Lezingen en (online) toerusting

De NPV is gespecialiseerd in het toerusten van mensen over medisch-ethische onderwerpen en rond vrijwilligerswerk. Onze kennis delen we graag met u! Nodig de NPV daarom uit voor lezingen, workshops en toerustingsbijeenkomsten. Op deze pagina kunt u kennismaken met ons aanbod.

Nodig ons uit

De NPV verzorgt lezingen bij kerken, organisaties en verenigingen over thema’s als orgaandonatie, overbehandeling, reanimatie, abortus, het levenseinde en de NPV-Levenswensverklaring. Op onze themapagina’s vindt u een overzicht met alle thema’s voor welke onderwerpen u de NPV kunt benaderen. Een lezing of een toerustingsbijeenkomst kunt u hier aanvragen.

Keuzehulpen

Bij het nadenken over sommige medisch-ethische onderwerpen ga je niet over een nacht ijs. Daar wil je meer over weten, deskundigen over horen, verhalen over lezen. Op je eigen momenten en op je eigen tempo. Daarom heeft de NPV een aantal digitale keuzehulpen ontwikkeld.

Wat kun je verwachten?

 • Informatie van deskundigen
 • Ervaringsverhalen
 • Vragen over wat jij belangrijk vindt
 • Toelichting op ethische dilemma’s vanuit christelijk perspectief
 • Handvatten voor gesprek

Over welke thema’s biedt de NPV een keuzehulp?

 • Prenataal onderzoek
 • Gezinsvorming en anticonceptie
 • Omgaan met verminderde vruchtbaarheid (vanaf september)
 • Orgaandonatie
 • Tijdig nadenken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde

Waarom is het belangrijk om na te denken over het levenseinde en hoe doe je dat in de praktijk? Na een algemeen deel volgt er een verdieping, waarbij gekozen kan worden uit verschillende onderdelen:

 • Bespreken van een concrete praktijksituatie en een gesprek daarover
 • Met kaartjes onder leiding van een gespreksleider praten over het levenseinde
 • De mogelijkheden van de NPV-Levenswensverklaring
 • De keuze om wel of niet te reanimeren
 • Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op locatie. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op locatie. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

Deze lezingen worden verzorgd dankzij subsidie van de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

Toerusting voor vrijwilligers

NPV-Thuishulp biedt diverse cursussen en themabesprekingen voor vrijwilligers van NPV-Thuishulp en kerkelijke thuishulpgroepen. Naast cursussen voor nieuwe vrijwilligers en coördinatoren, bieden wij ook cursussen aan over thema’s als dementie, mantelzorg en eenzaamheid. Bekijk het aanbod van cursussen.

Speciaal voor vrijwilligers die hulp bieden aan terminaal zieke mensen, is een online training palliatieve zorg ontwikkeld. Meld u snel aan!

Sociale netwerken

Het model om het sociale netwerk van een hulpvrager aan te spreken is een andere manier van werken dan het zoeken van vrijwilligers bij een hulpvraag. Bij de intake van een hulpvraag wordt gekeken wat het sociale netwerk van iemand is. Denk aan kinderen, buren, vrienden. Dit sociale netwerk wordt door de hulpvrager of de coördinator benaderd met de vraag of zij hulp kunnen bieden. Is er écht onvoldoende eigen sociaal netwerk? Dan kan er gekeken worden naar vrijwilligers van de NPV.

Met name de NPV-afdeling Woerden speelt hierin een voortrekkersrol, maar ook verschillende andere afdelingen werken al langere tijd volgens dit model.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact biedt emotionele steun, de mogelijkheid tot het delen van kennis en leren van elkaars ervaringen. Lotgenotencontact is daarmee een vorm van zelfhulp zonder de aanwezigheid van een professionele hulpverlener. De NPV faciliteert zelf geen lotgenoten contactgroepen meer, maar vind lotgenotencontact wel een vorm van contact wat wezenlijk kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Vanuit de NPV willen wij u daarom wel wijzen op bestaande lotgenotencontactgroepen.

App-groepen rouw

Samen met Leliezorggroep, Agathos en stichting Als Kanker je Raakt draagt de NPV bij aan een project met app-groepen voor mensen die hun partner verloren hebben. Meer informatie leest u op de website www.agathos-hulpverlening.nl.