Orgaandonatie: informatie voor kerken

Orgaandonatie, hoe denkt u daarover? Een persoonlijke vraag waar uw gemeenteleden ook mee te maken krijgen. Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet in werking getreden, waardoor we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR) hebben. Het ADR vraagt een grote zelfredzaamheid van burgers. Hoe iemand over orgaandonatie denkt, is dus een belangrijke vraag.

Misschien krijgt u als kerkenraad wel vragen over dit onderwerp van gemeenteleden. Iedereen zal zelf een keuze moeten maken over orgaandonatie, maar het is wel goed om informatie te verstrekken. De NPV kan u daarbij een helpende hand bieden.

Keuzehulp ‘Orgaandonatie’

Verschillende kerken hebben informatie ontvangen van de NPV over de informatie die we kunnen bieden

We hebben een digitale keuzehulp ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is. De gebruiker krijgt niet alleen informatie over hoe orgaandonatie precies werkt, maar leert ook meer over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat dit voor consequenties dat kan hebben voor het denken over orgaandonatie. Door informatie, video’s, testjes en opdrachten ontdekt hij of zij wat voor hem belangrijk is en welke keuzes daarbij passen. Er komen verschillende professionals en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Lees hier meer over de keuzehulp ‘Orgaandonatie’.

Orgaandonatie: informatie voor kerken

Document over medisch-ethische aspecten

De NPV heeft een uitgebreid document gemaakt over de medisch-ethische aspecten die te maken hebben met orgaandonatie. Het artikel is een uitwerking van een deel van de informatie uit de keuzehulp. Er wordt geen keuze voorgeschreven, maar worden er redenen voor en tegen genoemd rond enkele thema’s: naastenliefde, integriteit van het lichaam, wederopstanding en het stervensproces. Met een overzicht van de belangrijkste argumenten kan de lezer een eigen mening vormen en daarover in gesprek gaan met de naaste(n).

U kunt het document hier downloaden.

Informatie voor in het kerkblad

U kunt in uw kerkblad een kort bericht opnemen over de relevantie van orgaandonatie. Hieronder hebben we wat voorbeeldberichten die u kunt gebruiken. Kijk zelf welk bericht het beste bij uw doelgroep past. Als u gebruik maakt van de materialen voor de lectuurtafel, kunt u dit nog extra vermelden.

Optie 1

Hoe denkt u over orgaandonatie? Een belangrijke vraag. De NPV – Zorg voor het leven kan u ondersteunen bij het nadenken over dit onderwerp. Er is een digitale keuzehulp ‘Orgaandonatie’, waarin zowel informatie te vinden is over hoe orgaandonatie precies werkt als over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat dit voor consequenties kan hebben voor het denken over orgaandonatie. Daarnaast is er een uitgebreid document beschikbaar over de medisch-ethische aspecten, dat u kunt downloaden via www.npvzorg.nl/orgaandonatiedocument/. Het artikel bevat een deel van de informatie in de keuzehulp. De NPV-Advieslijn (tel. 0318 54 78 88, npvzorg.nl/advieslijn) is bereikbaar voor persoonlijke vragen over orgaandonatie en uw situatie, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Optie 2

De NPV – Zorg voor het leven heeft verschillende producten die u kunnen ondersteunen bij het denken over orgaandonatie:

  • We hebben een digitale keuzehulp ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is. De gebruiker krijgt niet alleen informatie over hoe orgaandonatie precies werkt, maar leert ook meer over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat dit voor consequenties kan hebben voor het denken over orgaandonatie en dus ook voor de keuzes die je maakt.
  • Ook is een uitgebreid document beschikbaar over de medisch-ethische aspecten die te maken hebben met orgaandonatie. Het document is een uitwerking van een deel van de informatie uit de keuzehulp. Er wordt geen keuze voorgeschreven, maar worden er redenen voor en tegen genoemd rond enkele thema’s: naastenliefde, integriteit van het lichaam, wederopstanding en het stervensproces. Het artikel is te downloaden via www.npvzorg.nl/orgaandonatiedocument/.
  • Daarnaast is de NPV-Advieslijn beschikbaar voor persoonlijke vragen, via telefoon (0318 54 78 88), e-mail of chat (npvzorg.nl/advieslijn).