Lezingen en workshops

Wilt u zich als groep verdiepen in een medisch-ethisch thema? Dan is een lezing of workshop een geschikt middel.
Is het doel van uw bijeenkomst in een (middel)grote groep veel informatie te ontvangen en vragen te stellen? Vraag dan een lezing aan. Geeft u de voorkeur aan een praktischer bijeenkomst in een kleinere groep? Dan past een workshop het beste bij uw wensen.

Klik op een van de drie hoofdthema’s waarover u een lezing of workshop wilt aanvragen.
Specificeer daarna uw keuze verder.

Gezinsvorming en zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende vormen van prenataal onderzoek mogelijk. Hoe ga je als christen om met beginnend leven? Wil je gebruikmaken van alles dat wordt aangeboden? En wat zijn de gevolgen voor de samenleving van toenemend screenen?

Vraag een lezing of workshop aan

Levensloop

Er is steeds meer mogelijk om het leven in eigen hand te nemen. Dit kan in de loop van het leven verschillende ethische dilemma’s opleveren. Mag alles wat kan? Hoe vorm je als christen je visie en maak je goede keuzes?

Vraag een lezing of workshop aan

Einde van het leven

Ieder mensenleven is kostbaar en verdient bescherming tot aan het soms kwetsbare einde. Wat is goede zorg bij het naderende levenseinde? Welke (medische) mogelijkheden zijn er als je niet voor actieve levensbeëindiging wilt kiezen? En hoe voorkom je onnodig doorbehandelen?

Vraag een lezing of workshop aan