Nalaten voor kwetsbaar leven

Sinds 1982 heeft de NPV zich op vele fronten ingezet voor haar missie: het beschermen van kwetsbaar leven en het bevorderen van de zorg vóór het leven. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Christelijke waarden en ethiek worden in ons land steeds minder breed gedeeld. De NPV wil een Bijbels geluid laten horen in de samenleving. Zij helpt daarbij ook christenen om antwoorden te vinden op medisch-ethische vraagstukken in overeenstemming met wat Gods Woord hierover zegt. Omdat er steeds meer mogelijk is op medisch gebied zal de noodzaak van het werk van de NPV alleen maar toenemen.

We beschouwen het als zeer bijzonder wanneer mensen de NPV in hun testament gedenken. Via een testament kunt u ook na uw overlijden aan de zorg voor kwetsbaar leven bijdragen. Daarmee helpt u de volgende generaties te blijven staan voor hun levensovertuiging. Ook draagt u eraan bij dat het geluid vóór het leven krachtig blijft klinken in Nederland. Elk mensenleven is kostbaar en het waard om beschermd en gekoesterd te worden, in welke levensfase dan ook. Deze boodschap wil de NPV met kracht en bewogenheid blijven uitdragen, totdat dit niet meer nodig is.

Meer weten of heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het opnemen van de NPV in uw testament? Voor meer informatie en voor vragen kunt u terecht bij onze adviseur Eline Borgdorff. Zij informeert u graag over het opnemen van de NPV in uw testament en wat daarbij komt kijken. U kunt hier persoonlijk contact met haar opnemen. Wilt u liever eerst wat meer over de mogelijkheden lezen?  Vraag dan onze informatiebrochure aan. Ook als u een keer gebeld wilt worden door onze adviseur, of als u wilt dat wij een keer bij u op bezoek komen om over dit onderwerp met u van gedachten te wisselen, geef dit gerust bij ons aan, dan maken wij een afspraak met u.

Nalaten voor kwetsbaar leven

Praktische informatie

Wanneer u overweegt om naast uw geliefden ook aan de NPV na te laten is het raadzaam om hiervoor een testament op te maken. Dit is eenvoudig via een notaris te regelen. Een testament is een rechtsgeldig document waarin staat wie na uw overlijden welk deel van uw bezit of vermogen erft. U kunt de NPV daarbij op twee manieren in uw testament opnemen: u benoemt de NPV tot (mede-)erfgenaam, of u kent de NPV een legaat toe.

Vrijstelling van belasting

Wist u dat wij als goed doel geen erfbelasting over deze inkomsten hoeven te betalen? Dit betekent dat we het totale bedrag dat u via uw nalatenschap aan de NPV schenkt kunnen inzetten voor de bescherming van het leven!

Belangrijke gegevens NPV

Als u de NPV wilt gedenken in uw testament, dan zal de notaris u om de volgende gegevens vragen: Nederlandse Patiënten Vereniging, gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudend Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal. Het dossiernummer van de NPV in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is: 40479673.

Praktische informatie

"We zijn blij dat de NPV zich sterk maakt voor elk leven.”

Liesbeth en Jeroen van Dijk: “Toen uit de echo bleek dat we in verwachting waren van een kindje met het syndroom van Down, konden de artsen maar niet accepteren dat we ons kindje wilden houden. Ook merkten we dat mensen uit onze omgeving fel reageerden, alsof we de maatschappij met een probleem opzadelden. Dankzij de informatie en het contact met mensen van de NPV wisten we ons gesterkt in onze mening. We zijn nu enorm blij met en dankbaar voor onze bijzondere Josefine! Ook kinderen met het syndroom van Down moeten welkom blijven in onze maatschappij. We zijn blij dat de NPV zich hiervoor sterk maakt.”

* Om privacyredenen zijn de namen gefingeerd en is voor de foto een model gebruikt.

Dankzij uw nalatenschap

Steun via het testament is belangrijk voor ons werk. Mede dankzij inkomsten uit nalatenschappen kan de NPV blijven opkomen voor het (prille) mensenleven. Waar kwetsbaar, door God geschapen leven, in de verdrukking komt en bescherming en zorg ontbeert kan door een nalatenschap krachtig worden bijdragen aan een voortgaand, positief geluid vóór het leven. Als u de NPV in uw testament opneemt is dit voor de doorgaande zorg voor waardevol leven een grote steun in de rug!

Met uw nalatenschap laat u
het geluid voort klinken dat …

 

  • elk (ongeboren) leven kostbaar is en bescherming verdient;
  • mensen met een beperking welkom moeten blijven;
  • geen mens eenzaam aan de kant hoeft te staan;
  • waardig ouder worden – in Bijbels perspectief – een zorg is voor ons allemaal.
Dankzij uw nalatenschap

Ik wil graag meer informatie / ik wil iets doorgeven

Instead of show do a slideDown function