Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

De eerste prolife podcast van Nederland is een feit

21 mei 2024

De eerste prolife podcast van Nederland is een feit

Morgen, 22 mei, gaat de eerste aflevering live van de maandelijkse podcast van NPV – Zorg voor het Leven. In ‘De podcast van je leven!’ gaat Chris Develing met uiteenlopende gasten in gesprek over alles wat taboe is rondom abortus.

Hoofdlijnenakkoord van aanstaand kabinet kent veel open eindjes

17 mei 2024

Hoofdlijnenakkoord van aanstaand kabinet kent veel open eindjes

‘Hoop, lef en trots’ is de titel van het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB woensdag presenteerden. In dit akkoord staan de plannen van het nieuwe kabinet. Er is ruim aandacht voor zorg, maar beperkte aandacht voor medische ethiek.

Middel X is levensgevaarlijk en moet geweerd worden uit de samenleving

13 mei 2024

Middel X is levensgevaarlijk en moet geweerd worden uit de samenleving

Sommige middelen worden geweerd uit een samenleving omdat ze schade toebrengen. Dat geldt duidelijk voor het zelfdodingsmiddel X. Dat het Openbaar Ministerie straf eist tegen zes personen die betrokken zouden zijn bij de verspreiding van dit middel is zeer terecht. Middel X is levensgevaarlijk.

Stijging aantal euthanasiegevallen zet door, ook bij uitzonderlijke groepen

16 april 2024

Stijging aantal euthanasiegevallen zet door, ook bij uitzonderlijke groepen

Jaarverslag euthanasiecijfers geeft een zorgwekkend beeld

NPV en vaccineren

19 maart 2024

NPV en vaccineren

De afgelopen jaren heeft o.a. het RIVM meermaals haar zorgen geuit over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. Dat kan de kans op een uitbraak van onder meer mazelen sterk vergroten. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen, zegt het RIVM. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziektes die ernstig kunnen verlopen en zelfs tot de dood kunnen leiden.

NPV uitgenodigd bij Family7

12 maart 2024

NPV uitgenodigd bij Family7

Op maandag 5 februari jl. overleed voormalig minister-president Dries van Agt. Hij stierf, samen met zijn vrouw Eugenie, door euthanasie. Steeds vaker kiezen mensen voor euthanasie.

NPV uitgenodigd bij Nieuwsuur

01 maart 2024

NPV uitgenodigd bij Nieuwsuur

Zijn embryo’s kinderen? NPV – Zorg voor het leven mocht op 29 februari jl. getuigen van de standpunten rondom begin van leven en ivf. Het nieuws- en achtergrondenprogramma Nieuwsuur besteedde aandacht aan een nieuwe uitspraak door het Hooggerechtshof in Alabama.

Reactie wetsvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen

29 februari 2024

Reactie wetsvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen

Binnenkort (medio maart 2024) wordt in de Kamer het wetvoorstel Strafbaarstelling conversiehandelingen besproken. De NPV heeft in een brief aan de Vaste commissie Justitie en Veiligheid, haar standpunten kenbaar gemaakt.

Beëindigen ongeboren leven is géén zorg en géén mensenrecht

19 februari 2024

Beëindigen ongeboren leven is géén zorg en géén mensenrecht

Als abortus uit het strafrecht verdwijnt, wordt daarmee het fundament onder de abortuswetgeving weggeslagen. Mannen die hun partner tot een illegale abortus dwingen, kunnen dan makkelijker vervolging ontlopen. Daarbij komt dat ongeboren kinderen wéér een stuk bestaansrecht verliezen, omdat de weg dan vrij is om hun dood tot een mensenrecht te verheffen.

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeëindiging bij kinderen

31 januari 2024

Vanuit allerlei perspectieven valt er veel aan te merken op de Regeling voor actieve levensbeëindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zó schrijnend zijn, dat de wens ontstaat het leven van het kind te beëindigen. Vanaf donderdag 1 februari gaat een nieuwe regeling van kracht waarmee actieve levensbeëindiging bij kinderen tot twaalf jaar wordt gereguleerd. De regeling is van toepassing op kinderen in de terminale fase, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en voor wie palliatieve zorg niet toereikend is. Met de komst hiervan, zo hopen voorstanders, zal actieve levensbeëindiging een beter begaanbare route worden. Vanaf de ontwikkeling van de regeling heeft ‘NPV-Zorg voor het leven’ zich hiertegen verzet. Dat heeft allereerst te maken met onze ethische uitgangspunten, maar ook met de praktische keuze om een regeling te maken. 

Wederom wijst RCC alle klachten over Week van het Leven af

05 januari 2024

Wederom wijst RCC alle klachten over Week van het Leven af

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft alle klachten tegen campagne van de Week van het Leven afgewezen. Dat heeft zij de Stichting Platform Zorg voor Leven laten weten. Daarmee wordt duidelijk dat de video- en radiospotjes volledig in lijn zijn met de regels van de Stichting Reclame Code. Voorzitter van het Platform Zorg voor Leven Martijn Schot: ‘Dankbaarheid overheerst, nu de RCC opnieuw alle klachten over onze campagne ongegrond heeft verklaard. Het is namelijk van steeds groter belang om op te komen voor de rechten van het ongeboren leven.’

Reactie op klachten Week van het Leven: ‘Het gesprek over abortus mág confronteren’

07 december 2023

Reactie op klachten Week van het Leven: ‘Het gesprek over abortus mág confronteren’

Op de reclameboodschappen van de Week van het Leven zijn verschillende klachten binnengekomen bij de Reclame Code Commissie. Vandaag kreeg het Platform Zorg voor Leven de kans daar mondeling op te reageren, in aanvulling op het schriftelijke verweer tegen de behandelde klachten.

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's