NPV aanbod voor uw kerkelijke gemeente

Wat kan de NPV voor kerken betekenen? We bieden graag hulp en advies aan uw gemeenteleden, toerusting aan ambtsdragers en voorlichting aan de jongeren van de kerk.

Hulp bij het opzetten van een kerkelijke thuishulpgroep

Veel kerken zoeken naar een vorm om het ‘omzien naar elkaar’ te organiseren. Ze willen het voor de buurt of voor de eigen leden zó regelen dat er naar iedereen omgezien wordt. Bij het opzetten en professionaliseren van een kerkelijke thuishulpgroep kan de NPV veel voor u betekenen. De NPV heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het opzetten en ondersteunen van thuishulpgroepen en het toerusten en coördineren van vrijwilligers. Wilt u weten hoe wij úw kerkelijke thuishulp kunnen ondersteunen? Lees dan meer informatie op deze pagina.

NPV aanbod voor uw kerkelijke gemeente

Informatie over orgaandonatie

Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet in werking getreden, waardoor we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR) hebben. Het ADR vraagt een grote zelfredzaamheid van burgers. Hoe iemand over orgaandonatie denkt, is dus een belangrijke vraag. De NPV helpt kerken graag bij het informeren van hun gemeenteleden over orgaandonatie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Boek: pastoraat en het levenseinde

Gesprekken over sterven zijn onderdeel van het pastoraat. In de praktijk is dat niet gemakkelijk: schroom en twijfel kunnen in de weg staan. Toch is het belangrijk om openhartig te spreken over wensen, verwachtingen, twijfel en zorgen rondom het levenseinde. Deze handreiking wil daarbij helpen.

‘Van betekenis tot het einde: Pastoraat en het levenseinde’ is geschreven voor pastorale verzorgers zoals predikanten, studenten, pastoraal werkers en geestelijke verzorgers (in zorginstellingen).
Naast handvatten om het gesprek aan te gaan over het levenseinde, biedt het informatie over complexe (medisch-ethische) levenseindevraagstukken zoals wel of niet (meer) behandelen, reanimeren of het al dan niet inzetten van palliatieve sedatie.

Ook komen pastorale adviezen aan bod bij vragen rondom het levenseinde, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van angst voor de dood of een gevoel van ‘voltooid leven’. De handreiking is geschreven door de NPV en er is meegelezen door een team van predikanten, pastores en deskundigen op het gebied van pastoraat. Het boekje is te bestellen in onze webshop.

Toerusting

Ieder jaar verzorgt de NPV voor kerken lezingen en toerustingsbijeenkomsten. De thema’s waarover we spreken kunnen toegespitst worden op alle doelgroepen. Dus voor pastoraal medewerkers, jongerenwerkers, ambtsdragers, etc. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:  eenzaamheid, orgaandonatie, overbehandeling, reanimatie, abortus, het levenseinde en de NPV-Levenswensverklaring. Lees meer over de mogelijkheden. We rusten ook graag jongeren toe. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Meedenken in specifieke casuïstiek

De Advieslijn van de NPV is ook beschikbaar voor individuele predikanten, ambtsdragers, geestelijk verzorgers en jongerenwerkers. Bij situaties waar medisch-ethische thema’s spelen als abortus, zwangerschap, vaccinatie of levenseinde denken we graag met u mee. U kunt anoniem blijven en zeker de persoon waarom het gaat hoeft niet bij name genoemd te worden. Doorpraten kan ook buiten kantoortijden. De personen waar u zich zorgen over maakt kunt u ook wijzen op onze Advieslijn. Voor zaken die niet kunnen wachten is de lijn zelfs 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Veel mensen en vooral jongeren maken gebruik van de mogelijkheid om te chatten met één van onze medewerkers. Dat kan anoniem waardoor mensen meer vrijheid voelen om hun verhaal te doen en de vragen te stellen.

 

Waarom de NPV?

De NPV gelooft dat het leven een gave is van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar en verdient bescherming; van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. Dit doen we in de politiek en in de samenleving door onderzoek, opinievorming,  advies, toerusting en het geven van vrijwillige thuishulp.

Lees meer over ons en over onze missie.

 

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's