Overzicht weblogs

‘Wie zit er op mij te wachten?’

23 november 2022

‘Wie zit er op mij te wachten?’

Eigenlijk had ik geen tijd voor een telefoontje. Toch nam ik op. De beller, Anneke noem ik haar, viel met de deur in huis: ‘Ik voel me eenzaam’. Ik besloot mijn werk even te vergeten en te luisteren naar Anneke.

De (on)zekerheid van prenataal onderzoek

19 november 2022

De (on)zekerheid van prenataal onderzoek

‘Het onzichtbare van een zwangerschap maakt […] dat er veel vragen kunnen zijn. Is het kindje wel gezond? En voor velen fijn om te weten: is het een jongetje of een meisje?’ Dat schrijft Daniëlle Koudijs – oprichter van het online platform Power to the Mamas – in een recente blog over prenataal onderzoek.  Voorafgaand aan het schrijven van de blog had zij een korte peiling gedaan onder moeders over hun ervaringen met prenatale screening. De resultaten daarvan nam ze daarin mee.

Campagne Gendertwijfel: een oproep tot debat

15 november 2022

Campagne Gendertwijfel: een oproep tot debat

Misschien heeft u ze wel gezien afgelopen najaar: posters in bushokjes over Gendertwijfel. Ze waren onderdeel van een grotere campagne, waaraan de NPV meewerkte, die opriep tot debat over de voorgestelde Transgenderwet. We spraken daarover met mede-initiatiefnemer Bart Jan Spruyt.

 

Beslis niet te snel over embryo-onderzoek

24 oktober 2022

Beslis niet te snel over embryo-onderzoek

Onderzoekers hebben de mogelijkheid ontwikkeld embryoachtige structuren te maken die de ontwikkeling van een embryo nabootsen. Dat stelt beleidsmakers en wetgevers voor lastige dilemma’s, in het bijzonder met betrekking tot beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Dat blijkt ook uit de reactie van minister Kuipers op de derde wetsevaluatie van de Embryowet. Het is goed als de minister zich daarop bezint vóór verdere stappen worden ondernomen.

‘Voltooid leven’? Sleutels voor verandering

20 oktober 2022

‘Voltooid leven’? Sleutels voor verandering

Dit voorjaar bracht de Raad van State een zeer kritisch advies naar buiten over het wetsvoorstel van D66 over stervenshulp bij ‘voltooid leven’. Anderhalf jaar lag het op de plank en bleef het buiten beeld tijdens de verkiezingen en moeilijke kabinetsformatie.

Voor D66 moet dit advies een bittere pil geweest zijn. De Raad wond er geen doekjes om: het wetsvoorstel biedt te weinig waarborgen om te voorkomen dat mensen onvrijwillig of in een opwelling hun eigen levenseinde kiezen. Dat betekent dat deze wet zeer risicovol is voor kwetsbare mensen.

Onderzoeken tijdens zwangerschap – wat wel en wat niet?

08 juli 2022

Onderzoeken tijdens zwangerschap – wat wel en wat niet?

Een zwangerschap is over het algemeen een periode van blijdschap en verwachting. Met elkaar kijk je uit naar de komst van jullie kindje. Veel vragen komen dan voorbij. Hele praktische vragen als: ‘Zal het een jongetje of meisje zijn?’ of: ‘Wat voor naam zouden we ons kindje willen geven?’ Maar ook vragen als ‘Zal alles goed gaan? Zal ons kindje gezond zijn?’ Meestal gaat het gelukkig goed tijdens de zwangerschap, maar er kunnen ook zorgen zijn.

De Dag van de Levensvragen

25 juni 2022

De Dag van de Levensvragen

‘Pluk de dag.’ Misschien is dat wel uw motto. Het is een houding van dankbaarheid voor het leven dat we elke dat ontvangen. Wie de dag plukt, koestert mooie momenten, zoals de zon die opkomt, een glimlach of een fijn gesprek. Nadenken over levensvragen rond ziekte, pijn en lijden past niet in dat plaatje. Dat komt later wel, denkt u misschien.

Jong mantelzorgen, vanzelfsprekend?

16 juni 2022

Jong mantelzorgen, vanzelfsprekend?

Ik zie mezelf nog staan en denken: ‘Zal ik het vragen? Of toch niet?’ Voor me staat een vrouw, een jonge mantelzorger. Al jarenlang zorgt ze voor haar gezin én voor haar man, die door ernstige ziekte niet meer zichzelf is.

Factcheck: hoe raak je besmet met HPV?

10 mei 2022

Factcheck: hoe raak je besmet met HPV?

In 2022 hebben voor het eerst Nederlandse jongens van 9 of 10 jaar een uitnodiging gekregen voor een HPV-vaccinatie. HPV stond eerst vooral bekend als veroorzaker van baarmoederhalskanker en sinds 2008 werden meisjes daarom uitgenodigd voor een prik. Inmiddels groeit het aantal mensen met andere soorten kanker die door HPV veroorzaakt zijn, bijvoorbeeld kanker in de keelholte, anuskanker en peniskanker. Daarom is de HPV-vaccinatie nu ook beschikbaar voor jongens.

Een journalist belde mij met enkele vragen over de vaccinatie. Is de situatie erg veranderd ten opzichte van 15 jaar geleden? Moeten ouders en jongeren nu een andere afweging maken dan toen? Volgens het artikel dat uiteindelijk in de krant verscheen wél. Maar een aantal zaken in dat artikel schept verwarring. En ook andere bronnen geven vaak een vertekend beeld. Hieronder een factcheck:

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

06 mei 2022

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zó schrijnend zijn, dat de wens ontstaat dat het leven van een kind wordt beëindigd. Een spannende kwestie, waarover nog maar mondjesmaat is gedebatteerd.

Een voltooid leven?

05 april 2022

Een voltooid leven?

Verhalen van hoop zijn krachtig. Verhalen van hoop hebben we nodig. Niet om daarmee problemen te verdoezelen, maar wel omdat verhalen van hoop je helpen om zaken in een ander perspectief te zetten. Daarom moeten verhalen van hoop gedeeld blijven worden. En daarom ook deze weblog.

Meer vrijwilligers, minder euthanasie?!

04 maart 2022

Meer vrijwilligers, minder euthanasie?!

Hoe meer beschikbare vrijwilligers, hoe lager het aantal euthanasiegevallen. Dit is één van de opvallende conclusies uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd naar de verschillen in euthanasiepraktijk tussen regio’s in Nederland. De betrokken onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen concluderen dat er grote regionale verschillen blijken te bestaan. In dit blog zoom ik in op één van de kenmerken die opvalt in dit onderzoek: vrijwilligerswerk als één van de verklarende factoren voor een lager aantal euthanasiegevallen.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's