NPV: vereenvoudiging transgenderwet leidt tot voortdurende onzekerheid

03 juli 2021

Binnenkort beslist de Tweede Kamer over de vereenvoudiging van de Transgenderwet. De wetswijziging is bedoeld om meer recht te doen aan de emancipatie van transgender personen. De Transgenderwet zorgt ervoor dat geslachtswijziging mogelijk is via een procedure. Door de wetswijziging wordt deze procedure makkelijker.

De deskundigenverklaring, waarin een arts of psycholoog vaststelt dat er sprake is van een duurzame overtuiging om tot het andere geslacht te behoren, vervalt. Daarnaast vervalt de leeftijdsgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Als kinderen jonger dan zestien jaar zijn, moeten zij wel naar de rechtbank in plaats van naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Mensen ouder dan zestien jaar kunnen een verzoek doen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorheen kon dat alleen in de geboorteplaats, maar de bedoeling is dat dat in de toekomst ook in de huidige woonplaats kan. Klik hier voor meer informatie over voorstel om de wet te wijzigen.

De NPV vindt discussie en debat over deze wetswijziging cruciaal. Het is niet zomaar een wetswijziging, maar een wetswijziging die serieuze gevolgen kan hebben voor de samenleving. De NPV heeft daarom een brief naar de vaste Kamercommissies van Veiligheid en Justitie en die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd met een aantal belangrijke punten ter overweging:

  • Een afgewogen onderbouwing ontbreekt. Uit de evaluatie blijkt dat de medische en juridische praktijk veel meer met elkaar samenhangen dan de wet voorstelt. Het afschaffen van de minimumleeftijd komt nauwelijks naar voren in de evaluatie. En de impact op de maatschappij is helemaal niet onderzocht.
  • Geslacht is belangrijk in de samenleving. Gemakkelijk van geslacht kunnen wisselen doorbreekt de orde in de samenleving. Het is belangrijk dat we dat eerst goed doordenken.
  • Zelfidentificatie. Professionele diagnostiek en begeleiding van artsen en andere deskundigen is in zo’n traject van geslachtsverandering juist belangrijk. Door het eigen, innerlijke gevoel centraal te stellen, ontbreekt een referentiekader. Tegelijkertijd is niet voor een individu te overzien wat de gevolgen zijn van geslachtsverandering.
  • Het geslacht is belangrijk in de gezondheidszorg, zodat de beste zorg verleend kan worden. De laatste jaren hebben we juist ontdekt dat het verschil kan maken of je man of vrouw bent, terwijl de gezondheidszorg tot nu toe vooral is gebaseerd op het mannenlichaam.
  • Het geslacht is belangrijk om kwetsbare burgers te kunnen beschermen. Het is soms belangrijk voor een bepaalde functie een man of juist een vrouw aan te nemen, of juist mannen of vrouwen te weren. Denk bijvoorbeeld aan blijf-van-mijn-lijfhuizen.
  • Het is goed om kinderen en jongeren te beschermen tegen risico’s die geslachtsverandering met zich mee kan brengen en die zij nog niet kunnen overzien.

De NPV hoopt dat de Kamer deze wetswijziging afwijst en een open debat over gender en geslacht wil bevorderen.

Klik hier om de hele brief te lezen.

NPV: vereenvoudiging transgenderwet leidt tot voortdurende onzekerheid