Bestuur

Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging en legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur, die de dagelijkse leiding van de vereniging heeft, en op de algemene gang van zaken binnen de NPV. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@npvzorg.nl of bel naar telefoonnummer (0318) 54 78 81 (directiesecretariaat).

 

T.A. Stoop MBA

Voorzitter

ing. J.R. Luursema

Secretaris

G.J. Rekker-Schuring MSc

Penningmeester

drs. G.J. van den Bosch

Lid

drs. P.A.M. Broeders

Lid

F.D. de Koeijer

Lid

drs. S. Treur

Lid

Nevenfuncties bestuursleden

T.A. Stoop MBA

 • Raad van Bestuur Cedrah (bezoldigd)
 • Voorzitter landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Huisvesting NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter Participantenraad Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (onbezoldigd)
 • Lid bestuur van de Vrienden van Ikazia (onbezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht Reformatorische Vereniging voor Passend Primair Onderwijs Berséba (bezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem (bezoldigd)
 • Lid partijadviesraad SGP (onbezoldigd)

Ing. J.R. Luursema

 • Management consultant/oprichter van MaPaLaNa (bezoldigd)
 • Secretaris landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Huisvesting NPV (onbezoldigd)
 • Voorzitter kiesvereniging ChristenUnie Overbetuwe (onkostenvergoeding)
 • Lid raad van toezicht Tot Heils des Volks (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting De Loohof (onkostenvergoeding)
 • Penningmeester Stichting Vastgoedmeesters (onbezoldigd)
 • Provisor Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren (onkostenvergoeding)
 • Lid congregatie Raad Mill Hill – Oosterbeek (onkostenvergoeding)

G.J. Rekker-Schuring

 • Manager zorg en bedrijfsvoering bij Ziekenhuis Gelderse Vallei (bezoldigd)
 • Penningmeester landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Extern auditor bij Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (bezoldigd)
 • Zelfstandig adviseur bij Rekker Management & Advies (bezoldigd)
 • Bestuurslid ChristenUnie te Almere (onbezoldigd)

Drs. G.J. van den Bosch

 • Arts niet in opleiding Intensive Care (bezoldigd)
 • Lid landelijke bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Gastdocent coassistenten onderwijs (onbezoldigd)
 • Onderzoeker (onbezoldigd)

Drs. P.A.M. Broeders

 • Directeur Kerk in Nood Nederland (bezoldigd)
 • Lid landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Toezichthoudend bestuurslid KISI – Gods singing kids – Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Sint-Janscentrum ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Mr. Paul de Gruyter Stichting (bezoldigd)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Magnolia/Misha de Vriesschool (onbezoldigd)

F.D. de Koeijer

 • Manager Marketing & Communicatie bij het Hoornbeeck College (bezoldigd)

Drs. S. Treur

 • Zelfstandig adviseur bij Excellare zorg en zorgadvies (bezoldigd)
 • Lid landelijk bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht RMU (onkostenvergoeding)