Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus

23 september 2022

Nederlanders verschillen sterk in hun opvattingen over de abortusgrens. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van DirectResearch. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er een gebrek is aan feitenkennis over abortus. Dat laatste is relevant, omdat opvattingen kunnen veranderen naarmate men meer kennis heeft over een onderwerp. Onderzoeksbureau DirectResearch heeft in opdracht van NPV – Zorg voor het leven vragen gesteld aan een representatieve groep van 501 Nederlandse burgers over kwesties als de tevredenheid met de huidige abortuswetgeving, tot wanneer abortus uitgevoerd moet kunnen worden en vanaf welke zwangerschapsduur sprake is van menselijk leven.

Weinig steun voor huidige abortusgrens

Uit de resultaten blijkt dat 55 procent van de Nederlanders vindt dat de grens voor een abortus omwille van sociale redenen ruim vóór de huidige wettelijke grens moet liggen. Daarvan vindt 10 procent dat abortus om niet-medische redenen niet mag vanaf het allerprilste begin, namelijk de bevruchting of de innesteling (8%). Voor anderen is dat moment het ontstaan van de hartslag (22%), hetgeen neerkomt op een grens bij vijf weken zwangerschap. Eveneens 22 procent zegt dat de grens bij levensvatbaarheid ligt, wat in de praktijk zou neerkomen op 22 tot 24 weken. NPV-directeur Diederik van Dijk: ‘De huidige abortusgrens van 24 weken – de meest vergaande grens in de EU – kan op weinig steun onder de bevolking rekenen. In de politiek wordt hierover ieder debat vermeden of weggedrukt. Dit onderzoek toont dat dit ten onrechte is.’

Meerderheid tevreden met huidige abortuswet

Desondanks hoopt 74 procent van de Nederlanders dat de huidige abortuswet gelijk blijft of versoepelt. Een deel van deze voorstanders geeft aan wel voor de beschikbaarheid van abortus zijn, zolang abortus geen ‘gemaksoverweging’ wordt en dat zij het voorkomen van abortus beter vinden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders is het eens met de wetswijzigingen omtrent afschaffing van de verplichte beraadtermijn van 5 dagen (60%) en de beschikbaarheid van de abortuspil bij de huisarts (56%).

Kennis van abortusfeiten valt tegen

Uit het onderzoek bleek ook dat de kennis onder Nederlanders over de huidige abortuspraktijk beperkt is. Maar liefst 74 procent van de Nederlanders denkt dat verkrachting in de top 3 redenen voor abortus staat. 69 procent verwacht dat dit ook geldt voor afwijkingen bij het kind. Wel weet bijna 50 procent dat er na 5 weken zwangerschap sprake is van een hartslag bij het embryo. Na het geven van hun antwoord, kregen de deelnemers de juiste antwoorden te zien.   Sommigen lichtten daarop toe dat deze kennis niet van invloed is op hun principiële overtuiging ten aanzien van abortus. Toch geeft 1 op de 4 deelnemers aan dat deze kennis van invloed is op hun visie op abortus. Deelnemers schrokken met name van het feit dat de drie belangrijkste redenen voor abortus sociaaleconomisch van aard zijn of dat abortus tot 24 weken zwangerschap is toegestaan. NPV-directeur Van Dijk: ‘Betrouwbare kennis over abortus doet ertoe. Voor de NPV is de uitkomst van dit onderzoek een aansporing om politici én samenleving te blijven bedienen met feitelijke en volledige informatie over het ongeboren leven en over de best mogelijke hulp voor vrouwen. Met als ideaal het ondenkbaar maken van abortus.’

Lees hier het onderzoeksrapport van DirectResearch:
Rapportage DirectResearch – Peiling abortus

Ga naar de NPV-themapagina over abortus

Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus