Haal je voldoening uit je werk?

Yvonne Geuze

Beleidsadviseur Onderzoek & Beleid

26 januari 2024

Onlangs kreeg ik de vraag: ‘Wat zorgt ervoor dat dit werk voldoening geeft? Juist in een wereld waarin steeds meer weerstand lijkt te zijn richting de waarden en normen die God ons aanreikt?’ Dat is best een interessante vraag. Op de meeste dagen komen wij vol goede moed op vóór het leven. Maar ik moet ook toegeven dat sommige zaken ons de moed in de schoenen doen zakken.

Een ideologie van autonomie
Ik denk daarbij onder meer aan het debat over de vijf dagen vaste bedenktijd bij abortus. Vanuit de NPV hebben we van alles op touw gezet om deze bedenktijd in de wet verankerd te houden: we maakten een filmpje, hadden contacten met Kamerleden, verspreidden een statement. En toch werd de vaste bedenktijd bij abortus afgeschaft. Dat was pijnlijk. Temeer omdat je uit sommige debatten – pijnlijk genoeg – próéft dat het niet gaat om een eerlijke weging van de waarheid; het gaat erom een ideologie van vrije autonomie ruim baan te geven.

Een kritisch geluid
De andere kant is dat wij ook mooie dingen bereiken. Ik denk aan de samenwerking in een coalitie waarin de campagne ‘Gendertwijfel’ op poten is gezet. Die heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van de Transgenderwet veel serieuzer bediscussieerd kon worden. De besluitvorming hierover is uiteindelijk opgeschort. Hierbij waren ook onderzoeken van de NPV van belang, waarin we een Nederlands panel op twee momenten naar hun opvattingen vroegen. Er was een duidelijk verschil merkbaar tussen de opvatting vóór de campagne en daarna. [1]

Ik denk ook aan het voortdurende debat over abortus. Ik ben bang dat dat stil zouden vallen als er geen kritisch geluid zou klinken. Dat geluid moet blijven klinken, want abortus mag nooit ‘normaal’ worden. Ook inzake de politieke discussies rondom draagmoederschap en abortus in het strafrecht, kon de NPV afgelopen jaar haar stempel drukken op het debat.

Het goede leven
Die resultaten geven ons moed. Maar het is vooral de wetenschap dat dit werk een hoger doel dient, dat het vuur brandend houdt om door te gaan. In navolging van Jezus Christus komt de NPV op voor kwetsbaar leven. En hoewel bepaalde ontwikkelingen en politieke uitkomsten je soms kunnen demotiveren, weten we dat we een boodschap van hoop met ons meedragen. Hem volgen brengt je bij het goede leven, waarin je zin en betekenis vindt.

Is dat geen dooddoener voor de grote problemen waarin mensen zich kunnen bevinden? Nee, wat ons betreft niet. Heel veel mensen zijn op zoek naar zingeving. Waar enerzijds het christendom uit onze samenleving verdwijnt, is er anderzijds veel oog gekomen voor inclusiviteit en verschillende meningen. Dat biedt nieuwe kansen. Vaker dan vroeger krijgen wij een podium bij seculiere media. Oude wroeging ontbreekt bij een jongere generatie die meer open staat voor onze boodschap. Meermaals worden wij in een (wetenschappelijke) samenwerking of bij politieke consultaties betrokken, omdat men ook de levensbeschouwelijke kant een plek wil geven.

Het verschil maken
Het feit dat de NPV ruim 47.000 leden heeft, maakt dat wij een partij zijn die serieus genomen wordt. Ik ben dankbaar dat wij hierdoor, ook richting mensen die niet gelovig zijn, een geluid vóór het leven kunnen laten horen. Hoewel niet altijd, maar soms ook wel, met het gewenste resultaat op politiek vlak geloof ik dat onze zichtbaarheid en onze uitingen in het persoonlijk leven van mensen echt verschil kan maken. Daarom blijven we doorgaan met ons werk, op allerlei manieren, zichtbaar en onzichtbaar.

[1] Nederlander nog kritischer over nieuwe Transgenderwet – NPV (npvzorg.nl)

Haal je voldoening uit je werk?

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's