Over ons

Onze NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) afdeling Woerden telde in mei 2022 366 leden in. We werken in  Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld via coordinatoren die sociale netwerken maken om hulpvrager(s) heen. Zie boven in de balk Hulp-Dichtbij.We zetten ons in voor de zorg voor het leven. Dit doen we ook door middel van het organiseren van thema-avonden, maar onze  belangrijkste bezigheid is het maken van sociale netwerken. We bieden  Hulp- Dichtbij  aan iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

 

Over ons

Onze missie

 

 

De NPV-Woerden is een christelijke vereniging die deel uit maakt van de landelijke NPV. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van hulp via NPV-vrijwilligers dichtbij ( sociale netwerk ondersteuning). Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

Onze missie

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Bestuurssamenstelling:

Dhr. C.J. van Tuijl, voorzitter

Dhr. M. Van Elk, secretaris

Dhr. S. van Dijk, penningmeester

Mw. C.W. Middelkoop-Wielink, bestuurslid en coördinator netwerkondersteuning NPV-vrijwilligers Dichtbij.

Mw. E.W. van der Wilt-Schouten, bestuurslid

Mw. A. Hofland – de Leeuw,  bestuurslid

Onze coördinatoren

Onze coördinatoren zijn de contactpersonen voor het aannemen van de hulpvraag. Zij zorgen ervoor dat de er met vrijwilligers een sociaal netwerk wordt opgezet en dat de hulpvraag voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp.

Corrie Middelkoop

Coördinator NPV-Vrijwilligers dichtbij Woerden - (06) 41 35 58 13

Gerdi van Elk

Coördinator NPV-Vrijwilligers dichtbij Zegveld en Woerdense Verlaat - (06) 14 13 32 65

Mirjam Meertens

Coördinator NPV-Vrijwilligers dichtbij Woerden - Bomen- en Bloemenbuurt - (06) 47 45 24 16

Christien Nap

Coördinator NPV-Vrijwilligers dichtbij Kamerik - (06) 23 66 61 53

Marga Barreveld

Coördinator NPV-Vrijwilligers dichtbij Kamerik - (06) 42 32 38 35