Schatzoeken

Schatzoeken

Wilt u zelf, als gezin, of als kerk aan de slag om meer verbinding te brengen in uw kerk en omgeving, onder meer tussen de verschillende generaties? Dan is dit (werk)boekje Schatzoeken iets voor u/jou!

€ 0.00


Veel mensen lopen aan tegen de vraag: ik wil wel verbinding zoeken met anderen, maar hoe dan? Schatzoeken geeft hiervoor praktische handvatten en oefeningen. Doel van dit boekje is om zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente verbinding tussen mensen te bevorderen en zicht te krijgen op ieders gaven en talenten.

Schatzoeken is gratis aan te vragen voor iedereen die met het onderwerp eenzaamheid aan de slag wil en bereid is ‘de schat in de ander’ te zoeken. U/Je kunt zelf met het boekje aan de slag, maar ook als kerk, als vereniging, of bijvoorbeeld als gezin. Alles is mogelijk.

Instead of show do a slideDown function