Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus

23 september 2022

Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus

Nederlanders verschillen sterk in hun opvattingen over de abortusgrens. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van DirectResearch. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er een gebrek is aan feitenkennis over abortus. Dat laatste is relevant, omdat opvattingen kunnen veranderen naarmate men meer kennis heeft over een onderwerp. Onderzoeksbureau DirectResearch heeft in opdracht van NPV ā€“ Zorg voor het leven vragen gesteld aan een representatieve groep van 501 Nederlandse burgers over kwesties als de tevredenheid met de huidige abortuswetgeving, tot wanneer abortus uitgevoerd moet kunnen worden en vanaf welke zwangerschapsduur sprake is van menselijk leven.

Oproep tot debat over transgenderwet via platform gendertwijfel.nl

29 augustus 2022

Oproep tot debat over transgenderwet via platform gendertwijfel.nl

De NPV maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de voorgestelde Transgenderwet. Over die wet debatteert de Tweede Kamer in de laatste week van september. De wet is ondoordacht, en kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare en jonge mensen.

Nieuw: NPV-keuzehulp Prenataal onderzoek

08 juli 2022

Nieuw: NPV-keuzehulp Prenataal onderzoek

Tijdens een zwangerschap worden de gezondheid van de moeder en de ontwikkeling van het kind gevolgd door een verloskundige en/of een gynaecoloog. Daarnaast kennen we de screeningsonderzoeken: de 13 weken echo, de NIPT en de 20 weken echo. Bij screening komen er vragen om de hoek kijken die een goede overweging vragen. ā€˜Willen we deze onderzoeken wel of niet laten uitvoeren? En als we ervoor kiezen ze wel te laten uitvoeren en er lijkt sprake te zijn van een afwijking, willen we dan wel of geen vervolgonderzoek?ā€™ Om ouders te ondersteunen bij die keuzes heeft de NPV de keuzehulp Prenataal onderzoek ontwikkeld.

NPV: Regeling levensbeƫindiging bij kinderen van 1-12 jaar onwenselijk

28 juni 2022

NPV: Regeling levensbeƫindiging bij kinderen van 1-12 jaar onwenselijk

Kabinet-Rutte III besloot dat er een regeling moest komen om levensbeƫindiging mogelijk te maken voor kinderen van 1-12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De NPV heeft eerder al duidelijk gemaakt dat we niet achter het maken van deze regeling staan.

NPV-opinie in Katholiek Nieuwsblad: ‘Embryo’s zijn te waardevol om te vernietigen’

14 juni 2022

NPV-opinie in Katholiek Nieuwsblad: ‘Embryo’s zijn te waardevol om te vernietigen’

D66 en VVD hebben initiatiefwetten gemaakt die de embryowet verruimen. De partijen willen vaker embryoselectie toestaan en ook embryokweek voor onderzoek toelaten. Daarmee willen zij lijden in de toekomst voorkomen. ‘Hoe nobel ook, daarvoor wordt menselijk leven vernietigd’, schrijft Eline Gorter daarover in het Katholiek Nieuwsblad.

Terugblik: Algemene Ledenvergadering en NPV-lezing 2022

09 juni 2022

Terugblik: Algemene Ledenvergadering en NPV-lezing 2022

Op woensdag 8 juni 2022 vonden de Algemene Ledenvergaderingā€Æen de NPV-lezingā€Æplaats in congrescentrum De Schakel te Nijkerk. Naast bestuurders, medewerkers en vertegenwoordigers van verschillende NPV-afdelingen waren er ook veel andere geĆÆnteresseerden aanwezig, online of fysiek.

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen

25 mei 2022

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeƫindiging bij kinderen

06 mei 2022

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeƫindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zĆ³ schrijnend zijn, dat de wens ontstaat dat het leven van een kind wordt beĆ«indigd. De politiek werkt aan een Regeling levensbeĆ«indiging bij kinderen van 1-12 jaar. Een spannende kwestie, waarover nog maar mondjesmaat is gedebatteerd.

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

31 maart 2022

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

De NPV heeft met verontrusting kennisgenomen van de forse stijging van het aantal mensen dat euthanasie laat plegen. Een toenemend aantal mensen kiest voor euthanasie. Dit gebeurt ook in situaties waar het natuurlijk levenseinde nog niet nabij is. ā€™Waar euthanasie juridisch gelegitimeerd is als laatste redmiddel bij ondraaglijk lijden, zien we een verschuiving naar euthanasie als een oplossing voorĀ een als ondraaglijk ervaren levenā€™, stelt directeur Diederik van Dijk.

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

07 februari 2022

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om via de huisarts een abortuspil te verkrijgen. De NPV reikt in dat licht een aantal overwegingen aan. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: ‘Inrichting van de abortuszorg moet tonen dat abortus geen eenvoudige oplossing is, maar een noodgreep met grote impact op moeder en kind. Ervaring, deskundigheid en zorgvuldigheid van een specialist is noodzakelijk.’

Nieuwe website van Expertisegroep Jong Oud voor verbinding van oudere en jongere generaties

01 februari 2022

Nieuwe website van Expertisegroep Jong Oud voor verbinding van oudere en jongere generaties

Stichting TijdVoorActie, NPV ā€“ Zorg voor het leven en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk hebben de krachten gebundeld in het platform Expertisegroep Jong Oud om jong en oud samen te brengen, duurzaam contact te stimuleren en op die manier de kwaliteit van leven te verbeteren.

Op 1 februari 2022 lanceren zij gezamenlijk een nieuwe website met producten om een brug te slaan tussen jong en oud.

Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht

31 januari 2022

Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht

Een meerderheid van de Nederlanders wil een minimumleeftijd en deskundigenverklaring als voorwaarden voor het juridisch wijzigen van geslacht op de geboorteakte. Een nieuw wetsvoorstel wil deze criteria echter afschaffen. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: ā€œHier blijkt een kloof tussen de politiek en Nederlandse burgers. De politiek moet een pas op de plaats maken en eerst het maatschappelijk debat ruimte geven.ā€

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's