Projecten van NPV-Ondernemers

Het platform van NPV-Ondernemers voor het leven financiert en denkt dit jaar mee in projecten tegen eenzaamheid. Met deze projecten hebben we doelgroepen van alle leeftijden op het oog, maar in het bijzonder ouderen die soms zelfs een ‘voltooid leven’ ervaren, doordat echte verbinding met naasten is teruggelopen of ontbreekt. Op deze pagina vindt u de projecten die NPV-Ondernemers mogelijk maken.


Projecten van NPV-Ondernemers

Eenzaamheid verminderen

Tijdens de corona uitbraak was de NPV volop actief om mensen die (extra) werden getroffen door eenzaamheid, of juist toen hulp nodig hadden, op te sporen en te verbinden met anderen. Nog steeds is de NPV volop actief om eenzaamheid tegen te gaan. De NPV werkt daarbij samen met andere organisaties, kerken en NPV-vrijwilligers. Dankzij creatieve ideeën en de hartverwarmende inzet van onze vrijwilligers kunnen we gelukkig nog steeds veel mensen, soms door een klein gebaar, bemoedigen, verbinden en helpen.

Niet eenzaam sterven

Vooral tijdens de coronacrisis zagen veel mensen hoe belangrijk het werk van vrijwilligers in de palliatieve zorg is. Het schrikbeeld dat mensen eenzaam zouden moeten sterven, kwam opeens heel dichtbij. Dit mag niet gebeuren, vond de NPV. Uitgedaagd door het platform #Nietalleen heeft de NPV een digitale vrijwilligerstraining palliatieve zorg ontworpen die op afstand is te volgen. Met deze training leiden we vrijwilligers op, zodat zij – met inachtneming van veiligheidsmaatregelen – toch nabij kunnen zijn bij mensen in hun laatste levensfase.

Whats’app groep Lotgenoten Rouw

De zorg voor nabestaanden die in eenzaamheid verkeren of dreigen terecht te komen is bij de NPV groot. Sinds enige tijd initieert en begeleidt de NPV – in samenwerking met Lelie Zorggroep en de stichting Als kanker je raakt – onder meer WhatsApp-groepen voor nabestaanden, die zo rouwervaringen kunnen delen. Een waardevolle bijdrage tegen eenzaamheid. Deelnemers ervaren deze vorm van verbinding als een grote steun in de rug en het helpt ze uit hun isolement. Er is veel vraag naar dit nieuwe initiatief. Inmiddels zijn er circa 70 mensen in deze WhatsApp groepen actief. Elke groep heeft een kartrekker die hiervoor getraind is. Een coördinator voert de intakegesprekken met mensen die in de WhatsApp groepen willen gaan deelnemen.

Vakantieplek mantelzorgers en hulpvragers

In samenwerking met Stichting Sophie biedt de NPV dit jaar vijf weken gratis verblijf aan in een pipowagen en aangrenzende mantelzorgunit. Dit verblijf is speciaal voor mensen die door ziekte of omstandigheden behoefte hebben aan een kleinschalig verblijf voor herstel en recreatie.

Bestaande en nieuwe projecten

Sinds ondernemers onze projecten tegen eenzaamheid steunen zijn er al vele toerustingsbijeenkomsten tegen eenzaamheid gehouden. Ook wordt het door hen gefinancierde werkboekje Schatzoeken nog regelmatig in onze webshop besteld. Momenteel wordt ook de mogelijkheid onderzocht om een christelijke luisterlijn op te zetten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Projectsuggesties?

Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën om eenzaamheid te bestrijden. Neem hiervoor contact op met Martijn Schot (projecten eenzaamheid). Heeft u ideeën rond andere NPV-thema’s, neem dan contact op met Eline Borgdorff.

Bijdragen aan projecten?

U kunt bijdragen aan de financiering van onze projecten door NPV-Ondernemer voor het leven te worden. U kunt ook een gift overmaken. Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Eline Borgdorff of bel haar op (0318) 54 78 88.

NPV-Ondernemers

De NPV komt op voor goede zorg en voor de bescherming van elk leven. Het terugbrengen van de waardering voor het leven in de Nederlandse samenleving is voor de NPV dan ook een belangrijke doelstelling. De NPV draagt hieraan onder meer bij door het geven van (terminale)thuishulp via vrijwilligers en door het houden van lezingen en toerustingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld eenzaamheid.

Daarnaast is de NPV medeorganisator van campagnes – bijvoorbeeld tijdens de Week van het leven – met als doel het gesprek op gang brengen over thema’s die nog steeds in de taboesfeer liggen, zoals abortus en het gebrek aan volledige informatie hierover.

In het verleden kon de NPV met dit soort campagnes en de beschikbare middelen niet het bereik realiseren dat zij voor ogen had. Om deze schaal te vergroten is de NPV met een aantal ondernemers om tafel gegaan rond de vraag: hoe kunnen we het geluid van leven terugbrengen in Nederland? Zo zag NPV-Ondernemer voor het leven het levenslicht. Een initiatief met en voor ondernemers, waarbij ondernemers met hun middelen, netwerk en inventieve en creatieve ideeën bijdragen aan het tot stand brengen en lanceren van campagnes met een groter bereik.

NPV-Ondernemers

Wat biedt de NPV aan ondernemers?

  • De gelegenheid het geluid te versterken dat ieder leven waardevol is.
  • Ruimte voor maatwerk en meedenken in campagnes.
  • 1 à 2 keer per jaar een inspiratie -en netwerkbijeenkomst.
  • De mogelijkheid om genoemd worden op de NPV-website als NPV-Ondernemer.
  • Logo ‘NPV-Ondernemer voor het leven’ en certificaat.
  • De mogelijkheid eenmalig genoemd te worden in ons ledenblad ZORG met een oplage van 50.000 exemplaren.
  • Participatie in een ondernemersnetwerk met hart voor mensenlevens.

 

Op de hoogte blijven?

Wilt u vrijblijvend op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en bijeenkomsten? Geef dan hier uw e-mailadres door. Wij zullen u dan op een verzendlijst plaatsen. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden via de afmeldlink in de betreffende e-mail.

 

Maak kennis met onze ondernemers

Hier kunt u kennismaken met een aantal ondernemers.

X

X

Instead of show do a slideDown function