Connect Generations

05 oktober 2018

Jorin woont in een zorginstelling via Connect Generations: Studenten geven bewoners tijd en aandacht. Het verhaal van Jorin stond in Zorg van September 2018.

Gitta Klopper werkte 35 jaar in de zorg en zag de werkdruk toenemen. ‘Door de hoge werkdruk krijgen ouderen steeds minder aandacht en voelen ze zich daardoor niet gezien. De overheid stimuleert ook dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, waardoor er in veel verzorgingshuizen kamers leeg blijven. Daarnaast zag ik bij mijn kinderen dat het voor jongeren steeds duurder wordt om te gaan studeren en dat het lastig is om woonruimte te vinden. Ik wilde dat combineren.’

Gitta Klopper richtte in 2015 Connect Generations op. ‘Onze droom is dat er in iedere zorginstelling in Nederland studenten zijn die tijd en aandacht geven aan de bewoners.’

De studenten die in een zorginstelling wonen, doen daar elke dag een uur vrijwilligerswerk, in totaal 30 uur per maand. ‘Het vrijwilligerswerk is gericht op welzijn: koffiedrinken, wandelen of samen de krant lezen. We hebben ook veel studenten die een muziekinstrument spelen en muziek maken in de zaal van een verzorgingstehuis. Dat zorgt voor veel gezelligheid. We kijken naar vrijwilligerswerk dat bij de student past. Zo hebben we in Groningen een student theologie, die als vrijwilliger betrokken is bij de geestelijke verzorging in dat huis. Hij doet ervaring op en voor het tehuis is het fijn als er een extra persoon helpt.’

Zowel de ouderen als de studenten waarderen het wederzijdse contact, vertelt Gitta. ‘Beiden zien het als een win-winsituatie. Ouderen vinden het erg leuk om contact te hebben met jongeren. De studenten vinden het interessant om te horen wat ouderen allemaal hebben meegemaakt en ouderen vertellen daar zelf ook graag over. Zo kunnen ze allebei van elkaar leren. Het geheim van Connect Generations is dat we generaties verbinden, waardoor een mooie dynamiek ontstaat en de eenzaamheid afneemt, zowel onder ouderen als onder jongeren.’

Gitta Klopper heeft nog veel plannen voor de toekomst. ‘Onze droom is dat in iedere zorginstelling in Nederland studenten zijn die tijd en aandacht geven aan de bewoners. Bij ouderen, mensen met een beperking, maar ook bij dak-en thuislozen. Daarnaast willen we ook studenten bij ouderen en jongeren met een beperking in huis gaan plaatsen. Veel ouderen zijn bijvoorbeeld bang dat ze vallen in huis. Een student die bij hen in huis woont, zorgt naast gezelligheid ook voor veiligheid bij ouderen, zodat zij ook langer thuis kunnen blijven wonen.’

‘Op dit moment zijn we ook in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken of ons concept past bij de maatschappelijke diensttijd, waarin jongeren gestimuleerd worden om een half jaar een bijdrage te leveren aan de samenleving. Studenten krijgen hiervoor erkenning door een aantekening op hun cv en mogelijk voorrang als zij later solliciteren bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. Wat wij met Connect Generations doen, sluit naadloos bij dit concept aan. Wat jongeren nu leren, nemen zij mee voor de rest van hun leven, waardoor zij ook anders in de samenleving staan. Je kunt het zien als nieuwe generatie vrijwilligers die wij opleiden.’

Lees ook het verhaal van Jorin

Connect Generations