NPV-Levenswensverklaring: uw wil op papier

Er kunnen dingen in uw leven gebeuren waardoor u zelf niet meer kunt aangeven welke zorg u wilt. Dat kan tijdelijk zijn, door een ongeval. Maar ook blijvend, bijvoorbeeld door dementie. Daarom heeft de NPV de Levenswensverklaring gemaakt: een verklaring waarin uw wil rond ziekte en sterven zwart op wit staat.


In het kort

  • De NPV-Levenswensverklaring is gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient.
  • De Levenswensverklaring biedt een handvat voor de zorg rond ziekte en sterven.
  • U kunt een of meerdere vertegenwoordigers aanwijzen die namens u mag of mogen spreken als u dat zelf niet meer kunt.
NPV-Levenswensverklaring: uw wil op papier

Informatie

Wat is de Levenswensverklaring?

Als patiënt hebt u veel te zeggen over de (medische) zorg die u wilt ontvangen. Een arts mag een behandeling alleen geven als u daarmee akkoord gaat. Maar hoe moet dat als u uw wil niet meer kunt uiten, bijvoorbeeld door ziekte? Daarvoor kunt u een wilsverklaring opstellen: een document dat helder omschrijft welke zorg u wilt ontvangen. De NPV-Levenswensverklaring is zo’n wilsverklaring. Ze gaat uit van het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient.

Alle informatie over de Levenswensverklaring op een rijtje? Lees onze brochure of bekijk het filmpje.

Uw visie staat voorop

In de Levenswensverklaring wijst u een vertegenwoordiger aan. Dit is een naaste die namens u mag spreken als u dat zelf niet meer kunt. Uw vertegenwoordiger is iemand die u goed kent en die weet wat uw levensvisie is. Als u niet meer voor uzelf kunt spreken, zal de arts met hem of haar overleggen over uw behandeling. Zo weet u dat uw wil vooropstaat bij het nemen van beslissingen.

Ruimte voor persoonlijke zorg

De Levenswensverklaring is een standaardverklaring met algemene uitgangspunten. U kunt geen eigen wensen in het document benoemen. Toch is er alle ruimte voor een persoonlijke toepassing. De verklaring schetst heldere kaders. Binnen die kaders kan de arts gericht afwegen welke zorg aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. Hij doet dat samen met uw vertegenwoordiger.

Uitgangspunten

In de Levenswensverklaring staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • U wilt zo goed mogelijke medische en verpleegkundige zorg, gericht op genezing.
  • Is genezing niet meer mogelijk? Dan wilt u zorg die uw lijden verlicht en maakt dat u zich zo goed mogelijk kunt voelen.
  • De waarde van uw leven staat vast. U wilt niet dat de arts een behandeling nalaat omdat hij uw leven niet langer zinvol vindt.
  • U vindt levensbeëindiging geen optie om een einde te maken aan uw lijden.
  • Als het levenseinde onherroepelijk dichtbij komt, wilt u de ruimte krijgen om te sterven.
  • U wilt dat uw behandelaars uitvoerig en zorgvuldig overleggen met uw vertegenwoordiger over uw behandeling en verzorging.
  • U geeft uw vertegenwoordiger(s) toestemming om uw medisch dossier in te zien.

De verklaring aanvragen

Nadenken over ziekte en sterven kan moeilijk zijn, maar het is fijn als uw wil is vastgelegd. Overweegt u om een Levenswensverklaring aan te vragen, maar wilt u eerst meer weten? Dan kunt u onze informatiebrochure hier downloaden of bestellen via (0318) 54 78 88. Wilt u een NPV-Levenswensverklaring aanvragen? Kijk dan eerst wie u kan vertegenwoordigen. Zodra u een vertegenwoordiger hebt, kunt u de verklaring hier aanvragen.

Kosten
De NPV-Levenswensverklaring is beschikbaar voor leden van de NPV en kost eenmalig €50,-. Bent u geen lid? Dan kunt u zich via het aanvraagformulier meteen aanmelden als lid. Het NPV-lidmaatschap kost €22,50 per jaar. Voor een echtpaar volstaat 1 lidmaatschap.

Bent u verzekerd bij De christelijke zorgverzekeraar? Dan is de Levenswensverklaring voor u kosteloos. Dit kunt u invullen op het aanvraagformulier.

In gebruik nemen

De Levenswensverklaring komt pas tot haar recht als uw arts en uw vertegenwoordiger goed weten hoe u tegen zaken aankijkt. Daarom is het belangrijk dat u met hen doorpraat over uw visie. Bij de Levenswensverklaring krijgt u een informatiemap toegestuurd met tips voor deze gesprekken. In de map vertellen we u ook hoe u de verklaring in gebruik neemt.

Meer weten

Wilt u meer weten over de Levenswensverklaring? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn. U kunt ons bellen op (0318) 54 78 88 of mailen via het contactformulier. Misschien hebt u een dringende vraag die niet kan wachten? We zijn zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wat vinden gebruikers van de NPV-Levenswensverklaring?

De NPV heeft een mooie aanpak bij een ingewikkeld onderwerp om als familie te bespreken.
Ik heb ook een mooi gesprek met mijn 3 zusjes over het levenseinde gehad.

‘Gedurende de laatste dagen van haar leven is de NPV-Levenswensverklaring van mijn echtgenote wezenlijk van belang geweest.’

Meneer schrijft dit over het ziekteproces en het overlijden van zijn vrouw. Juist deze woorden zijn voor ons aanleiding om meneer te vragen hierover met hem door te mogen spreken. Zijn ervaringen kunnen ook voor anderen van betekenis zijn.

Een ervaringsverhaal: de betekenis van de NPV-Levenswensverklaring, lees hier het volledige artikel.