Vlokkentest

Een vlokkentest is een vervolgonderzoek dat tijdens de zwangerschap kan worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over een eerdere afwijkende uitslag van bijvoorbeeld de NIPT.
Op deze pagina vertellen we je meer over de vlokkentest. Wil je liever iemand spreken over je persoonlijke situatie, neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.


In het kort 

 • Bij de vlokkentest haalt de arts wat weefsel weg van de placenta via de buikwand of via de vagina. Dit weefsel wordt onderzocht in het laboratorium.
 • Een vlokkentest wordt niet standaard aan iedere vrouw aangeboden. Alleen als er een verhoogde kans is op een bepaalde aandoening of als er sprake is van een erfelijke ziekte in de familie, kom je in aanmerking voor de vlokkentest.
 • Het is belangrijk om vooraf met de arts de intentie van het onderzoek te bespreken.
 • Heeft u behoefte aan een lezing, toerusting of extra leesmateriaal over dit onderwerp? Ga naar de NPV-Academie!

[Tekst loopt door onder de afbeelding]

Vlokkentest

Informatie

Wat is de vlokkentest?

Een vlokkentest is een diagnostisch onderzoek dat tijdens de zwangerschap kan worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen na bijvoorbeeld een afwijkende uitslag van de 20 wekenecho of de NIPT. Bij de vlokkentest haalt de arts wat weefsel van de placenta (‘vlokken’) weg via de buikwand (met een naald) of de vagina (met een slangetje). In het laboratorium worden de vlokken onderzocht op een erfelijke ziekte of een chromosoomafwijking.

De vlokkentest kan worden afgenomen vanaf 11 weken en meestal tussen de 11 en 14 weken zwangerschap. De eerste uitslag is na enkele dagen al bekend en vertelt je of er bij je kind sprake is van down-, edwards- of patausyndroom.  Na ongeveer 2 à 3 weken krijg je te horen of er ook andere erfelijke of chromosomale afwijkingen gevonden zijn.

Een vlokkentest brengt een klein risico op het krijgen van een miskraam met zich mee (minder dan 0,5 procent). Daarom worden deze onderzoeken niet standaard, maar alleen in het kader van vervolgdiagnostiek aangeboden.

Voor wie is het?

Een vlokkentest is geen standaard onderzoek dat elke zwangere vrouw krijgt aangeboden. Wanneer tijdens eerder onderzoek geconstateerd is dat er een verhoogde kans is op een bepaalde aandoening, dan kan de vlokkentest hier meer duidelijkheid in bieden.
Je kunt ook in aanmerking komen voor een vlokkentest wanneer er sprake is van een bepaalde erfelijke ziekte of aandoening in de familie.

De uitslag

Een vlokkentest geeft in 98 tot 99 van de 100 gevallen (98-99 procent) zekerheid of je kind wel of niet de aandoening heeft waar onderzoek naar gedaan is. In sommige situaties is een vruchtwaterpunctie nodig om zekerheid te krijgen.

Bij een afwijkende uitslag zal er altijd een vervolggesprek plaatsvinden met de behandelend gynaecoloog, de klinisch geneticus of een andere kinderspecialist. In zo’n gesprek zal worden uitgelegd wat de aandoening inhoudt, wat dit betekent voor je kindje en wat dit betekent voor de zorg en behandeling die je kindje zal moeten krijgen. Bij een afwijkende uitslag word je geconfronteerd met de vraag of je je zwangerschap wel of niet wilt laten afbreken.

Opvattingen

De vlokkentest: wel of niet doen?

De vlokkentest is bedoeld om meer zekerheid te krijgen. In bepaalde situaties kan het fijn zijn om meer te weten over de eventuele aandoening, zodat er goede zorg aan kind en moeder gegeven kan worden. Tegelijkertijd kan het spanning met zich meebrengen. Er is immers de mogelijkheid van het nog kunnen afbreken van een zwangerschap. Belangrijk is om vooraf met de arts de intentie van het onderzoek te bespreken.

Waarom zou je de vlokkentest niet doen?

 • Je wilt nieuw leven zo open mogelijk ontvangen en niet op kennis vooruitlopen. Want ook al is bij eerder onderzoek het vermoeden ontstaan van een mogelijke aandoening, je kindje is welkom, ongeacht een afwijking.
 • Vervolgonderzoek, zoals de vlokkentest, kent een hoge mate van betrouwbaarheid, maar brengt spanning en nieuwe vragen – zoals de vraag of je een abortus wilt – met zich mee.
 • Je wilt de minimale kans op een miskraam niet lopen.

Waarom zou je de vlokkentest wel doen?

 • Je wilt graag zeker weten of je kindje een afwijking heeft. Zo ja, dan kun je je voorbereiden op de komst van een kind dat extra aandacht nodig heeft of op een verwacht overlijden.
 • Door bekend te zijn met de uitslag van de vlokkentest, kan je je soms medisch voorbereiden. Zo kan bijvoorbeeld vooraf besloten worden te bevallen in een speciaal ziekenhuis waar direct goede medische zorg voor de baby beschikbaar is.  Daarbij kan de uitslag ook van betekenis zijn voor een goede begeleiding van de moeder tijdens de zwangerschap en rond de bevalling.

Het is belangrijk om te weten dat het niet verplicht is om een vlokkentest uit te voeren. Je kunt bovenstaande afwegingen naast elkaar zetten om tot een keuze te komen.

Over prenataal onderzoek maatschappelijk gezien is meer te zeggen. Zie hiervoor onze themapagina die daarover gaat.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al veertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al jullie ethische vragen. Je kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we je van dienst kunnen zijn.

 • Willen jullie graag met iemand doorpraten over de vlokkentest? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.
 • Tijdens je zwangerschap krijg je verschillende onderzoeken aangeboden. De NPV-keuzehulp ‘Prenataal onderzoek’ helpt je om na te denken of je bepaalde onderzoeken wel of niet wilt.

"We kregen deskundig advies. Bedankt!"

Misschien vraag je jezelf af of de vlokkentest in jullie situatie een goede keuze is. Mensen komen met deze vragen bij de NPV:

 • De uitslag van de NIPT is afwijkend. Ze willen nu graag een vlokkentest doen. Ik weet niet zo goed of ik dat zelf wel wil. Hoe maak ik een goede keuze?
 • Een vlokkentest geeft een kleine kans op een miskraam. Ik vraag me af of ik er gebruik van wil maken. Kunnen jullie me adviseren?

Voor deze vragen kunnen jullie contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Nieuws

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen

25 mei 2022

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen