Overzicht weblogs

Factcheck: hoe raak je besmet met HPV?

10 mei 2022

Factcheck: hoe raak je besmet met HPV?

In dit jaar hebben voor het eerst Nederlandse jongens van 9 of 10 jaar een uitnodiging gekregen voor een HPV-vaccinatie. HPV stond eerst vooral bekend als veroorzaker van baarmoederhalskanker en sinds 2008 werden meisjes daarom uitgenodigd voor een prik. Inmiddels groeit het aantal mensen met andere soorten kanker die door HPV veroorzaakt zijn, bijvoorbeeld kanker in de keelholte, anuskanker en peniskanker. Daarom is de HPV-vaccinatie nu ook beschikbaar voor jongens.

Een journalist belde mij met enkele vragen over de vaccinatie. Is de situatie erg veranderd ten opzichte van 15 jaar geleden? Moeten ouders en jongeren nu een andere afweging maken dan toen? Volgens het artikel dat uiteindelijk in de krant verscheen wél. Maar een aantal zaken in dat artikel schept verwarring. En ook andere bronnen geven vaak een vertekend beeld. Hieronder een factcheck:

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

06 mei 2022

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zó schrijnend zijn, dat de wens ontstaat dat het leven van een kind wordt beëindigd. Een spannende kwestie, waarover nog maar mondjesmaat is gedebatteerd.

Een voltooid leven?

05 april 2022

Een voltooid leven?

Verhalen van hoop zijn krachtig. Verhalen van hoop hebben we nodig. Niet om daarmee problemen te verdoezelen, maar wel omdat verhalen van hoop je helpen om zaken in een ander perspectief te zetten. Daarom moeten verhalen van hoop gedeeld blijven worden. En daarom ook deze weblog.

Meer vrijwilligers, minder euthanasie?!

04 maart 2022

Meer vrijwilligers, minder euthanasie?!

Hoe meer beschikbare vrijwilligers, hoe lager het aantal euthanasiegevallen. Dit is één van de opvallende conclusies uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd naar de verschillen in euthanasiepraktijk tussen regio’s in Nederland. De betrokken onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen concluderen dat er grote regionale verschillen blijken te bestaan. In dit blog zoom ik in op één van de kenmerken die opvalt in dit onderzoek: vrijwilligerswerk als één van de verklarende factoren voor een lager aantal euthanasiegevallen.

Een kansrijke start voor waardevol leven

04 februari 2022

Een kansrijke start voor waardevol leven

Het nieuwe kabinet wil inzetten op nóg betere zorg voor zwangere vrouwen en pasgeborenen. De eerste 1000 dagen vanaf de bevruchting zijn namelijk heel belangrijk voor de ontwikkeling.

Wat maakt een embryo vanaf dag 1 bijzonder?

02 november 2021

Wat maakt een embryo vanaf dag 1 bijzonder?

Wat maakt jou waardevol? Zijn dat je talenten, je eigenschappen of is dat je uiterlijk? Hopelijk beantwoord je deze vraag anders: mensen zijn waardevol in zichzelf! Niet wat anderen van je vinden, niet wat jij van jezelf vindt, niet hoe je eruitziet of wat je kunt, maar gewoon wie jij bent als mens – als schepsel van God – maakt jou waardevol.

De vraag over de waarde van een mensenleven staat ook centraal bij medisch-ethische vraagstukken rond embryo-onderzoek en abortus. In Nederland mag er onderzoek met embryo’s gedaan worden tot zij 14 dagen oud zijn. Ook mag in Nederland abortus plaatsvinden tot 24 weken zwangerschap. De NPV spreekt zich hiertegen uit. Zij is ervan overtuigd dat een embryo vanaf moment één, de bevruchting, volledige beschermwaardigheid verdient. In deze blog leg ik uit waarom een embryo vanaf de eerste seconde al zo bijzonder is.

Spreken is zilver, luisteren is goud

19 oktober 2021

Spreken is zilver, luisteren is goud

Deze weblog is gebaseerd op de workshop ‘Luisteren naar nabestaanden’ van Pauline Aalbers tijdens de NPV-Themadag 2021. 

Luisteren. Echt met onverdeelde aandacht naar iemand in rouw luisteren. Er helemaal zijn voor iemand. Hoe doe je dat? Pauline Aalbers, die zelf in 2018 haar man aan kanker verloor, neemt ons mee op haar ‘rouwreis’.

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde

01 oktober 2021

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde

Dag van de wilsverklaring: een dag om even stil te staan bij het levenseinde.
Niet direct het eerste het beste onderwerp om over te praten. Een onderwerp dat raakt aan het levenseinde – en we daarom graag voor ons uitschuiven. Zaterdag 2 oktober 2021 is het de dag van de wilsverklaring. Deze dag doet een appel op ons allemaal om ook na te denken over ons eigen levenseinde. We weten niet wanneer het komt, wel dát het komt.

Een ‘voltooid leven’ is een eigen leven gaan leiden

21 september 2021

Een ‘voltooid leven’ is een eigen leven gaan leiden

De maatschappelijke lobby richting een zelfgekozen dood getuigt niet van respect en waardering voor de ouderdom. Daarom is het goed dat ook het CDA zich duidelijk heeft uitgesproken over ‘voltooid leven’. Een aantal kritische leden schreef een resolutie waarin staat dat het CDA bij voltooid leven ‘geen compromissen kan sluiten’ omdat het ‘onverenigbaar’ is met de grondbeginselen van het CDA. De resolutie roept de partij op niet mee te werken aan de invoering van zo’n wet in een volgend kabinet en werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Blijvend in gesprek

07 september 2021

Blijvend in gesprek

Niet een keer, maar nog een keer en nog eens…  

Ze kunnen het niet genoeg benadrukken: ‘Als iets haakt, als je denkt dat je er misschien iets mee moet, doe het dan ook! Laat het niet ondersneeuwen door de bezigheden van het moment. En doe het biddend. In het gebed mag je alles wat je doet toevertrouwen aan Hem.’

Geroepen als Samuël

20 augustus 2021

Geroepen als Samuël

‘Toen ik door de NPV gevraagd werd om met enige regelmaat een eenzame negentigjarige man te bezoeken, moest ik wel even nadenken. Ik ben zelf al bijna tachtig jaar!

Het antwoord op de vraag kwam tijdens een kerkdienst. Het ging over Samuël die geroepen werd. In navolging van Samuël heb ik op mijn manier gehoor gegeven aan de oproep die tot mij kwam.’

Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

14 juli 2021

Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

Hoe kwetsbaar het leven is, hoe snel je ineens ernstig ziek kunt zijn, heeft mevrouw Van der Wind zelf ervaren. Zo ziek dat ze er veel zelf niet meer van weet. ‘Dat ik hier nog zit en samen met mijn man dit gesprek kan voeren, is een wonder.’ Zo ervaren beiden het ook. En vanuit die ervaring willen ze graag delen. Niet omdat hun ervaring belangrijk is, maar wel omdat ze beiden ervaren dat het zo belangrijk is om je bewust te zijn van de kwetsbaarheid van het leven. Je bewust te zijn van de noodzaak om tijdig de dingen te regelen voor de momenten waarop je het zelf niet meer kan. Om niet te wachten tot het te laat is.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's