Wilsverklaringen

Met een wilsverklaring legt u vast welke zorg u wilt bij ziekte en sterven. Zo’n verklaring is bedoeld voor de momenten dat u zelf niet meer kunt zeggen wat u wilt. De NPV heeft hiervoor de Levenswensverklaring gemaakt.


In het kort 

  • Een wilsverklaring is een rechtsgeldig document waarin uw wil rond (medische) zorg staat.
  • In de wilsverklaring benoemt u vaak ook een vertegenwoordiger: iemand die namens u mag spreken als u dat zelf niet kunt.
  • De NPV heeft een wilsverklaring ontwikkeld: de NPV-Levenswensverklaring. De verklaring gaat uit van het beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient.
  • Als bekend is dat iemand een behandeling wel of juist niet wil, is de kans groter dat gebeurt wat diegene wenst, dan wanneer dat niet bekend is.
Wilsverklaringen

Informatie

Wat is het idee achter de wilsverklaring?

In Nederland hebben we afgesproken dat mensen zelf bepalen welke zorg ze willen ontvangen. Een arts mag geen behandeling starten als een patiënt daar niet mee instemt. Aan de andere kant kunt u als patiënt een behandeling niet afdwingen. Er is dus goed overleg nodig tussen u en de arts.
Maar er kan een dag komen dat u tijdelijk of blijvend niet kunt aangeven wat u wilt, bijvoorbeeld door een ongeluk of een ziekte. Dan helpt het als u een wilsverklaring hebt: een rechtsgeldig document waarin uw wil rond (medische) zorg staat. Er zijn in Nederland diverse soorten verklaringen waarover meer informatie beschikbaar is op de website van de Rijksoverheid.

Wat doet een vertegenwoordiger?

In de wilsverklaring benoemt u vaak ook een vertegenwoordiger: iemand die namens u mag spreken. Dat is belangrijk, want een arts kan tijdens een behandeling op moeilijke medische dilemma’s stuiten. In overleg met uw vertegenwoordiger kan hij dan bepalen welke zorg het beste bij uw wil past.

Wat is de NPV-Levenswensverklaring?

U kunt in principe zelf een wilsverklaring opstellen. Toch is het best ingewikkeld om helder op papier te zetten wat u precies wilt. Daarom heeft de NPV een goed doordachte wilsverklaring ontwikkeld: de Levenswensverklaring. De verklaring gaat uit van het beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient. Ze noemt een aantal heldere uitgangspunten, bijvoorbeeld dat u geen behandeling wilt die het leven verkort. In de verklaring wijst u ook een vertegenwoordiger aan.

Opvattingen

Breder nadenken over leven en sterven

Misschien vindt u het lastig om nu al na te denken over een wilsverklaring. Toch kan het goed zijn om er niet te lang mee te wachten. Als u iets overkomt en u hebt geen wilsverklaring, dan moet er ter plekke gekeken worden wie uw vertegenwoordiger kan zijn: uw partner, een kind, of een broer of zus. Dan kan het onzeker zijn of uw visie echt meegenomen wordt bij beslissingen. Sta daarom op tijd stil bij de zorg rond ziekte en sterven.

Uit eigen onderzoek en uit gesprekken met mensen over o.a. de NPV-Levenswensverklaring blijkt steeds weer dat het gesprek over de verklaring nog waardevoller is dan het document. Alles draait om het gesprek met de arts en met de vertegenwoordiger. De wilsverklaring is daarmee als het ware een kapstok voor een goed gesprek.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een wilsverklaring vaker hun wensen besproken hebben met hun naasten dan mensen zonder wilsverklaring. Als bekend is dat iemand een behandeling wel of juist niet wil, is de kans groter dat gebeurt wat diegene wenst, dan wanneer dat niet bekend is. Lees hierover meer onder het kopje ‘Meer weten’.

Het is altijd goed om in gesprek te blijven over de wilsverklaring, zeker als deze wat langer geleden is opgesteld. De NPV-Levenswensverklaring is een standaardverklaring. U kunt dan praten over wat de uitgangspunten van de verklaring nu voor u betekenen. Zo blijft voor uw omgeving en uw arts(en) duidelijk wat uw wensen zijn.

Opvattingen

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wilt u graag met iemand doorpraten over een wilsverklaring? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

De NPV-Levenswensverklaring  

De NPV-Levenswensverklaring is een standaardverklaring met algemene uitgangspunten. De verklaring gaat uit van het beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient. In de Levenswensverklaring staat uw wil rond ziekte en sterven zwart op wit.

Nadenken over het levenseinde

Het document ‘Denklijnen bij moeilijke behandelkeuzes‘ kan helpen om tot goede keuzes te komen waar het behandelbeslissingen betreft. Maar rondom het levenseinde zijn er nog veel andere zaken die een rol kunnen spelen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze keuzehulp ‘Tijdig nadenken over het levenseinde’.

NPV-Advieslijn 
Op deze pagina vindt u vooral algemene informatie. Heeft u een vraag vanuit uw persoonlijke situatie over wilsverklaringen? De NPV-Advieslijn staat voor u klaar! U kunt contact opnemen via telefoon, e-mail of chat.

"Fijn dat ik met iemand door kan praten over mijn vragen."

Welke wilsverklaring bij u past of hoe u deze het beste kunt bespreken, verschilt per situatie. Misschien herkent u een van deze vragen:

  • Ik wil er zeker van zijn dat de arts geen behandeling kan geven die mijn leven verkort. Hoe kan ik dat vastleggen?
  • Wat gebeurt er als ik niet meer duidelijk kan maken wat ik wil en ik heb geen wilsverklaring?

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Gerelateerde nieuwsberichten

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

17 januari 2022

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

Als iemand worstelt met rouw om verlies van gezondheid of een geliefde, kan elke dag een deprimerende ‘Blue Monday’ zijn. De getroffenen hebben troost en steun nodig, maar lang niet iedereen weet goed hoe ze op pijn en verdriet moeten reageren. In reactie op het advies ‘Stervelingen. Beter samenleven met de dood’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving, hebben ervaringsdeskundigen Peter van den Berg en Pauline Aalbers-Blankenstijn de notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’ opgesteld. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan het gesprek in de samenleving, zodat we met elkaar leren luisteren en spreken over lijden, verlies en rouw. Op 17 januari 2022 is deze notitie aangeboden aan Diederik van Dijk, directeur van de NPV-Zorg voor het leven.

Makkelijker euthanasie bij diep demente patiënten. Het hellend vlak wordt werkelijkheid

27 november 2020

Makkelijker euthanasie bij diep demente patiënten. Het hellend vlak wordt werkelijkheid

Diep demente patiënten met een wilsverklaring kunnen met de nieuwe euthanasiecode gemakkelijker euthanasie krijgen. Daarmee ontkennen we hun blijvende waardigheid. Dat schrijven Diederik van Dijk en Yvonne Geuze, respectievelijk directeur en beleidsadviseur bij NPV – Zorg voor het leven.

NPV-reactie op ‘Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar’

15 oktober 2020

NPV-reactie op ‘Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar’

De Nederlandse wet- en regelgeving maakt actieve levensbeëindiging van kinderen onder 1 jaar en van kinderen en volwassenen boven de 12 jaar mogelijk.