Over ons

Doelstelling van onze vereniging

Afdeling

De afdeling richt zich op communicatie, de nieuwsbrief, de jaarvergadering met de ruim 300 leden in ons gebied, en al het bestuurlijke van de vrijwillige thuishulp.

Contactgegevens : NPV Afdeling in De Ronde Venen, Achterbos 10, 3645 CD, Vinkeveen, derondevenen@afdeling-npvzorg.nl

Thuishulp

De Vrijwillige Thuishulp voert alle serviceverzoeken uit. Vier coördinatoren bedienen de drie kernen Vinkeveen, Mijdrecht, Waverveen en Wilnis. Er zijn tientallen vrijwilligers. Hulpaanvragen variëren van vervoer tot samen wandelen of een boodschap doen, of een simpel klusje. Hulp wordt ook gevraagd ter ondersteuning van de mantelzorg. De meeste verzoeken komen binnen via één van de Servicepunten in de Gemeende De Ronde Venen. De Vrijwillige Thuishulp werkt samen met het Diaconaal Platform De Ronde Venen.

De Vrijwillige Thuishulp is bereikbaar via (06) 83 55 69 90 of npvthuishulpdrv@gmail.com.

Onze missie

‘Het faciliteren, coördineren en uitvoeren van Thuishulp voor hulpbehoevenden en ondersteuning van mantelzorgers in gemeente De Ronde Venen’

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

Ons bestuur

Het afdelingsbestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Van links naar rechts :

  • Wilco Gijzen (Penningmeester)
  • Corien Bos (Thuishulp)
  • Annet van Ginkel (Voorzitter)
  • Helga Kroese (Secretaris)
Ons bestuur

Onze coördinatoren

Onze thuishulpcoördinatoren zijn de contactpersonen voor het regelen van thuishulp. Zij zorgen ervoor dat de thuishulp voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp.

Carla Stolk

Coördinator Wilnis, Waverveen, Amstelhoek en de Hoef

Annie Plomp

Coördinator Mijdrecht

Ida van Kreuningen

Coördinator Vinkeveen

ANBI gegevens

De NPV in De Ronde Venen heeft een ANBI-status. Alhier voldoen wij aan de publicatieplicht.

De NPV-afdeling De Ronde Venen is ANBI erkend. Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten.

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling De Ronde Venen
ANBI: 8034.12.319 (RSIN / fiscaal nummer)
KvK : 40482938

Bestuur

Doelstelling

Beleidsplan (Jaarwerkplan), Financiële stukken en verslagen