koek geslikt. En terecht.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's