Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

Overlijden oud-directeur Gert van den Berg

14 juni 2024

Overlijden oud-directeur Gert van den Berg

Het bestuur en de medewerkers van de NPV – Zorg voor het leven hebben met droefheid kennisgenomen van het overlijden van de heer Gert van den Berg.

Dr. Bert-Jan Heusinkveld nieuwe directeur van de NPV

10 juni 2024

Dr. Bert-Jan Heusinkveld nieuwe directeur van de NPV

Het bestuur van de NPV – Zorg voor het leven heeft dr. Bert-Jan Heusinkveld als nieuwe directeur benoemd. D.V. 1 september 2024 treedt hij in dienst. Heusinkveld volgt daarmee Diederik van Dijk op, die in 2023 overstapte naar de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Tot de aantreding van Heusinkveld blijft Martijn Schot interim-directeur.

De eerste prolife podcast van Nederland is een feit

21 mei 2024

De eerste prolife podcast van Nederland is een feit

Morgen, 22 mei, gaat de eerste aflevering live van de maandelijkse podcast van NPV ā€“ Zorg voor het Leven. In ā€˜De podcast van je leven!ā€™ gaat Chris Develing met uiteenlopende gasten in gesprek over alles wat taboe is rondom abortus.

Hoofdlijnenakkoord van aanstaand kabinet kent veel open eindjes

17 mei 2024

Hoofdlijnenakkoord van aanstaand kabinet kent veel open eindjes

ā€˜Hoop, lef en trotsā€™ is de titel van het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB woensdag presenteerden. In dit akkoord staan de plannen van het nieuwe kabinet. Er is ruim aandacht voor zorg, maar beperkte aandacht voor medische ethiek.

Middel X is levensgevaarlijk en moet geweerd worden uit de samenleving

13 mei 2024

Middel X is levensgevaarlijk en moet geweerd worden uit de samenleving

Sommige middelen worden geweerd uit een samenleving omdat ze schade toebrengen. Dat geldt duidelijk voor het zelfdodingsmiddel X. Dat het Openbaar Ministerie straf eist tegen zes personen die betrokken zouden zijn bij de verspreiding van dit middel is zeer terecht. Middel X is levensgevaarlijk.

Stijging aantal euthanasiegevallen zet door, ook bij uitzonderlijke groepen

16 april 2024

Stijging aantal euthanasiegevallen zet door, ook bij uitzonderlijke groepen

Jaarverslag euthanasiecijfers geeft een zorgwekkend beeld

NPV en vaccineren

19 maart 2024

NPV en vaccineren

De afgelopen jaren heeft o.a. het RIVM meermaals haar zorgen geuit over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. Dat kan de kans op een uitbraak van onder meer mazelen sterk vergroten. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen, zegt het RIVM. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziektes die ernstig kunnen verlopen en zelfs tot de dood kunnen leiden.

NPV uitgenodigd bij Family7

12 maart 2024

NPV uitgenodigd bij Family7

Op maandag 5 februari jl. overleed voormalig minister-president Dries van Agt. Hij stierf, samen met zijn vrouw Eugenie, door euthanasie. Steeds vaker kiezen mensen voor euthanasie.

NPV uitgenodigd bij Nieuwsuur

01 maart 2024

NPV uitgenodigd bij Nieuwsuur

Zijn embryoā€™s kinderen? NPV – Zorg voor het leven mocht op 29 februari jl. getuigen van de standpunten rondom begin van leven en ivf. Het nieuws- en achtergrondenprogramma Nieuwsuur besteedde aandacht aan een nieuwe uitspraak door het Hooggerechtshof in Alabama.

Reactie wetsvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen

29 februari 2024

Reactie wetsvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen

Binnenkort (medio maart 2024) wordt in de Kamer het wetvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen besproken. De NPV heeft in een brief aan de Vaste commissie Justitie en Veiligheid, haar standpunten kenbaar gemaakt.

Beƫindigen ongeboren leven is gƩƩn zorg en gƩƩn mensenrecht

19 februari 2024

Beƫindigen ongeboren leven is gƩƩn zorg en gƩƩn mensenrecht

Als abortus uit het strafrecht verdwijnt, wordt daarmee het fundament onder de abortuswetgeving weggeslagen. Mannen die hun partner tot een illegale abortus dwingen, kunnen dan makkelijker vervolging ontlopen. Daarbij komt dat ongeboren kinderen wƩƩr een stuk bestaansrecht verliezen, omdat de weg dan vrij is om hun dood tot een mensenrecht te verheffen.

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeƫindiging bij kinderen

31 januari 2024

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeƫindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zĆ³ schrijnend zijn, dat de wens ontstaat het leven van het kind te beĆ«indigen. Vanaf donderdag 1 februari gaat een nieuwe regeling van kracht waarmee actieve levensbeĆ«indiging bij kinderen tot twaalf jaar wordt gereguleerd. De regeling is van toepassing op kinderen in de terminale fase, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en voor wie palliatieve zorg niet toereikend is. Met de komst hiervan, zo hopen voorstanders, zal actieve levensbeĆ«indiging een beter begaanbare route worden. Vanaf de ontwikkeling van de regeling heeft ā€˜NPV-Zorg voor het levenā€™ zich hiertegen verzet. Dat heeft allereerst te maken met onze ethische uitgangspunten, maar ook met de praktische keuze om een regeling te maken.Ā 

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's