Thuishulp

De NPV Vrijwillige thuishulp, afdeling Zuidplas, is er voor U. We zijn een christelijke organisatie, die er wil zijn voor alle burgers woonachtig in Zuidplas. Iedereen, die ondersteuning nodig heeft, jong of oud, ongeacht de levensbeschouwing kan een beroep doen op de NPV.

Welke hulp kunnen wij bieden?

Hulp door bijvoorbeeld wandelen, gezelschap houden of begeleiden bij activiteiten aan:
• de chronisch zieke cliënt
• cliënten met de ziekte van Alzheimer door bijv. wandelen, gezelschap houden en begeleiding bij activiteiten
• cliënten met een verstandelijke of lichamelijke handicap
• Bezoeken van mensen die te maken hebben met een klein of geen sociaal netwerk
• Begeleiden bij bezoek aan ziekenhuis of hulpverleners
• Begeleiding van mensen met psychosociale problemen
• Tijdelijke gezinsondersteuning
• Boodschappen doen
• Ondersteunen of overnemen van taken van de mantelzorger

Hoe kunt u hulp aanvragen?

Als u voor uzelf of voor uw familie hulp nodig hebt, kunt u dit aangeven bij bijvoorbeeld uw huisarts, ouderenadviseur of het mantelzorgsteunpunt. Ook de mensen van het consultatiebureau en de thuiszorg weten ons prima te vinden.
U kunt ook contact opnemen per telefoon op nummer 06-52834684 of email hulpvraag@npvzuidplas.nl t.n.v. Marijke Weerheim.
Het is niet nodig om lid te zijn van de NPV om in aanmerking te komen voor hulp.
Er wordt vervolgens contact met u opgenomen door één van de coördinatoren van de NPV Vrijwillige Thuishulp voor een kennismakingsgesprek en om duidelijkheid te krijgen welke hulp u denkt nodig te hebben.
In onderling overleg wordt er daarna gekeken wat wij voor u kunnen betekenen.

Helpt u mee?

Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die achter de visie van de NPV staan dat ieders leven waardevol is. Mensen die aandacht willen geven aan hun medemens door een luisterend oor of praktische hulp.
Met uw trouw en betrokkenheid kunt u van veel betekenis zijn voor een andere inwoner van Zuidplas, ongeacht geloof of afkomst van de inwoner. Vrijwilligerswerk is verrijkend voor uw leven!
De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door coördinatoren. Er worden regelmatig trainingen en/of thema-avonden aangeboden. Ook ontvangt u 4x per jaar een nieuwsbrief en uiteraard jaarlijks een leuke waardering.
Meld u aan: neem contact op via vrijwilliger@npvzuidplas.nl of telefonisch via 06-52 83 46 84 t.n.v. Marijke Weerheim.

De coördinatoren zijn:
• Overkoepelend coördinator: Marijke Weerheim
• Voor Moerkapelle & Zevehuizen : Erica Hoogendoorn en Marja van der Spek.
• Voor Moordrecht: Joke Deelen en Nel Uytbeijerse
• Voor Nieuwerkerk a/d IJssel: Nel Wakker en Christa Noorlander

Hulpverlening door de NPV Vrijwillige Thuishulp is geheel kosteloos. Wilt u ons toch steunen om dit werk voort te kunnen zetten dan is een gift van harte welkom op ons bankrekeningnummer NL30RABO0345282752 ten name van Penningmeester NPV te Zuidplas onder vermelding van “gift thuishulp”. Wij hebben een ANBI status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Thuishulp

Contactpersonen

Als u meer informatie wilt over onze thuishulp, kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren. Wanneer u direct hulp wilt aanvragen, kunt u het onderstaande formulier invullen. Er zal contact met u worden opgenomen.

  • Voor Moerkapelle & Zevenhuizen: (06) 11 70 10 30
  • Voor Moordrecht: (06) 52 83 46 85
  • Voor Nieuwerkerk aan den IJssel: (06) 11 70 10 31

Hulp aanvragen

Ervaringen

Ik ben mantelzorger en ook kostwinner. Dat is een pittige combinatie. Ik ben dankbaar dat de vrijwilligers van de NPV mij helpen bij het doen van mijn tuin en boodschappen. Dat maakt écht verschil!

Mijn vrouw heeft een psychiatrische ziekte. Ik vind het bijzonder dat twee vrijwilligers iedere week met haar gaan wandelen, zodat ik even tijd voor mezelf heb.