Bestuur

Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging en legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur, die de dagelijkse leiding van de vereniging heeft, en op de algemene gang van zaken binnen de NPV. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@npvzorg.nl of bel naar telefoonnummer (0318) 54 78 81 (directiesecretariaat).

 

T.A. Stoop MBA

Voorzitter

ing. J.R. Luursema

Secretaris

G.J. Rekker-Schuring MSc

Penningmeester

G.J. van den Bosch MsC, MA

Lid

drs. P.A.M. Broeders

Lid

F.D. de Koeijer

Lid

drs. S. Treur

Lid

Nevenfuncties bestuursleden

T.A. Stoop MBA

 • Raad van Bestuur Cedrah (bezoldigd)
 • Voorzitter landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Huisvesting NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter Participantenraad Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (onbezoldigd)
 • Lid bestuur van de Vrienden van Ikazia (onbezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht Reformatorische Vereniging voor Passend Primair Onderwijs Berséba (bezoldigd)

Ing. J.R. Luursema

 • Management consultant/oprichter van MaPaLaNa (bezoldigd)
 • Secretaris landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Huisvesting NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter kiesvereniging ChristenUnie Overbetuwe (onkostenvergoeding)
 • Bestuurslid Stichting De Loohof (onkostenvergoeding)
 • Penningmeester Stichting Vastgoedmeesters (onbezoldigd)
 • Provisor Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren (onkostenvergoeding)
 • Lid congregatie Raad Mill Hill – Oosterbeek (onkostenvergoeding)

G.J. Rekker-Schuring MSc

 • Manager zorg en bedrijfsvoering bij Ziekenhuis Gelderse Vallei (bezoldigd)
 • Penningmeester landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Extern auditor bij Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (bezoldigd)
 • Zelfstandig adviseur bij Rekker Management & Advies (bezoldigd)
 • Bestuurslid ChristenUnie te Almere (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Huisvesting NPV (onbezoldigd)
 • Raad van Toezicht Cordeo scholengroep (bezoldigd)
 • Raad van Toezicht Koalah kinderopvang (bezoldigd)

G.J. van den Bosch MsC MA

 • PhD-student palliatieve zorg Amsterdam UMC (bezoldigd)
 • Lid landelijke bestuur NPV (onbezoldigd)

Drs. P.A.M. Broeders

 • Directeur Kerk in Nood Nederland (bezoldigd)
 • Lid landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Sint-Janscentrum ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Mr. Paul de Gruyter Stichting (bezoldigd)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Magnolia/Misha de Vriesschool (bezoldigd)
 • Lid adviescommissie bij de religieuze congregatie FDNSC (bezoldigd)

F.D. de Koeijer

 • Manager Marketing & Communicatie bij het Hoornbeeck College (bezoldigd)

Drs. S. Treur

 • Zelfstandig adviseur bij Excellare zorg en zorgadvies (bezoldigd)
 • Lid landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht RMU (onkostenvergoeding)