Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

Beëindigen ongeboren leven is géén zorg en géén mensenrecht

19 februari 2024

Beëindigen ongeboren leven is géén zorg en géén mensenrecht

Als abortus uit het strafrecht verdwijnt, wordt daarmee het fundament onder de abortuswetgeving weggeslagen. Mannen die hun partner tot een illegale abortus dwingen, kunnen dan makkelijker vervolging ontlopen. Daarbij komt dat ongeboren kinderen wéér een stuk bestaansrecht verliezen, omdat de weg dan vrij is om hun dood tot een mensenrecht te verheffen.

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeëindiging bij kinderen

31 januari 2024

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeëindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zó schrijnend zijn, dat de wens ontstaat het leven van het kind te beëindigen. Vanaf donderdag 1 februari gaat een nieuwe regeling van kracht waarmee actieve levensbeëindiging bij kinderen tot twaalf jaar wordt gereguleerd. De regeling is van toepassing op kinderen in de terminale fase, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en voor wie palliatieve zorg niet toereikend is. Met de komst hiervan, zo hopen voorstanders, zal actieve levensbeëindiging een beter begaanbare route worden. Vanaf de ontwikkeling van de regeling heeft ‘NPV-Zorg voor het leven’ zich hiertegen verzet. Dat heeft allereerst te maken met onze ethische uitgangspunten, maar ook met de praktische keuze om een regeling te maken. 

Wederom wijst RCC alle klachten over Week van het Leven af

05 januari 2024

Wederom wijst RCC alle klachten over Week van het Leven af

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft alle klachten tegen campagne van de Week van het Leven afgewezen. Dat heeft zij de Stichting Platform Zorg voor Leven laten weten. Daarmee wordt duidelijk dat de video- en radiospotjes volledig in lijn zijn met de regels van de Stichting Reclame Code. Voorzitter van het Platform Zorg voor Leven Martijn Schot: ‘Dankbaarheid overheerst, nu de RCC opnieuw alle klachten over onze campagne ongegrond heeft verklaard. Het is namelijk van steeds groter belang om op te komen voor de rechten van het ongeboren leven.’

Reactie op klachten Week van het Leven: ‘Het gesprek over abortus mág confronteren’

07 december 2023

Reactie op klachten Week van het Leven: ‘Het gesprek over abortus mág confronteren’

Op de reclameboodschappen van de Week van het Leven zijn verschillende klachten binnengekomen bij de Reclame Code Commissie. Vandaag kreeg het Platform Zorg voor Leven de kans daar mondeling op te reageren, in aanvulling op het schriftelijke verweer tegen de behandelde klachten.

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor medische ethiek?

24 november 2023

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor medische ethiek?

Nederland maakt de balans op na een spannende verkiezingsavond afgelopen woensdag. Het politieke landschap ziet er totaal anders uit, met de PVV de grootste partij, met afstand. GroenLinks/PvdA volgt en daarna komt pas de VVD, regeringspartij sinds jaar en dag. Ook opvallend is het succes van nieuwkomers NSC (met 21 zetels) en BBB (7 zetels). De christelijke partijen leden stevig verlies: bij elkaar komen de drie partijen op maar elf zetels. Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor de medische ethiek in Nederland?

Christelijke organisaties lanceren samen nieuwe website Alles over rouw

24 november 2023

Christelijke organisaties lanceren samen nieuwe website Alles over rouw

Vanaf 23 november 2023 kunnen mensen die te maken hebben met rouw en verlies terecht op de nieuwe website Alles over rouw. Deze website biedt vanuit een christelijke visie toerustende informatie, ontmoetingsmogelijkheden, lotgenotencontact en professionele hulp in het rouwproces.

D66 lanceert nieuw voorstel ‘Voltooid leven’ wet

15 november 2023

D66 lanceert nieuw voorstel ‘Voltooid leven’ wet

Dinsdag diende D66 een nieuwe versie in van het initiatiefwetsvoorstel ‘voltooid leven’. In tegenstelling tot de eerste versie waarbij de (huis)arts geen rol had, krijgt in de nieuwe versie de (huis)arts een informatieverstrekkende rol. Ook is het beoordelingstraject langer geworden: de periode tussen de vraag om hulp bij zelfdoding en de uitvoering daarvan moet in het nieuwe voorstel minstens zes maanden duren; eerder stelde D66 twee maanden voor. Toch blijft het centrale idee van het wetsvoorstel hetzelfde, namelijk de zelfbeschikking rond het sterven. Die zelfbeschikking verdient echter nuance. Deze initiatiefwet past niet in onze samenleving en is geen goed antwoord voor mensen die het levensperspectief niet meer zien.

NPV start onderzoek over vruchtbaarheid en (nieuwe) vruchtbaarheidstechnieken

25 oktober 2023

NPV start onderzoek over vruchtbaarheid en (nieuwe) vruchtbaarheidstechnieken

Jaarlijks doet de NPV onderzoek naar kennis, opvattingen en ervaringen rond medisch-ethische thema’s. Dit jaar vindt er van 26 oktober tot 9 november veldonderzoek plaats over het thema vruchtbaarheid en (nieuwe) technische ontwikkelingen rond vruchtbaarheid.

Abortusaantallen 2022 alarmerend: onderzoek én cultuurverandering nodig

13 oktober 2023

Abortusaantallen 2022 alarmerend: onderzoek én cultuurverandering nodig

Gisteren publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jaarcijfers over 2022 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). In totaal zijn in dat jaar 35.606 abortussen uitgevoerd. In 2021 waren dat er 31.049. De oorzaak van de enorme stijging is onbekend. Daarom pleit de NPV voor extra onderzoek op korte termijn.

Inbreng NPV nav voorgestelde draagmoederwet: ‘Denk aan belang (draag)moeder én kind’

11 oktober 2023

Inbreng NPV nav voorgestelde draagmoederwet: ‘Denk aan belang (draag)moeder én kind’

In een brief aan de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid heeft de NPV geadviseerd tegen het voorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming. Deze wet moet draagmoederschap beter reguleren, wat de indieners betreft. Volgens de NPV wordt met dit wetsvoorstel ‘gereguleerd wat moreel niet te verdedigen is’.

NPV organiseert debat over abortus met Rob Jetten (D66) en Maaike Rosendal (CCBR)

11 oktober 2023

NPV organiseert debat over abortus met Rob Jetten (D66) en Maaike Rosendal (CCBR)

Op D.V. maandagavond 6 november organiseert de NPV een debat over abortus. Het debat gaat tussen D66-lijsttrekker Rob Jetten en de Nederlands-Canadese pro lifer Maaike Rosendal (CCBR). De NPV wil hiermee het gesprek tussen pro life en pro choice op de maatschappelijke agenda houden, toegespitst op het thema ‘Abortus: een mensenrecht?’.

Aankondiging vertrek Diederik van Dijk als directeur van de NPV

27 september 2023

Aankondiging vertrek Diederik van Dijk als directeur van de NPV

De kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen is bekendgemaakt. Diederik van Dijk, de directeur van de NPV, staat op de verkiesbare tweede plaats. Voor de NPV betekent dat helaas dat hij na vijfenhalf jaar afscheid gaat nemen als directeur. Hieronder vindt u zijn verklaring en de reactie van het bestuur.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's