Overzicht weblogs

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

08 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

Onderscheid tussen mens en dier

18 mei 2017

Onderscheid tussen mens en dier

Embryo’s zijn niet voor gebruik!

29 maart 2017

Embryo’s zijn niet voor gebruik!

Mogelijkheden om het DNA van menselijke embryo’s te veranderen zijn in een stroomversnelling geraakt. Met het aanbrengen van wijzigingen in het embryonale DNA zouden erfelijke ziekten bij het nageslacht kunnen worden voorkomen. De Gezondheidsraad gaf deze week daarom het advies de Embryowet te verruimen en het kweken van embryo’s toe te staan.

Input voor een regeerakkoord

16 maart 2017

Input voor een regeerakkoord

De verkiezingen liggen achter ons. De eerste voorbereidingen voor een kabinetsformatie gaan van start. De NPV heeft goede ideeën voor wat er in een regeerakkoord dient te staan om zorg voor het leven te dragen. Voor wie onze Twittercampagne voor de verkiezingen niet heeft gevolgd, hierbij al onze punten nog eens op een rij:

#ChangingTheFaceOfBeauty

08 maart 2017

#ChangingTheFaceOfBeauty

Er valt wat te kiezen!

02 maart 2017

Er valt wat te kiezen!

Dit jaar doen maar liefst 28 politieke partijen mee aan de verkiezingen; de laatste keer dat we de keus hadden uit zo’n groot aantal was in 1986. Er valt dus wat te kiezen. Als NPV laten we in deze verkiezingsperiode van ons horen via Twitter en maken we mensen attent op medisch-ethische thema’s. Wat zegt jouw partij eigenlijk over abortus, voltooid leven, vaccinatie en orgaandonatie?

Waardig oud worden

02 februari 2017

Waardig oud worden

Voor het eerst is in Nederland een arts berispt omdat ze euthanasie verleende aan een patiënte met dementie terwijl niet onomstotelijk was vastgesteld dat deze vrouw het op dat moment wilde. In de wilsverklaring van de patiënt stond dat ze euthanasie wilde, ‘wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht’. Een lastige formulering natuurlijk, want deze tekst houdt geen rekening met de situatie waarin iemand niet meer wilsbekwaam is, bijvoorbeeld door dementie. Ook de manier waarop de euthanasie is toegepast, was niet volgens de regels. Met waardig oud worden en sterven heeft deze euthanasie-casus helemaal niets te maken. Een verdrietig bericht dus, in de afgelopen week.

Verkiezingen en de zorg

19 januari 2017

Verkiezingen en de zorg

Keuzevrijheid gaat kennelijk boven beschermwaardigheid

03 januari 2017

Keuzevrijheid gaat kennelijk boven beschermwaardigheid

Aan het einde van het jaar verschenen er twee opmerkelijke documenten: het langverwachte advies van de Gezondheidsraad over het geheel aan prenatale screening en een verslag van een schriftelijk overleg dat de Tweede Kamer met minister Schippers heeft gehouden over de NIPT (niet-invasieve prenatale test). De NIPT wordt dit jaar vanaf april aan alle zwangere vrouwen aangeboden. Met deze test kan o.a. het Downsyndroom worden opgespoord bij het ongeboren kind.

Danklied

22 december 2016

Danklied

In deze laatste weblog van dit jaar, wil ik stilstaan bij het ‘Klein danklied’ van Ad den Besten (Liedboek, Zingen en bidden in huis en de kerk, lied 920).

Alles is gezondheid! Daarom ook aandacht gevraagd voor seksuele gezondheid!

14 december 2016

Alles is gezondheid! Daarom ook aandacht gevraagd voor seksuele gezondheid!

‘Als ik een kind neem, dan moet hij wel gezond zijn’

07 december 2016

‘Als ik een kind neem, dan moet hij wel gezond zijn’

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's