Aankondiging vertrek Diederik van Dijk als directeur van de NPV

27 september 2023

De kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen is bekendgemaakt. Diederik van Dijk, de directeur van de NPV, staat op de verkiesbare tweede plaats. Voor de NPV betekent dat helaas dat hij na vijfenhalf jaar afscheid gaat nemen als directeur. Hieronder vindt u zijn verklaring en de reactie van het bestuur.

Reactie Diederik van Dijk, directeur NPV

“Het is geen geheim dat ik de christelijke politiek een warm hart toedraag. Dat het SGP-hoofdbestuur mij heeft gevraagd om een verkiesbare plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in te nemen, vind ik dan ook een vreugdevol voorrecht waarop ik positief heb gereageerd.

De keerzijde hiervan is mijn vertrek als directeur van de NPV. Dit vertrek, na vijfenhalf jaar, raakt mij. De inzet voor het leven en voor de zorg voor elkaar is geweldig om te mogen doen. Maar ook het afscheid moeten nemen van mijn goede collega’s en de bestuursleden doet zeer. En dan al die vrijwilligers en zo’n gouden achterban. Ik ga het allemaal missen.

Hoewel SGP en NPV wat betreft het opkomen voor het leven (gelukkig!) volledig eensgezind zijn, zijn het toch ook verschillende organisaties. Om die reden heb ik vanuit oogpunt van zuiverheid besloten – in goed overleg met het bestuur – om al enige weken vóór de verkiezingen afscheid te nemen van de NPV, en wel op 7 november aanstaande.

Ik zie de toekomst van de NPV met vertrouwen tegemoet. Er staat een professionele en financieel gezonde organisatie, gedragen door een grote en trouwe achterban. De behoefte aan een organisatie die ondubbelzinnig vanuit het Woord van God, puttend uit een rijke klassiek-christelijke traditie, richting wil wijzen in medisch-ethische dilemma’s is groter dan ooit. Blijft u de NPV steunen in uw gebeden en met uw financiën? Met het oog omhoog komt het altijd goed. Dat heb ik in de afgelopen jaren keer op keer mogen ervaren.”

Reactie Teunis Stoop, voorzitter NPV

“Als bestuur van de NPV willen we Diederik van Dijk van harte Gods zegen toewensen bij de verantwoordelijke plaats die hij heeft gekregen op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamer. Tegelijkertijd gaan we hem missen als directeur van de NPV! De afgelopen jaren heeft Diederik op een gepassioneerde wijze leiding gegeven aan de medewerkers van de NPV; met hen stond hij pal voor de zorg voor het leven. Mede dankzij de enthousiaste en verbindende inzet van Diederik is er sprake van een duidelijke stem voor het leven, warme steun vanuit een betrokken achterban en zichtbaarheid in relevante media. Er staat een vitale vrijwilligersorganisatie en de NPV wordt beschouwd als een betrouwbare samenwerkingspartner. In de periode kort na de Kamerverkiezingen zal er een moment georganiseerd worden waarop afscheid genomen kan worden van Diederik van Dijk als NPV-directeur.

De komende maanden wil het bestuur gebruiken voor het zoeken van een nieuwe directeur. Tot de benoeming van een opvolger van Diederik van Dijk heeft het bestuur de huidige NPV-manager Martijn Schot gevraagd als interim-directeur. We zijn verheugd dat hij deze benoeming heeft willen aanvaarden. Het bestuur wenst hem Gods zegen toe in het gebruiken van zijn vele talenten voor de NPV.”

Aankondiging vertrek Diederik van Dijk als directeur van de NPV

Instead of show do a slideDown function