Ambassadeur van het leven

‘De balans tussen zakelijke verantwoordelijkheid en Gods Koninkrijk zoeken is niet altijd eenvoudig’

Theo van den Brink

Theo van den Brink

Theo van den Brink

‘De balans tussen zakelijke verantwoordelijkheid en Gods Koninkrijk zoeken is niet altijd eenvoudig’

Ondernemen is vaak belangen afwegen. Als christenondernemer komt daar nog een aspect bij dat boven alles uitgaat: het leven tot eer van God. Soms is dat zoeken, merkt Theo van den Brink, directeur bij Drukkerij AMV. Toch weet hij zijn verlangen Gods wil te doen gestalte te geven in zijn werk, bijvoorbeeld als Ondernemer voor het Leven. 

U bent NPV-Ondernemer voor het Leven. Waarom is dat?
Het is een roeping en verlangen om van wat de Heere ons geeft, ook te delen en andere goede initiatieven te steunen. Ik vind het bijvoorbeeld bijzonder belangrijk om bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie.
Daarnaast staat in deze tijd de beschermwaardigheid van het Leven onder grote druk. Datzelfde geldt voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden, ook op medisch-ethisch vlak. De NPV heeft een belangrijke taak én de mogelijkheden om het Bijbelse geluid hierover te laten klinken en op te komen voor de beschermwaardigheid van het leven. Daarom is de NPV onze steun meer dan waard.

Wat drijft u als ondernemer?
Ondernemerschap betekent voor een belangrijk deel gewoon zakelijk je verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat je zorgdraagt voor een goede bedrijfsvoering, voor de relaties en voor werknemers. En tegelijk houdt dat in dat je resultaatgericht moet zijn.

Daar bovenuit verlang ik er als christen naar in alles tot eer van de Heere God te leven, en Zijn Koninkrijk te zoeken. Een goede balans tussen die beide aspecten is niet altijd even eenvoudig.

Welk boek moet elke ondernemer op zijn nachtkastje hebben liggen?
De Bijbel… en eigenlijk wil ik daar niet iets aan toevoegen.
Toch moet ik zeggen dat Het Boek in bedrijf ook een belangrijk boek is voor mij. Dat boek kreeg ik bij het overnemen van de drukkerij. Het is een heel praktisch werk over hoe hét Boek, de Bijbel, ook belangrijke richtlijnen geeft voor ondernemerschap.

Welke Bijbelse principes neemt u mee in uw werk?  
Dat zijn er verschillende. Deze zijn voor mij erg belangrijk:

  • Zoek eerst het Koninkrijk.
  • We hebben hier geen blijvende stad.
  • We zijn rentmeester, niet bezitter.
  • Niet onze ‘slimme manier van zakendoen’, maar gehoorzaamheid aan God is onze voornaamste roeping.
  • Aan Zijn zegen is alles gelegen.

In het vorige interview gaf Ondernemer voor het leven Arjan van Dijke de volgende vraag mee voor dhr. Van den Brink:

Wanneer zou u willen stoppen met ondernemen, en waarom?
‘Als ik stop met ondernemen, zou ik me graag op andere manieren willen inzetten in Gods Koninkrijk.’

Word ook NPV-Ondernemer voor het leven

  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 1000 in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.