Verminderde vruchtbaarheid

Wanneer je niet zwanger wordt of wanneer een volgende zwangerschap na de geboorte van je eerste kindje uitblijft, kan dat een hele moeilijke weg zijn in het leven van een echtpaar. Het vraagt bijstellen van verwachtingen, nadenken over de vraag of je medische hulp wilt en misschien accepteren dat er geen kinderen (meer) zullen komen. Daar gaat deze pagina over.


In het kort 

 • Er kunnen verschillende (medische) redenen zijn waardoor het jullie niet lukt om zwanger te worden.
 • Welke behandelingen passen bij jullie en zijn Bijbels verantwoord? Onder het kopje ‘Opvattingen’ geven we jullie vier denklijnen mee.
Verminderde vruchtbaarheid

Informatie

Wat is er aan de hand?

Bij het uitblijven van een zwangerschap zal de huisarts eerst oriënterend onderzoek doen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de huisarts kiezen voor afwachtend beleid met gerichte adviezen voor een bepaalde periode. Bij direct aanwijsbare problemen of bij blijvend uitblijven van een zwangerschap zal de huisarts verwijzen naar de gynaecoloog.

Een oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek bij zowel man als vrouw zal dan de start van het traject zijn. Denk hierbij aan echografisch onderzoek van de vrouw, zaadonderzoek van de man, bloedonderzoeken en dergelijke.
Vragen die dan centraal staan: is er een goede eisprong? Wat is de zaadkwaliteit? Kunnen eicel en zaadcel bij elkaar komen?

Bij de vrouw kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een hormoonstoornis, waardoor er problemen zijn met de cyclus of de rijping van de eicellen. Bij de man kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een tekort aan goede of voldoende bewegende zaadcellen. Daarnaast kunnen er allerlei andere oorzaken zijn van verminderde vruchtbaarheid of zelfs onvruchtbaarheid. Soms is aanvullend onderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen. Bijvoorbeeld onderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileiders bij de vrouw, urologisch onderzoek bij de man. Soms (in 20% van de situaties) wordt er geen reden gevonden.

Hoe dan verder?

Afhankelijk van de uitslagen van onderzoek kan de gynaecoloog een passende behandeling aan je voorleggen. In grote lijnen kun je zeggen dat je die kunt onderverdelen in twee categorieën:

 • Het herstellen van natuurlijke vruchtbaarheid
 • Mogelijkheid voor geassisteerde voortplanting

Herstel van natuurlijke vruchtbaarheid

Deze behandelingen zijn vooral bedoeld voor mensen die minder of niet vruchtbaar zijn, maar bij wie de onderliggende oorzaak te beïnvloeden is. Op deze wijze kan er na behandeling/beïnvloeding mogelijk wel sprake zijn van het tot stand komen van een zwangerschap via de normale liefdesgemeenschap tussen man en vrouw.

Er zijn verschillende soorten behandelingen die daarbij kunnen helpen:

 • Natuurlijke behandeling: Fertilitycare biedt de kinderwensbehandeling die gebruik maakt van NaproTechnology (NPT). Dit is een wetenschappelijke methode om problemen rond de vruchtbaarheid op een zo natuurlijk mogelijke manier daadwerkelijk te behandelen. De gedachte is dat onvruchtbaarheid vaak veroorzaakt wordt door een achterliggende oorzaak. Dat kan van alles zijn, zoals leefstijl, problemen in de stofwisseling, hormonale problemen. Voor meer informatieverwijzen we je graag naar de website van FertilityCare.
 • Hormonale behandeling: als de cyclus van de vrouw verstoord of afwezig is, verlopen de eirijping en de eisprong niet goed. Gynaecologen kunnen dan kiezen voor een hormoonbehandeling. Daarmee kun je de productie van eicellen stimuleren. De kans op een goede eicel die bevrucht kan worden, neemt daarmee toe. Artsen passen deze methode ook vaak toe in combinatie met ivf.
 • Chirurgische behandeling: als de eileiders afgesloten zijn of als er verklevingen zijn rond de eileider of eierstok, kunnen ze met een operatie weer toegankelijk worden gemaakt. De kans op een zwangerschap na zo’n operatie wisselt.

Het is prettig als de vruchtbaarheid met de bovengenoemde methodes hersteld kan worden.  Maar in lang niet alle gevallen lukt dat. Dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van geassisteerde voortplanting.

Geassisteerde voortplanting

Deze behandelingen zijn vooral bedoeld voor mensen die niet door gewone seksuele omgang zwanger kunnen worden en waarbij een behandeling gericht op herstel van de vruchtbaarheid niet aan de orde is of na behandelpogingen niet tot een zwangerschap heeft geleid.
Bij deze behandelingen word je niet zwanger via de normale liefdesgemeenschap tussen man en vrouw, maar met de hulp van medische middelen.

Welke behandelingen zijn er?

 • IUI – Intra Uteriene Inseminatie: bij deze methode brengt de arts het sperma van de eigen partner met een slangetje hoog in de baarmoeder in, dicht bij de eileiders. Bij onvruchtbaarheid van de partner kan gebruik gemaakt worden van donorzaad.
 • IVF / ICSI: lees daarover meer op deze pagina.
 • MESA/PESA & TESE: als de man helemaal geen zaadcellen in zijn sperma heeft, kan hij geholpen worden met een microchirurgische ingreep. De specialist kan het sperma dan via microchirurgie uit de bijbal zuigen (MESA) of met een naaldje uit de bijbal halen (PESA). Een derde optie is TESE: dan kijkt de arts of hij het zaad rechtstreeks uit de zaadbal kan halen. Deze ingrepen worden alleen uitgevoerd in combinatie met IVF / ICSI.
 • Draagmoederschap: lees daarover meer op deze pagina.

Opvattingen

Zwanger worden, kinderen krijgen, het is niet iets vanzelfsprekends. Het verlangen naar kinderen is wel een heel Bijbels verlangen. God heeft het ingebed in Zijn scheppingsopdracht. Als de kinderzegen echter uitblijft, kom je voor keuzes te staan: keuzes die vragen om persoonlijke afwegingen. Wat is Bijbels, ethisch gezien verantwoord, goed handelen in dezen? We noemen vier ethische denklijnen die hier belangrijk zijn.

Opvattingen

Denklijnen

1. Is de natuur-/scheppingsorde normerend?

Hierbij speelt de vraag of je de bevruchting mag loskoppelen van de intieme omgang tussen man en vrouw. In de schepping is het ontvangen van kinderen onlosmakelijk verbonden aan het zich in liefde aan elkaar geven in de geslachtsgemeenschap. Onder christenen zijn hier verschillende gedachten over. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat je deze verbinding niet mag loskoppelen. Voor behandelingen gericht op herstel van de natuurlijk vruchtbaarheid zien zij wel ruimte, maar voor geassisteerde (kunstmatige) voortplantingsmethoden niet. Anderen zien geen principieel verschil tussen het langs medische weg tot stand laten komen van een bevruchting en het medisch behandelen van andere gezondheidsproblemen, waarbij je ook niet altijd tot herstel van de oorspronkelijke natuurlijke situatie kunt komen.

2. Bevruchting buiten het lichaam van de vrouw?

Als er bij IUI sprake is van bevruchting, vindt deze plaats in het lichaam van de vrouw. Het mysterie van de bevruchting vindt plaats op de plaats waar het ook natuurlijk is bedoeld: de moederschoot. Bij ivf / ICSI vindt dit plaats in het laboratorium en wordt het embryo pas daarna teruggeplaatst in het lichaam van de vrouw. Daarmee wordt de bevruchting veel meer een medische handeling waar de rol van menselijk handelen veel groter is. Het is belangrijk om als stel te wegen wat daarin voor jullie een verantwoorde keuze is.

3. Gebruik van donorcellen

Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van donorcellen (zaad of eicel). De Bijbel laat zien dat seksualiteit en de daarbij behorende kinderzegen binnen het huwelijk een veilige plek heeft. Bij kunstmatige inseminatie met donorcellen is het kind dat geboren wordt niet van beide huwelijkspartners, maar van de man/vrouw en de donor. Er is dan sprake van ‘een derde’ in het huwelijk.  De NPV is ervan overtuigd dat je hiermee Bijbels gezien een grens overschrijdt.

4. Begin van (beschermwaardig) leven

De bevruchting is het prille begin van uniek nieuw menselijk leven.  Dat is beschermwaardig vanaf dat moment. Wanneer als gevolg van een behandeling dat prille leven ten gronde gaat, ga je Bijbels gezien een grens over. Dit speelt met name bij ivf / ICSI. Zie voor meer informatie de themapagina hierover.

Het bredere perspectief

In het hele proces van afwegen of je wel of niet gebruikt maakt van deze mogelijkheden, blijft het belangrijk om te kijken naar het bredere perspectief waarin ons leven staat. Bijbels gezien is vruchtbaar leven meer en breder dan het ontvangen van een eigen kindje. Dit neemt de pijn van kinderloosheid niet weg. De onbeantwoorde kinderwens plaatst mensen midden in de grote vragen van het leven: wat is het doel van mijn bestaan, ook als onze kinderwens niet wordt beantwoord?

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn.

"We weten nu veel beter wat bij ons past."

Misschien hebben jullie nog wel vragen over jullie persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld:

 • Welke mogelijkheden zijn er als je niet gewoon zwanger wordt en wel verlangt naar een eigen kindje?
 • Er is zoveel mogelijk waar het behandelingen betreft om een kindje te krijgen. Hoe ver mag je gaan?

Voor deze vragen kunnen jullie contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Gerelateerde nieuwsberichten

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

17 januari 2022

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

Als iemand worstelt met rouw om verlies van gezondheid of een geliefde, kan elke dag een deprimerende ‘Blue Monday’ zijn. De getroffenen hebben troost en steun nodig, maar lang niet iedereen weet goed hoe ze op pijn en verdriet moeten reageren. In reactie op het advies ‘Stervelingen. Beter samenleven met de dood’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving, hebben ervaringsdeskundigen Peter van den Berg en Pauline Aalbers-Blankenstijn de notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’ opgesteld. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan het gesprek in de samenleving, zodat we met elkaar leren luisteren en spreken over lijden, verlies en rouw. Op 17 januari 2022 is deze notitie aangeboden aan Diederik van Dijk, directeur van de NPV-Zorg voor het leven.

Vaccinatieplicht? Laat iedereen zélf de keuze maken.

21 december 2021

Vaccinatieplicht? Laat iedereen zélf de keuze maken.

De roep om een vaccinatieplicht wordt langzaam luider. Zet in op vrijwillige vaccinaties, zodat mensen zelf de keuze kunnen maken en zorg eerst voor betere communicatie naar moeilijk bereikbare groepen. Collega Elise van Hoek was onlangs te horen bij Groot Nieuws Radio over dit onderwerp.

NPV: Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

17 december 2021

NPV: Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

De transgenderwet die op de agenda van de Tweede Kamer staat, geeft een nieuwe definitie van wat een man of vrouw is. Niet de biologie, maar iemands overtuiging is doorslaggevend. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Geslacht is geen ‘label’, maar doet ertoe, schreef Elise van Hoek-Burgerhart in het Reformatorisch Dagblad.