Verminder eenzaamheid. Zoek de schat in de ander

Eenzaamheid is voor niemand goed. Het kan zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid. Elk mens is waardevol en gemaakt om in verbinding te leven met anderen. Een gebrek aan verbinding lijkt zelfs een reden te zijn dat mensen een ‘voltooid leven’ ervaren en verlangen naar de dood. De NPV voert daarom met steun van ondernemers campagne tegen eenzaamheid en vóór waardig ouder worden.

Het bestrijden van eenzaamheid kunnen we niet alleen. Lees de inspirerende voorbeelden op deze pagina, en ga ook op zoek naar de schat in de ander. Misschien voelt u zich zelf eenzaam. De NPV heeft veel vrijwilligers, die graag voor hun medemens klaar staan. Kijk of er een NPV-afdeling bij u in de buurt is.


Verminder eenzaamheid. Zoek de schat in de ander

Ga schatzoeken!

Om eenzaamheid te bestrijden, heeft de NPV het werkboekje Schatzoeken ontwikkeld. Dit boekje is gratis aan te vragen voor iedereen die met het onderwerp eenzaamheid aan de slag wil en bereid is ‘de schat in de ander’ te zoeken. Je kunt zelf met het boekje aan de slag, maar ook als kerk, als vereniging, of bijvoorbeeld als gezin. Alles is mogelijk. Wanneer je met een groep met Schatzoeken aan de slag gaat, kan de NPV extra begeleiding en ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan een workshop in je gemeente, of coaching en meedenken in je project. Wees er dus snel bij en laat ons weten met welke groep je iets wilt doen!

Stop eenzaamheid zelf!

Voor veel mensen is een leuke activiteit niet voldoende om eenzaamheid aan te pakken. Om die reden heeft Lelie Zorggroep een werkboek ontwikkeld voor mensen die hun eenzaamheid te lijf willen gaan: Stopeenzaamheidzelf. In veel gevallen zal zo’n werkboek beter werken als iemand begeleiding biedt bij het doorwerken ervan. Hip Veenendaal, de NPV en Lelie Zorggroep hebben daarom gezamenlijk een e-learning voor vrijwilligers ontwikkeld rondom het werkboek.

Het werkt als volgt: de hulpvrager kan via de website stopeenzaamheidzelf.nl een werkboek aanvragen. De vrijwilliger kan zich op dezelfde site aanmelden voor de e-learning en ontvangt dan een aantal e-mails met modules die hij kan doorwerken. De e-learning is helemaal rondom het werkboek opgebouwd en geeft achtergrondinformatie bij de opdrachten. Ook vrijwilligers die nog geen hulpvrager hebben gevonden, of hulpvragers die geen vrijwilliger hebben, kunnen zich aanmelden. We gaan dan proberen een koppeling te maken.

Ideeën voor gemakkelijk te realiseren acties

Misschien kent u het wel: het openluchtcafé. Overal in Nederland zetten mensen de bankjes buiten en iedereen of soms een bepaalde doelgroep is van harte welkom. Ook kerken zetten hun kerkbanken buiten. Soms gewoon gezellig samenzijn, soms met een pan zuurkool. Er zijn ‘bankjes’ waar gewoon gezellig oude plaatjes gedraaid worden. Kijk op www.bankjescollectief.nl voor inspiratie.

Meet & (Gr)eet gebeurt ook al in veel kerken: jong en oud eten één keer in de maand met elkaar in vaste eetgroepen. Of gezinnen nodigen een ouder echtpaar of iemand die alleen woont uit om samen te eten of koffie te drinken.

Facebook heeft een flinke opmars beleefd onder met name ouderen. Mensen zoeken contact en gezelligheid via online netwerken. Als uw kerk ook een Facebookpagina heeft, kunt u overwegen ook een besloten groep op te zetten waarin u het gesprek op gang kunt houden met uw kerkgenoten.

(Kerst)diner tegen eenzaamheid: ’Stoel Vrij’ stimuleert lokale, regionale en landelijke maatschappelijke organisaties en instellingen hun netwerk in te zetten om eenzame mensen uit te nodigen voor een diner in huiselijke sfeer.

Zout strooien: Tijdens gladheid neemt het gevoel van eenzaamheid bij ouderen en mensen die slecht ter been zijn toe. Ze moeten immers binnen blijven. Zout strooien bestrijd niet alleen de gladheid, ook de eenzaamheid. Zout is te koop in iedere bouwmarkt en vaak delen gemeentes gratis zout uit.

Honden uitlaten: Heeft u een hondje maar werkt u regelmatig buiten de deur? Misschien woont er in uw straat wel iemand die de hond te spelen wil hebben of wil uitlaten. Zie ook stichting OOPOEH. Of misschien ziet u regelmatig iemand een hond uitlaten, waarom loopt u niet gezellig even mee? Samen boodschappen doen is net zo’n idee.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's