Onze resultaten

Als ledenorganisatie met rond de 47.000 leden en duizenden vrijwilligers lichten we graag toe hoe we onze missie en doelstellingen handen en voeten hebben gegeven. In onze jaarverslagen vindt u de resultaten van wat we hebben gedaan.

Jaarverslagen

De NPV wil een cultuur van leven bevorderen in onze samenleving. Dit doen we met overtuiging vanuit een geopende Bijbel, in het besef dat ook veel niet-christenen de waarde van het leven willen hooghouden. De afgelopen jaren zagen we ingrijpende verschuivingen in het denken over leven en dood. Veel ethische thema’s waarover vroeger eensgezindheid bestond, staan ter discussie. Gelet op deze realiteit wil de NPV vasthouden aan het betrouwbare kompas dat de Heere God ons heeft geschonken. We ontlenen daaraan de vrijmoedigheid, de liefde en de beslistheid om op te komen voor ieder leven.

Vanuit deze focus hebben wij ook in 2023 gewerkt. We kwamen op voor kwetsbaar leven, op thema’s als abortus, euthanasie, embryo-ontwikkelingen, palliatieve zorg, thuishulp en de strijd tegen eenzaamheid. Uiteraard bleef het niet bij woorden. Met de NPV-Advieslijn hebben we veel mensen kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden op hun persoonlijke medisch-ethische vragen. En onze 6000 vrijwilligers verleenden in totaal meer dan 100.000 keren (terminale) thuishulp. Meer informatie over onze inzet en resultaten vindt u in de jaarverslagen.