Levenswensverklaring en levenstestament: overeenkomst en verschil

Via de NPV kunt u een Levenswensverklaring aanvragen. Bij de notaris kunt u een levenstestament laten opstellen. Beide documenten zijn bedoeld om uw wil aan te geven in situaties waarin u zich niet meer kunt uiten. Toch zijn er grote verschillen.

Levenswensverklaring en levenstestament: overeenkomst en verschil

De verschillen

De NPV-Levenswensverklaring

De Levenswensverklaring is een wilsverklaring. Met deze verklaring legt u vast welke (medische) zorg u wilt. Dat kan nodig zijn als u zelf niet meer kunt beslissen, bijvoorbeeld doordat u in een coma raakt of Alzheimer krijgt. De verklaring gaat uit van het Bijbelse beginsel dat het leven in elke fase bescherming verdient. U kunt deze verklaring zelf aanvragen. Dat kan alleen als u wilsbekwaam bent: als u uw wil nog goed kunt uiten.

Het levenstestament

Ook in een levenstestament legt u uw wil vast. Maar het levenstestament richt zich op een breed aantal zaken. U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoe er met uw bezittingen en uw financiën moet worden omgegaan als u niet meer kunt zeggen wat u wilt. U wijst één of meer mensen aan die namens u mogen handelen. U kunt het levenstestament niet zelf opstellen: het is een akte die in overleg met de notaris wordt opgemaakt. Ook hier geldt dat u wilsbekwaam moet zijn.

De Levenswensverklaring in uw levenstestament

Het levenstestament heeft ook een medische paragraaf. Daarin kunt u een wilsverklaring opnemen en een vertegenwoordiger benoemen voor medische zaken. U kunt de Levenswensverklaring dan ook opnemen in uw levenstestament. Dat kan op de volgende manieren.

Wilt u een levenstestament en hebt u al een Levenswensverklaring?
Dan kunt u in de medische paragraaf van het levenstestament verwijzen naar de Levenswensverklaring. U neemt de Levenswensverklaring als bijlage op bij het levenstestament. Let op: benoemt u in het levenstestament een gevolmachtigde voor medische zaken? Dan moet dit dezelfde persoon zijn als de vertegenwoordiger in uw Levenswensverklaring.

Wilt u een levenstestament en hebt u nog geen Levenswensverklaring?
Dan kunt u de notaris vragen om de tekst van de Levenswensverklaring meteen op te nemen in uw levenstestament. De notaris heeft een model van het levenstestament waarin de verklaring integraal opgenomen is. U hoeft de Levenswensverklaring dan niet apart aan te vragen.

Brief voor de notaris

De NPV heeft een informatieve brief opgesteld voor uw notaris. De notaris leest daarin hoe hij de Levenswensverklaring kan toevoegen aan het levenstestament. U kunt deze brief hier downloaden en meenemen naar het gesprek met de notaris, of vooraf afgeven.

Meer informatie

Blijft u met vragen zitten over het levenstestament en de Levenswensverklaring? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn. U kunt ons bellen op (0318) 54 78 88 of mailen via het contactformulier. Misschien hebt u een dringende vraag die niet kan wachten? We zijn zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Lees hier meer over:

Instead of show do a slideDown function