Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

31 maart 2022

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

De NPV heeft met verontrusting kennisgenomen van de forse stijging van het aantal mensen dat euthanasie laat plegen. Een toenemend aantal mensen kiest voor euthanasie. Dit gebeurt ook in situaties waar het natuurlijk levenseinde nog niet nabij is. ’Waar euthanasie juridisch gelegitimeerd is als laatste redmiddel bij ondraaglijk lijden, zien we een verschuiving naar euthanasie als een oplossing voor een als ondraaglijk ervaren leven’, stelt directeur Diederik van Dijk.

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

07 februari 2022

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om via de huisarts een abortuspil te verkrijgen. De NPV reikt in dat licht een aantal overwegingen aan. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: ‘Inrichting van de abortuszorg moet tonen dat abortus geen eenvoudige oplossing is, maar een noodgreep met grote impact op moeder en kind. Ervaring, deskundigheid en zorgvuldigheid van een specialist is noodzakelijk.’

Nieuwe website van Expertisegroep Jong Oud voor verbinding van oudere en jongere generaties

01 februari 2022

Nieuwe website van Expertisegroep Jong Oud voor verbinding van oudere en jongere generaties

Stichting TijdVoorActie, NPV – Zorg voor het leven en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk hebben de krachten gebundeld in het platform Expertisegroep Jong Oud om jong en oud samen te brengen, duurzaam contact te stimuleren en op die manier de kwaliteit van leven te verbeteren.

Op 1 februari 2022 lanceren zij gezamenlijk een nieuwe website met producten om een brug te slaan tussen jong en oud.

Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht

31 januari 2022

Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht

Een meerderheid van de Nederlanders wil een minimumleeftijd en deskundigenverklaring als voorwaarden voor het juridisch wijzigen van geslacht op de geboorteakte. Een nieuw wetsvoorstel wil deze criteria echter afschaffen. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: “Hier blijkt een kloof tussen de politiek en Nederlandse burgers. De politiek moet een pas op de plaats maken en eerst het maatschappelijk debat ruimte geven.”

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

17 januari 2022

Overhandiging notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’

Als iemand worstelt met rouw om verlies van gezondheid of een geliefde, kan elke dag een deprimerende ‘Blue Monday’ zijn. De getroffenen hebben troost en steun nodig, maar lang niet iedereen weet goed hoe ze op pijn en verdriet moeten reageren. In reactie op het advies ‘Stervelingen. Beter samenleven met de dood’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving, hebben ervaringsdeskundigen Peter van den Berg en Pauline Aalbers-Blankenstijn de notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’ opgesteld. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan het gesprek in de samenleving, zodat we met elkaar leren luisteren en spreken over lijden, verlies en rouw. Op 17 januari 2022 is deze notitie aangeboden aan Diederik van Dijk, directeur van de NPV-Zorg voor het leven.

Vaccinatieplicht? Laat iedereen zélf de keuze maken.

21 december 2021

Vaccinatieplicht? Laat iedereen zélf de keuze maken.

De roep om een vaccinatieplicht wordt langzaam luider. Zet in op vrijwillige vaccinaties, zodat mensen zelf de keuze kunnen maken en zorg eerst voor betere communicatie naar moeilijk bereikbare groepen. Collega Elise van Hoek was onlangs te horen bij Groot Nieuws Radio over dit onderwerp.

NPV: Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

17 december 2021

NPV: Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

De transgenderwet die op de agenda van de Tweede Kamer staat, geeft een nieuwe definitie van wat een man of vrouw is. Niet de biologie, maar iemands overtuiging is doorslaggevend. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Geslacht is geen ‘label’, maar doet ertoe, schreef Elise van Hoek-Burgerhart in het Reformatorisch Dagblad.

Medisch-ethische kwesties op krakend ijs in het coalitieakkoord

16 december 2021

Medisch-ethische kwesties op krakend ijs in het coalitieakkoord

Het langverwachte coalitieakkoord is een feit. De VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie hebben hun document gepresenteerd met plannen voor de nieuwe kabinetsperiode. ‘De medisch-ethische kwesties lijken vooral overgelaten te worden aan het progressieve en seculiere krachtenveld in de Tweede Kamer. Bepaald géén reden voor de NPV om gerust achterover te leunen’, aldus Diederik van Dijk, directeur van de NPV – Zorg voor het leven. Positief noemt hij de focus op het voorkomen van abortussen.

Minder abortussen, maar meer na prenatale diagnostiek

14 december 2021

Minder abortussen, maar meer na prenatale diagnostiek

In 2020 werd 31.364 keer een abortus uitgevoerd in Nederland. Diederik van Dijk, directeur van de NPV – Zorg voor het leven, merkt op dat de abortuscijfers in 2020 zijn afgenomen ten opzichte van 2019, maar het aantal helaas nog steeds hoger is dan in de jaren daarvoor. Ditzelfde geldt voor de abortusratio, het aantal afbrekingen per 1000 levendgeborenen. Van Dijk: “Het blijven duizelingwekkende cijfers. Achter ieder cijfer schuilt een mensje dat het licht niet mocht zien. Daar mogen we nooit aan wennen, maar moet aanzetten om de beste hulp voor moeder en kind te realiseren.”

Wetswijziging voor afschaffing verplichte beraadtermijn bij abortus

07 december 2021

Wetswijziging voor afschaffing verplichte beraadtermijn bij abortus

Begin dit jaar heeft D66 een wetsvoorstel ingediend dat zou regelen dat de verplichte minimale beraadtermijn bij abortus wordt afgeschaft.

Family7 maakt serie over medische ethiek

03 december 2021

Family7 maakt serie over medische ethiek

Bij medische ethiek gaat het gesprek in christelijke kringen al snel over abortus en euthanasie. Maar het onderwerp is veel breder dan deze twee thema’s. Veel vaker gaat het over de vragen of er wel of niet behandeld moet worden, of er wel of geen ziekenhuisopname moet volgen en tot hoever een arts moet behandelen.

Resultaten NPV-onderzoek: ‘vruchtbaarheid, anticonceptie en zwangerschap: hoe ga jij hier mee om?’

02 december 2021

Resultaten NPV-onderzoek: ‘vruchtbaarheid, anticonceptie en zwangerschap: hoe ga jij hier mee om?’

Deze zomer heeft de NPV het onderzoek ‘vruchtbaarheid, anticonceptie en zwangerschap: hoe ga jij hier mee om?’ uitgevoerd. We waren blij met de reacties op het onderzoek: meer dan 1.600 mensen hebben meegedaan.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's