Abortusaantallen 2022 alarmerend: onderzoek én cultuurverandering nodig

13 oktober 2023

Gisteren publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jaarcijfers over 2022 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). In totaal zijn in dat jaar 35.606 abortussen uitgevoerd. In 2021 waren dat er 31.049. De oorzaak van de enorme stijging is onbekend. Daarom pleit de NPV voor extra onderzoek op korte termijn.

Waar zitten de meeste stijgingen?

In totaal steeg het aantal abortussen in 2022 met 14,7%. In absolute aantallen zijn dat 4.557 abortussen meer dan het vorige jaar. Onder buitenlandse vrouwen werden 304 abortussen meer uitgevoerd dan in 2021. Desondanks daalt het aandeel abortussen bij buitenlandse vrouwen ten opzichte van het geheel. Dat komt omdat het aantal abortussen onder Nederlandse vrouwen in 2022 flink steeg naar 32.339. Daarmee vertegenwoordigt de groep Nederlandse ingezetenen een hoger aantal abortussen dan het totale aantal in 2021.

Verder valt op dat de abortuspil een nog sterkere opmars maakt dan eerder. Het gebruik van de abortuspil stijgt ieder jaar gestaag ten opzichte van instrumentele abortus. In 2022 was die stijging echter 2,5 keer zo groot als in het jaar ervoor: 13.129 abortussen kwamen vorig jaar tot stand via een pil, 2.465 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal instrumentele abortussen steeg ook, van 20.382 naar 22.461. Ondanks dat daalt het aandeel van 65,6 procent naar 63,1 procent instrumentele abortussen in 2022.

Abortusratio

Met de stijging van het aantal abortussen steeg ook de abortusratio flink, van 157 naar 193. Dit betekent dat er in 2022 voor iedere 1.000 levend geboren kinderen 193 abortussen werden uitgevoerd. Dat heeft ook te maken met het feit dat het totale aantal levend geboren kinderen in 2022 naar een historisch dieptepunt zakte: er werden ‘slechts’ 167.504 kinderen geboren.

Wat moet er gebeuren?

De totale stijging van 4.557 abortussen ten opzichte van het jaar ervoor is schokkend. Het kabinet heeft zich altijd uitgesproken voor het terugdringen van het aantal abortussen. Met de tweede uitschieter in vijf jaar tijd (in 2019 steeg het aantal abortussen met 1.231 naar 32.233 abortussen) moet er dringend worden gezocht naar verklaringen voor deze stijgende lijn en oplossingen om het aantal abortussen te verminderen.

Het is goed mogelijk dat deze stijging in de komende jaren verder zal toenemen. Het kabinet heeft in de afgelopen tijd namelijk enkele progressieve maatregelen doorgevoerd die nog niet speelden in 2022, zoals het afschaffen van de verplichte bedenktijd en het aanbieden van de abortuspil door de huisarts. De huidige stijging van 2022 kan te maken hebben met het steeds normaler maken van abortus, het presenteren van abortus als reguliere zorg en het zelfs te poneren als mensenrecht. De NPV vindt dat uiterst zorgelijk. Het is wat ons betreft belangrijk dat er indringend gewerkt wordt aan een cultuur waarin elk leven welkom is en het doden van ongeboren kinderen ondenkbaar.

Abortusaantallen 2022 alarmerend: onderzoek én cultuurverandering nodig