‘Ook oudere wil van betekenis zijn’

02 oktober 2015

Ruim 200 NPV-vrijwilligers waren aanwezig op de themadag die het thema Waardevolle aandacht had.

Drs. Margriet Sprong-Brouwer, geestelijk verzorger, stond in haar lezing stil bij het verlangen van ouderen om van betekenis te zijn. ‘Veel ouderen hebben het idee dat ze niet meer meetellen in deze samenleving. Ieder mens heeft het verlangen om van betekenis te zijn voor een ander, het gevoel dat je niet voor niets leeft. Ook ouderen hebben dat verlangen. Dat houdt niet op als je oud, ziek of gehandicapt bent.’

Veel ouderen ervaren een onbalans in geven en ontvangen. ‘Het is moeilijk om afhankelijk te zijn, te ontvangen als je zorg nodig hebt. Er is vaak sprake van eenrichtingsverkeer: de persoon die zorg nodig heeft, is de ‘klant’. Zorg is een economische transactie geworden.’

Oprechte interesse

Als vrijwilliger is het belangrijk om oprechte interesse te hebben, de ander te zien. ‘Echte waardevolle aandacht maakt ruimte om van betekenis te zijn. Waardevolle aandacht is zien wie de ander is, ook zijn mogelijkheden. Bij waardevolle aandacht is er sprake van tweerichtingsverkeer: er ontstaat meer balans in geven en ontvangen, de gevende kant wordt versterkt.

Hoe kun je als vrijwilliger die gevende kant versterken? ‘Lok verhalen uit en luister actief. Ouderen hebben een schat aan levenservaring en verhalen. Geef terug wat u ontvangt. Zeg eens: “wat fijn dat u dit met mij deelt.” Mensen voelen zich dan gezien. Kijk ook of werk, hobby’s en interesse een plek kan krijgen. Bij ons op de palliatieve afdeling was een man die vroeger dirigent was geweest. Bij de paasviering hebben we zijn bed naar de zaal gereden en heeft hij samen met een vrijwilliger gezongen.’

En als iemand ernstig ziek is en zelfs praten te veel is? Hoe geef je dan waardevolle aandacht? ‘Je kunt dan warm aanwezig zwijgen. Samen een poosje zwijgen schept een band. Stilte kan dan ook waardevolle aandacht zijn. Het is een geschenk als iemand zichzelf kan zijn.’

‘s Middags waren er diverse workshops rond het thema ‘Waardevolle aandacht’.

‘Ook oudere wil van betekenis zijn’