Draagmoederschap

Een draagmoeder is een vrouw die zwanger wordt van een kind met het doel het kind na de geboorte aan een ander (de wensouders) af te staan. In Nederland is draagmoederschap mogelijk binnen bepaalde regels. Maar draagmoederschap kan voor de draagmoeder, de wensouders en het kindje zelf veel ingewikkelder zijn dan van tevoren gedacht.


In het kort 

  • Draagmoeder zijn kan op twee manieren. De draagmoeder kan zelf de biologische moeder zijn of zij draagt een embryo dat tot stand kwam met een eicel van de wensmoeder of een andere gekozen vrouw.
  • Bij draagmoederschap wordt het kindje niet uit het huwelijk van man en vrouw geboren zoals God dat oorspronkelijk bedoeld heeft.
  • De draagmoeder draagt ook de risico’s van een zwangerschap. En de gevolgen voor het kindje zijn van tevoren niet te overzien.
  • Heeft u behoefte aan een lezing, toerusting of extra leesmateriaal over dit onderwerp? Ga naar de NPV-Academie!

[Tekst loopt door onder de afbeelding]

Draagmoederschap

Informatie

Wat is een draagmoeder?

Draagmoeder zijn is in Nederland mogelijk in de volgende gevallen:

  • Een wensmoeder heeft geen baarmoeder (meer) of heeft een ernstige aandoening waardoor een zwangerschap gevaarlijk zou kunnen zijn.
  • Een homoseksueel stel bestaande uit twee mannen heeft een kinderwens.

De draagmoeder kan op twee manieren zwanger worden van het kind.
Bij de eerste manier is de draagmoeder zelf de biologische moeder. Dit heet laagtechnologisch draagmoederschap. De bevruchting vindt plaats doordat zaad van de wensvader bij de draagmoeder wordt ingespoten in de baarmoeder (kunstmatige inseminatie).
De tweede manier gaat via een ivf-behandeling. Dit heet hoogtechnologisch draagmoederschap. De eicel van de wensmoeder of van een eiceldonor wordt in het laboratorium bevrucht met het zaad van de wensvader of een zaaddonor. Na de bevruchting wordt het embryo in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Zowel de wensmoeder of eiceldonor als de draagmoeder ondergaan een ingrijpend traject met hormoonbehandeling.

Mag draagmoederschap in Nederland?

Commercieel draagmoederschap, waarbij de draagmoeder betaald krijgt om zwanger te zijn voor de wensouders, is in Nederland en in veel andere landen verboden. In sommige landen, zoals in delen van de Verenigde Staten, Oekraïne, Georgië en Kenia, is dit wel toegestaan. In deze landen kiezen vaak arme vrouwen ervoor om draagmoeder te zijn vanwege de relatief hoge inkomsten.

Kijk voor meer informatie over wat wel en niet mag op de website van de Rijksoverheid.

Opvattingen

Draagmoederschap is voor wensouders vaak de enige optie om een (gedeeltelijk) biologisch eigen kind te krijgen. Maar het is de vraag of het vervullen van de kinderwens via deze weg te rechtvaardigen is. Er zijn verschillende bezwaren.

Een derde binnen het huwelijk

Bij draagmoederschap wordt het kindje niet uit het huwelijk van man en vrouw geboren zoals God dat oorspronkelijk bedoeld heeft. Als er een zaad- en/of eicel van een derde in het spel is, wordt de reinheid van het huwelijk tussen één man en één vrouw verbroken. Maar zelfs als het kindje genetisch van de wensouders is via een ivf-behandeling, komt er een derde in het spel als een draagmoeder zwanger wordt van dat kindje.

Wat doet het met de draagmoeder?

De draagmoeder is negen maanden zwanger van een kindje dat ze direct na de geboorte moet afstaan aan de wensouders. Het ligt voor de hand dat er in die negen maanden een band groeit tussen de draagmoeder en de baby. Het is de vraag of een vrouw van tevoren kan overzien wat het met haar doet als ze de baby van een ander draagt en direct na de geboorte moet afstaan.
Daarnaast zijn de risico’s die bij een zwangerschap horen ook voor rekening van de draagmoeder. Als het kind niet genetisch van de draagmoeder is, is de kans op bloedingen, een miskraam of zwangerschapsvergiftiging groter.

Wat betekent het voor de wensouders?

Het kan ook voorkomen dat de wensouders tijdens de zwangerschap of na de geboorte besluiten dat ze het kindje toch niet willen, bijvoorbeeld omdat het kindje een handicap heeft. Wie draagt dan de verantwoordelijkheid en wie zorgt er dan voor het kind?

Daarnaast is dit traject ook ingrijpend voor de wensouders. Het is een hele opgave om een draagmoeder te vinden. Daarnaast kunnen zij voor moeilijke vragen komen te staan. Bijvoorbeeld, wat als de draagmoeder het kindje niet wil afstaan na de geboorte?

Wie zorgt er voor het kindje?

Tot slot ervaart ook het kind dat geboren wordt verschillende gevolgen. Hoe is het voor het kind dat geboren wordt na zaad- en/of eiceldonatie om niet bij de biologische vader of moeder op te groeien? Nu gedegen onderzoek daarnaar ontbreekt, is ook om die reden terughoudendheid geboden.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al ruim veertig jaar in voor de zorg voor het leven. Heeft u vragen over draagmoederschap of thema's die daarmee te maken hebben?

De NPV denkt positief met ons mee!

Misschien hebt u nog wel vragen over draagmoederschap. De NPV-Advieslijn helpt u daar graag bij!

U kunt de NPV-Advieslijn bijvoorbeeld de volgende vragen voorleggen:

  • Iemand in mijn omgeving wil draagmoeder zijn. Ze wil hiermee graag anderen helpen. Wat kan ik het beste tegen haar zeggen?
  • Wij zijn christenen en zijn tegen draagmoederschap. Maar we hebben wel een kinderwens. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Gerelateerde nieuwsberichten

Inbreng NPV nav voorgestelde draagmoederwet: ‘Denk aan belang (draag)moeder én kind’

11 oktober 2023

Inbreng NPV nav voorgestelde draagmoederwet: ‘Denk aan belang (draag)moeder én kind’

In een brief aan de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid heeft de NPV geadviseerd tegen het voorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming. Deze wet moet draagmoederschap beter reguleren, wat de indieners betreft. Volgens de NPV wordt met dit wetsvoorstel ‘gereguleerd wat moreel niet te verdedigen is’.

Bijdrage NPV voor verkiezingsprogramma’s: ‘Bescherm het leven’

02 augustus 2023

Bijdrage NPV voor verkiezingsprogramma’s: ‘Bescherm het leven’

In november zijn er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat de NPV betreft laten de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zien dat zij kiezen voor de zorg voor en de beschermwaardigheid van het leven. In een brief aan de partijen heeft de NPV daarvoor aandachtspunten meegegeven.

Bijdrage NPV Zwangerschap en geboorte

28 november 2018

Bijdrage NPV Zwangerschap en geboorte