Boeken en brochures

Wilt u (meer) lezen over een medisch-ethisch thema? Er zijn veel waardevolle boeken en brochures die we u kunnen aanraden. Kies over welk van de drie hoofdthema’s u meer wilt lezen. Daarna kunt u uw keuze verder specificeren.

Gezinsvorming en zwangerschap

Hoe gaan we om met pril leven? Welke (medische) mogelijkheden rond gezinsvorming en zwangerschap zijn passend als je wilt voorkomen dat pril leven verloren gaat? Wat zijn de gevolgen voor de samenleving van het toenemend screenen? En is kwetsbaar leven nog welkom?

Overzicht van boeken en brochures

Levensloop

Er is steeds meer mogelijk om het leven in eigen hand te nemen. Dit kan in de loop van het leven verschillende ethische dilemma’s opleveren. Mag alles wat kan? Hoe vorm je als christen je visie en maak je goede keuzes?

Overzicht van boeken en brochures

Einde van het leven

Ieder mensenleven is kostbaar en verdient bescherming tot aan het soms kwetsbare einde. Wat is goede zorg bij het naderende levenseinde? Welke (medische) mogelijkheden zijn er als je niet voor actieve levensbeëindiging wilt kiezen? En hoe voorkom je onnodig doorbehandelen?

Overzicht van boeken en brochures