Ik ben tussen de 12 en de 18 en kan gevaccineerd worden. Hoe maak ik een goede keuze?

Lees onze keuzewijzer voor tieners over het coronavaccin: ‘Wil ik de prik’?

Klik hier om deze te downloaden en/of te printen.

Bekijk hier de keuzewijzer

Vaccinatie

Er is veel aandacht voor vaccinatie. We denken nu al snel aan het coronavaccin, maar er is ook nog steeds het gewone Rijksvaccinatieprogramma. Voor veel mensen is vaccinatie een vanzelfsprekende keuze. Toch geldt dit niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die moeite hebben met vaccineren. Soms is er twijfel over de betrouwbaarheid en veiligheid van vaccins. Voor christenen kan het een vraag zijn of vaccinatie niet een gebrek aan vertrouwen op God is. Vaak worden deze argumenten door elkaar heen gebruikt. Op deze pagina geven we meer informatie over vaccinatie en het maken van een goede afweging die bij uw levensvisie past.


In het kort 

Vaccinatie

Informatie

Wat is vaccinatie?

Een vaccinatie prikkelt het afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt.  Met een injectie worden (delen van)  dode of verzwakte bacteriën of virussen ingespoten. Het lichaam reageert hierop met een afweerreactie. Dit zorgt ervoor dat je weerstand opbouwt tegen de bacteriën of virussen waarvoor het vaccin bedoeld is. Als je vervolgens met deze ziekteverwekkers in aanraking komt, is de kans (veel) kleiner dat je besmet of ziek wordt.

Het Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland worden (jonge) kinderen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zo wil de overheid infectieziekten bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan difterie, polio, mazelen, kinkhoest en de pneumokokkenziekte. In 2019 liet ruim 90 procent van de ouders hun kind vaccineren volgens het RVP.* De vaccinaties die in het RVP zijn opgenomen, voldoen aan strenge eisen. Een vaccin moet in ieder geval veilig en effectief zijn en het doel bereiken.**

Hier kunt u de ‘route’ van het Rijksvaccinatieprogramma zien.
Wel of niet vaccineren tegen HPV? Lees meer over de HPV-vaccinatie.

COVID-19

In de loop van 2021 komen er verschillende vaccins beschikbaar tegen COVID-19. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 9 van de vaccinatiebrochure.

* Bron: klik hier
** Zie voor de hele lijst met criteria het document “Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie”, tabel 2, pagina 52.

Waarom vaccineren?

Het doel van vaccinatie is om beter bestand te worden tegen de ziekteverwekker zonder zelf eerst ziek te worden. Als veel mensen zijn gevaccineerd tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte met de daaraan verbonden kans op blijvende schade of overlijden, minder vaak voor in de samenleving. Ook kwetsbare mensen en mensen die niet of nog niet zijn gevaccineerd zoals kleine baby’s, lopen dan minder risico om de ziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd.

Is vaccineren verplicht?

Nee, zowel deelnemen aan het RVP als gebruik maken van andere inentingen is niet verplicht. Ook zijn er geen kosten aan verbonden. De Rijksoverheid biedt vaccinaties gratis aan, omdat ze het belangrijk vindt dat er zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Op het consultatiebureau zal een jeugdarts of verpleegkundige dit onderwerp met u bespreken. Naast dat u feitelijke informatie krijgt over vaccinatie, kunt u dan ook uw eigen vragen bespreekbaar maken. U kunt ook een speciaal vaccinatieconsult met een jeugdarts aanvragen. U bent altijd vrij om uw eigen afwegingen te maken. Bij vragen over vaccinatie buiten het RVP kunt u ook terecht bij de GGD en/of uw huisarts.

Maart 2021 hielden we een webinar over vaccinatie. U kunt de uitzending hier bekijken.

Opvattingen

Een vrije keuze

De NPV staat voor een vrije, weloverwogen keuze rondom vaccinatie. Steeds meer landen kiezen voor een strenger vaccinatiebeleid (bijvoorbeeld een vaccinatieplicht voor bepaalde vaccinaties), omdat minder mensen zich laten vaccineren. In Nederland is er geen vaccinatieplicht, ook omdat veel mensen zich nog vrijwillig laten vaccineren. Wat de NPV betreft blijft dat zo. Het is de plicht van de overheid om de volksgezondheid te beschermen, maar er zijn wel grenzen. Een vaccinatieplicht is heel ingrijpend omdat dit te maken heeft met grondrechten. Het is een inbreuk op de lichamelijke integriteit (je mag niet zonder toestemming of goede reden aan iemands lichaam komen). Daarnaast kan het mensen die om religieuze redenen niet willen vaccineren in gewetensnood brengen. De overheid moet daar ver vandaan blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk om als individu ook na te denken over de eigen verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Hoe verhoudt zich de verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf en God zich tot de verantwoordelijkheid die je hebt voor een ander? Wel of niet vaccineren is en blijft een persoonlijke keuze. Toch raakt deze keuze ook het belang van anderen, omdat je als niet-gevaccineerde onbedoeld wel anderen kunt besmetten.

Opvattingen

Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

De NPV-Advieslijn krijgt regelmatig vragen over vaccinatie. Vaak hebben deze vragen te maken met de relatie tot de voorzienigheid van God, het vertrouwen op God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Een christen leeft in het besef dat ziekte en gezondheid niet toevallig zijn, maar in Gods hand liggen. Hij geeft het goede en laat het kwade toe. Dit betekent dat ziekte niet zomaar een ‘probleem’ is wat voorkomen kan worden door een ‘prikje’,  maar ons confronteert met de breekbaarheid en eindigheid van het leven.

Christenen maken verschillende keuzes over vaccinatie met in gedachten Gods voorzienigheid. De een durft zich niet te laten vaccineren uit ontzag voor Gods Vaderlijke zorg. De ander ziet in vaccinatie een geoorloofde voorzorgsmaatregel, waar dankbaar gebruik van mag worden gemaakt. Deze verschillen maken duidelijk dat het belangrijk is om goed over vaccinatie na te denken. In ieder geval kan vaccineren nooit in de plaats komen van het vertrouwen op God. Uiteindelijk is elk middel en elke voorzorgsmaatregel afhankelijk van Zijn zegen. Dat geldt ook voor vaccinatie.

Foetaal weefsel bij vaccinatie

Soms is er twijfel over het gebruik van foetaal weefsel in de ontwikkeling en productie van vaccins. De NPV schreef eerder in het Reformatorisch Dagblad over het gebruik van menselijke cellijnen in de ontwikkeling van coronavaccins. In het artikel leest u dat we het gebruik van vaccins waar geen foetaal weefsel voor gebruikt is, bepleiten. Het persoonlijk gebruik van een dergelijk vaccin kan op zichzelf ethisch aanvaardbaar zijn. Als er echter alternatieven worden geboden wordt voorkomen dat mensen in gewetensnood raken door gebruik van een vaccin waarvoor geaborteerd foetaal weefsel is benut. In dit artikel in het Reformatorisch Dagblad gaan we uitgebreid in op het gebruik van menselijke cellijnen in de ontwikkeling van coronavaccins. Meer informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4 van de vaccinatiebrochure.

Welke vaccins tegen corona worden in Nederland gebruikt?

Hoogstwaarschijnlijk bouwen alle vaccins voort op wetenschappelijke kennis die verkregen is door onderzoek met foetale cellijnen. Dit is echter onmogelijk te controleren en niet aan de specifieke vaccins te linken via publicaties. Meer informatie over de soorten vaccins kunt u lezen in hoofdstuk 9 van de vaccinatiebrochure.

Hulpaanbod

In 2021 ontwikkelde de NPV een nieuwe brochure over vaccinatie. Met deze brochure biedt de NPV u handvatten om na te denken over het thema vaccinatie. We zetten de belangrijkste argumenten rondom vaccinatie voor u op een rij. De woorden ‘voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’ zijn de rode draad in deze brochure.

U leest onder andere meer over de volgende vragen:

  • Waarom zijn er vaccins, hoe werken ze en hoe worden ze ontwikkeld?
  • Hoe zien we ziekte en gezondheid in Bijbels licht?
  • Hoe verhoudt vaccinatie zich tot Gods voorzienigheid?
  • Is vaccinatie enkel een persoonlijke keuze?

Verder vindt u nog aparte hoofdstukken over de HPV-vaccinatie en vaccineren in coronatijd.

U kunt de brochure hier downloaden.

Wilt u nog doorpraten? De medewerkers van de NPV-Advieslijn staan u graag te woord!

"De NPV heeft mij erg goed geholpen!"

Misschien vraagt u zich af of vaccinatie in uw situatie een goede keuze is en herkent u wel een van deze vragen:

  • Kun je je ook op een andere manier beschermen tegen bepaalde ziektes?
  • Is vaccinatie een gebrek aan vertrouwen op God of is het juist je eigen verantwoordelijkheid om je te laten inenten? Hoe vorm ik een christelijke visie op vaccinatie?
  • Mag je je aan ziekteverwekkers in vaccinatie blootstellen om te voorkomen dat je mogelijk een ziekte krijgt?

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Gerelateerde nieuwsberichten

Trouw zijn aan één partner beschermt beter dan vaccinatie

05 februari 2020

Trouw zijn aan één partner beschermt beter dan vaccinatie

Inbreng van de NPV voor het Algemeen Overleg Medische preventie / Infectieziekten