Lotgenotencontact

Lotgenotencontact biedt emotionele steun, de mogelijkheid tot het delen van kennis en leren van elkaars ervaringen. Lotgenotencontact is daarmee een vorm van zelfhulp zonder de aanwezigheid van een professionele hulpverlener. De NPV faciliteert zelf geen lotgenoten contactgroepen meer, maar vind lotgenotencontact wel een vorm van contact wat wezenlijk kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Vanuit de NPV willen wij u daarom wel wijzen op bestaande lotgenotencontactgroepen. U kunt een verzoek indienen om als lotgenotencontactgroep op deze pagina te worden vermeld.

Als kanker je raakt

Stichting Als kanker je raakt wil mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen. Dat doet de stichting door mensen waar mogelijk te verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten. De Bijbel is daarbij inspiratiebron.

Website

CVADF

De Christelijke Vereniging Angst- en Dwangstoornissen en Fobieën faciliteert lotgenotencontact voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Website

Een handreiking

Vereniging ‘Een handreiking’ is een reformatorische vereniging voor familieleden en andere betrokkenen van psychisch zieken.

Website

Helpende Handen

Helpende Handen is een vereniging voor langdurige zorg voor reformatorische mensen met een beperking. Helpende Handen heeft diverse contactgroepen voor mensen met een beperking.

Website

Iris

Lotgenotengroep Iris is voor vrouwen die in hun jeugd traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals emotionele verwaarlozing, incest, seksueel misbruik, mishandeling, geweld of in een gewelddadige of traumatiserende omgeving zijn opgegroeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Kaai. Stel uw vraag via (0318) 50 19 01 of per e-mail.

Stichting Winst uit Verlies

Stichting Winst uit Verlies wil er zijn voor degene met of hersteld van kanker en hun echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere die steun en troost zoeken in Gods Woord.

Website

WhatsApp groep voor Nabestaanden Lotgenotencontact rouw

Het verlies van een dierbare is zeer ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan dan steunend zijn. Dit kan door middel van de WhatsApp-groep Nabestaanden. Dit is een laagdrempelige manier om in contact te komen met andere mensen van wie een dierbare is overleden. Dat kan gaan om een partner, een kind, een ouder, een broer/zus of vriend(in).

Lees meer

CWT

CWT staat voor Christelijke Werkgroep Transseksualiteit. Deze lotgenotencontactgroep heeft in het verleden samengewerkt met de NPV.  De werkgroep als zodanig is opgeheven. Wel is er vanuit de werkgroep nog steeds een contactpersoon beschikbaar die bereid is tot meedenken wanneer mensen vragen hebben of door willen praten over dit moeilijke onderwerp. U kunt via (0318) 507781 of per e-mail contact opnemen met ds. Klomp.