Nieuws overzicht

Wilt u ook nieuwsberichten tonen van een afdeling bij u in de buurt?

‘Wie zit er op mij te wachten?’

23 november 2022

‘Wie zit er op mij te wachten?’

Eigenlijk had ik geen tijd voor een telefoontje. Toch nam ik op. De beller, Anneke noem ik haar, viel met de deur in huis: ‘Ik voel me eenzaam’. Ik besloot mijn werk even te vergeten en te luisteren naar Anneke.

Nederlander nog kritischer over nieuwe Transgenderwet

31 oktober 2022

Nederlander nog kritischer over nieuwe Transgenderwet

Dit jaar zijn Nederlandse burgers beduidend kritischer geworden over een lopend wetsvoorstel (Transgenderwet) dat het gemakkelijker moet maken om het geslacht in de geboorteakte en identiteitspapieren te veranderen.

Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus

23 september 2022

Peiling: Nederlanders sterk verdeeld over abortus

Nederlanders verschillen sterk in hun opvattingen over de abortusgrens. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van DirectResearch. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er een gebrek is aan feitenkennis over abortus. Dat laatste is relevant, omdat opvattingen kunnen veranderen naarmate men meer kennis heeft over een onderwerp. Onderzoeksbureau DirectResearch heeft in opdracht van NPV – Zorg voor het leven vragen gesteld aan een representatieve groep van 501 Nederlandse burgers over kwesties als de tevredenheid met de huidige abortuswetgeving, tot wanneer abortus uitgevoerd moet kunnen worden en vanaf welke zwangerschapsduur sprake is van menselijk leven.

Oproep tot debat over transgenderwet via platform gendertwijfel.nl

29 augustus 2022

Oproep tot debat over transgenderwet via platform gendertwijfel.nl

De NPV maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de voorgestelde Transgenderwet. Over die wet debatteert de Tweede Kamer in de laatste week van september. De wet is ondoordacht, en kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare en jonge mensen.

Nieuw: NPV-keuzehulp Prenataal onderzoek

08 juli 2022

Nieuw: NPV-keuzehulp Prenataal onderzoek

Tijdens een zwangerschap worden de gezondheid van de moeder en de ontwikkeling van het kind gevolgd door een verloskundige en/of een gynaecoloog. Daarnaast kennen we de screeningsonderzoeken: de 13 weken echo, de NIPT en de 20 weken echo. Bij screening komen er vragen om de hoek kijken die een goede overweging vragen. ‘Willen we deze onderzoeken wel of niet laten uitvoeren? En als we ervoor kiezen ze wel te laten uitvoeren en er lijkt sprake te zijn van een afwijking, willen we dan wel of geen vervolgonderzoek?’ Om ouders te ondersteunen bij die keuzes heeft de NPV de keuzehulp Prenataal onderzoek ontwikkeld.

NPV: Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar onwenselijk

28 juni 2022

NPV: Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar onwenselijk

Kabinet-Rutte III besloot dat er een regeling moest komen om levensbeëindiging mogelijk te maken voor kinderen van 1-12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De NPV heeft eerder al duidelijk gemaakt dat we niet achter het maken van deze regeling staan.

NPV-opinie in Katholiek Nieuwsblad: ‘Embryo’s zijn te waardevol om te vernietigen’

14 juni 2022

NPV-opinie in Katholiek Nieuwsblad: ‘Embryo’s zijn te waardevol om te vernietigen’

D66 en VVD hebben initiatiefwetten gemaakt die de embryowet verruimen. De partijen willen vaker embryoselectie toestaan en ook embryokweek voor onderzoek toelaten. Daarmee willen zij lijden in de toekomst voorkomen. ‘Hoe nobel ook, daarvoor wordt menselijk leven vernietigd’, schrijft Eline Gorter daarover in het Katholiek Nieuwsblad.

Terugblik: Algemene Ledenvergadering en NPV-lezing 2022

09 juni 2022

Terugblik: Algemene Ledenvergadering en NPV-lezing 2022

Op woensdag 8 juni 2022 vonden de Algemene Ledenvergadering en de NPV-lezing plaats in congrescentrum De Schakel te Nijkerk. Naast bestuurders, medewerkers en vertegenwoordigers van verschillende NPV-afdelingen waren er ook veel andere geïnteresseerden aanwezig, online of fysiek.

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen

25 mei 2022

Inbreng NPV over transgenderzorg, prenataal onderzoek en onbedoelde zwangerschappen

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

06 mei 2022

Vanuit allerlei perspectieven is er veel aan te merken op de Regeling levensbeëindiging bij kinderen

Situaties van ernstig zieke kinderen kunnen zó schrijnend zijn, dat de wens ontstaat dat het leven van een kind wordt beëindigd. De politiek werkt aan een Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Een spannende kwestie, waarover nog maar mondjesmaat is gedebatteerd.

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

31 maart 2022

Stijging naar 7.666 euthanasiegevallen stelt politiek en samenleving fundamentele vragen

De NPV heeft met verontrusting kennisgenomen van de forse stijging van het aantal mensen dat euthanasie laat plegen. Een toenemend aantal mensen kiest voor euthanasie. Dit gebeurt ook in situaties waar het natuurlijk levenseinde nog niet nabij is. ’Waar euthanasie juridisch gelegitimeerd is als laatste redmiddel bij ondraaglijk lijden, zien we een verschuiving naar euthanasie als een oplossing voor een als ondraaglijk ervaren leven’, stelt directeur Diederik van Dijk.

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

07 februari 2022

NPV: abortuspil hoort niet bij huisarts

Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om via de huisarts een abortuspil te verkrijgen. De NPV reikt in dat licht een aantal overwegingen aan. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: ‘Inrichting van de abortuszorg moet tonen dat abortus geen eenvoudige oplossing is, maar een noodgreep met grote impact op moeder en kind. Ervaring, deskundigheid en zorgvuldigheid van een specialist is noodzakelijk.’

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's