Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht

31 januari 2022

Een meerderheid van de Nederlanders wil een minimumleeftijd en deskundigenverklaring als voorwaarden voor het juridisch wijzigen van geslacht op de geboorteakte. Een nieuw wetsvoorstel wil deze criteria echter afschaffen. Diederik van Dijk, directeur van de NPV: “Hier blijkt een kloof tussen de politiek en Nederlandse burgers. De politiek moet een pas op de plaats maken en eerst het maatschappelijk debat ruimte geven.”

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is bedoeld om bij te dragen aan de emancipatie van transgender personen. In de voorbereiding van het wetsvoorstel zijn de opvattingen van Nederlandse burgers echter niet onderzocht. In opdracht van NPV-Zorg voor het leven peilde onderzoeksbureau DirectResearch daarom de mening van een representatieve groep van 1083 Nederlanders over het veranderen van geslacht op de geboorteakte en paspoort of identiteitskaart.

Voorwaarden wijzigen geslacht

Bij ieder kind wordt na de geboorte het geslacht geregistreerd op de geboorteakte. Onder de huidige wet is het voor mensen van zestien jaar en ouder mogelijk om het geslacht op de geboorteakte te laten wijzigen. Dan wordt ook het geslacht op het paspoort of de ID-kaart veranderd. Iemand moet hiervoor wel eerst een deskundigenverklaring hebben. Artsen of psychologen die werken in de zorg voor transgender personen mogen deze verklaring geven. In de verklaring staat dat de persoon begrijpt wat het betekent om bij het andere geslacht te horen en dat iemand het geslacht op de geboorteakte nog steeds wil veranderen. Deze voorwaarden staan nu op het spel. Het wetsvoorstel wil zowel de minimumleeftijd als de deskundigenverklaring afschaffen. Dit betekent dat ook jonge tieners en personen die niet behandeld worden in de transgenderzorg over kunnen gaan tot de juridische wijziging van hun geslacht.

Minimumleeftijd 18 jaar

In tegenstelling tot wat het wetsvoorstel beoogt, vindt 56% van de Nederlanders dat er een minimumleeftijd moet zijn voor het veranderen van het geslacht. Slechts 13% is het hier mee oneens. Op de vraag welke minimumleeftijd zij goed vinden, antwoorden de meesten 18 jaar. Dit is hoger dan de huidige minimumleeftijd van zestien jaar. Mensen geven als reden voor minimaal 18 jaar bijvoorbeeld dat de pubertijd dan achter de rug is en jongeren meerderjarig zijn en een eigen keuze kunnen maken.

Deskundigenverklaring

52% van de Nederlanders vindt een deskundigenverklaring een goede voorwaarde voor het wijzigen van het geslacht, 14% vindt dit niet. De groep die de deskundigenverklaring wil behouden is veruit het grootst. Uit de open antwoorden blijkt dat men het veranderen van geslacht een ingrijpende keuze vindt. Een deskundigenverklaring draagt eraan bij dat iemand goed over de keuze nadenkt en voorkomt misbruik van deze mogelijkheid door kwaadwillende personen.

Geslacht doet ertoe

“Gelukkig begrijpt een meerderheid van de Nederlanders dat het wijzigen van geslacht niet zomaar iets is wat vooral zo makkelijk mogelijk moet zijn. Dit geldt in het bijzonder kinderen. Voor hen kan een dergelijke wijziging ingrijpende consequenties hebben die zij niet altijd kunnen overzien. Bovendien, geslacht doet ertoe, of het nu is in de gezondheidszorg, bij bestrijding van huiselijk geweld en criminaliteit of op andere terreinen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat iedereen die dat wil zijn geslacht kan wijzigen, zonder enige controle. Het is tijd dat politici oog hebben voor de reële bedenkingen van burgers”, aldus Van Dijk.

Meerderheid Nederlanders wil minimumleeftijd en deskundigenverklaring voor wijzigen geslacht