Actievoorwaarden ledenwerfactie

Versie 1.0

I Algemeen

1. Deze ledenwerfactie (hierna: actie) wordt georganiseerd door NPV-Zorg voor het leven, gevestigd aan de Kerkewijk 115, 3904 JA te Veenendaal (hierna: NPV).

2. De NPV vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. Daarom hebben we een privacy – en cookiereglement geschreven waarin u kunt zien hoe we met persoonsgegevens omgaan. Voor vragen over privacy, inzage in persoonsgegevens of contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar privacy@npvzorg.nl.

3. De ledenwerfactieactie start op 18 september 2021 en heeft een looptijd van 1 jaar.

4. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

5. De NPV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

6. Door deelname aan deze actie geeft u aan akkoord te zijn de actievoorwaarden.

II Actievoorwaarden voor nieuwe NPV-leden

7. Als nieuw NPV-lid meldt u zich aan via een aanmeldformulier op de website van de NPV of via een papieren aanmeldformulier.

8. Optioneel kunt u op het aanmeldformulier aangeven door welk bestaand NPV-lid u geworven bent.

9. Bij aanmelding als nieuw lid komt u in aanmerking voor een cadeau dat vermeld staat op het aanmeldformulier. Wanneer u kiest voor een cadeau-abonnement, gelden de aanvullende actievoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk IV.

10. Na het invullen van het aanmeldformulier krijgt u per e-mail direct een bevestiging van uw lidmaatschap. Daarnaast ontvangt u op korte termijn meer informatie over uw NPV-lidmaatschap over de post en wordt het door u gekozen cadeau voor u geregeld.

11. Deze actie geldt voor alle lidmaatschapsvormen van de NPV: NPV-lid (€17,50 p.j.), NPV-Gezinslid (€12,50 p.j.) en NPV-Jongerenlid (€12,50 p.j.).

12. U komt niet in aanmerking voor een cadeau als u een NPV-lidmaatschap eerst heeft opgezegd na de start van deze actie (21 september 2021) en u vervolgens opnieuw lid wordt.

III Actievoorwaarden lid-werft-lid-actie

13. Als bestaand NPV-lid komt u in aanmerking voor een cadeau wanneer u iemand anders als nieuw NPV-lid werft.

a. Degene die door u geworven wordt als nieuw lid, dient zichzelf als NPV-lid op te geven bij de NPV via het aanmeldformulier op de website of een papieren aanmeldformulier.

b. In het aanmeldformulier kan het nieuwe NPV-lid aangeven dat hij/zij door u geworven is als lid. Het nieuwe lid geeft daarbij uw naam en e-mailadres door aan de NPV.

c.  Als wervend NPV-lid krijgt u vervolgens automatisch een e-mail toegestuurd met een link naar een formulier op de website van de NPV. Op dit formulier kunt u een cadeau uitkiezen. Ter controle voert u ook de naam in van degene die door u als NPV-lid geworven is. Wanneer u samen met een nieuw lid een papieren aanmeldformulier invult, kunt u dit opgeven op de achterzijde van het aanmeldformulier.

d. De door u ingevulde gegevens worden verstuurd naar de ledenservice van de NPV. Zij controleren of u daadwerkelijk lid van de NPV bent.

  1. Wanneer na deze controle blijkt dat u inderdaad NPV-lid bent, dan ontvangt u uw cadeau. Wanneer u heeft gekozen voor een cadeau-abonnement, gelden de aanvullende voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk IV.
  2. Wanneer de ledenservice niet kan bevestigen dat u NPV-lid bent, dan nemen zij contact met u op. Indien van toepassing ontvangt u alsnog uw cadeau.

14. De lid-werft-lid actie geldt voor het werven van alle lidmaatschapsvormen van de NPV: NPV-lid (€17,50 p.j.), NPV-Gezinslid (€12,50 p.j.) en NPV-Jongerenlid (€12,50 p.j.).

15. Als nieuw NPV-lid kunt u vanaf het moment dat u lid geworden bent zelf ook gebruikmaken van de lid-werft-lid actie. U komt daarmee ook in aanmerking voor een cadeau als u een nieuw NPV-lid werft.

16. Wanneer u als NPV-lid meerdere nieuwe NPV-leden werft, kunt u per nieuw geworven NPV-lid een cadeau uitkiezen.

IV Aanvullende actievoorwaarden, alleen van toepassing als u kiest voor een cadeau-abonnement

1. U gaat ermee akkoord dat de NPV persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken en een goede afhandeling van het cadeau-abonnement deelt met de uitgever van het abonnement (hierna: uitgever). Deze persoonsgegevens betreffen uw naam, adres , woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

2. De NPV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de uitgevers met wie de NPV voor deze actie samenwerkt. Uitgever is zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacy- en marketingwetgeving. In de privacyverklaring van de uitgever kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan en wanneer uw gegevens worden verwijderd.

3. Uitgever kan een cadeau-abonnement weigeren wanneer u:

a. meerdere keren gedurende de actieperiode kiest voor hetzelfde cadeau-abonnement van de uitgever;

b. een (proef)abonnement heeft op hetzelfde product bij uitgever, of in de negen maanden voorafgaand aan deze actie een (proef)abonnement heeft gehad;

c. er andere acties of aanbiedingen van uitgever zijn waar u gebruik van maakt.

4. Het door u gekozen cadeau-abonnement stopt automatisch na afloop van de periode door de NPV en uitgever overeengekomen periode.

5. U gaat ermee akkoord dat de uitgever u schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail, brief) en/of telefonisch mag benaderen met een aanbieding voor een vervolgabonnement.

a. De toestemming die u hiervoor geeft vervalt twee maanden na afloop van de cadeau-abonnementsperiode.

b. Na afloop van de onder a. genoemde periode mag de uitgever u niet meer benaderen, tenzij u zelf op een andere manier toestemming hiervoor heeft gegeven. Deze toestemming kan uitgever bijvoorbeeld van u krijgen per e-mail, telefoon of via een (inschrijf)formulier op de website van de uitgever.

c. Wanneer u niet (meer) benaderd wilt worden met een aanbieding voor een vervolgabonnement, kunt u dat op ieder moment mondeling of schriftelijk aangeven bij de uitgever. De uitgever respecteert uw keuze.