Onze plannen

De NPV wil een cultuur van leven bevorderen in onze samenleving. Dit doen we met overtuiging vanuit het christelijk geloof, in het besef dat ook veel niet-christenen de waarde van het leven willen hooghouden. De beschermwaardigheid van het leven staat vandaag op allerlei wijzen onder druk. Dit geldt in onze diverse samenleving, maar de verschuivingen in het denken hierover gaan ook aan kerkmensen niet voorbij. Veel ethische thema’s waarover vroeger een grote mate van eensgezindheid bestond, staan vandaag principieel ter discussie. Ethische opvattingen zijn door elkaar gegooid. Het kwade wordt zomaar voorgesteld als licht of als barmhartigheid.

Juist in deze vloeiende discussies is het voor de NPV meer dan ooit zaak om vast te houden aan het betrouwbare kompas dat de Heere God ons heeft geschonken: de Bijbel. Aan Gods Woord ontlenen wij de vrijmoedigheid, de liefde en de beslistheid om op te komen voor ieder leven.

In het besef van onze afhankelijkheid van de Heere God formuleren wij de volgende ambitie. In 2023:

  • is de NPV dé publieke stem vóór het leven;
  • staan al onze diensten helder gepositioneerd en zichtbaar in de etalage;
  • zijn onze duizenden vrijwilligers ambassadeur voor alles wat de NPV in huis heeft.