Over ons

De NPV-afdeling Rijssen zet zich in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

De NPV-afdeling Rijssen wil graag praktisch invulling geven aan haar taken!
Dit doen wij door vrijwillige thuishulp aan te bieden, thema-avonden te organiseren en door middel van een periodieke uitgave van het infobulletin.

Onze missie

De NPV is een christelijke organisatie. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

Zorg voor het leven
Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor dit mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De NPV doet dit vanuit de Bijbelse opdracht leven te beschermen en in navolging van Jezus Christus.

Betrokken
De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring.

Actief
De NPV weet meer. De NPV is geworteld in de Nederlandse maatschappij. Juist de diversiteit aan activiteiten zorgt ervoor dat de NPV een weloverwogen visie op zorg en medische ethiek heeft ontwikkeld.

Toegankelijk
Voor ieder mens geldt: er kan zomaar iets op je pad komen, dat maakt dat je besluiten moet nemen over zaken waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. De NPV is er dan voor u, door te luisteren en mee te denken. Daar kunt u op vertrouwen.

Ons bestuur

Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Plaatselijk bestuur Rijssen

Voorzitter              Martin Heikoop
Secretaris              Janny Dekker
Penningmeester   Janneke Nieuwenhuis

Overige leden:
Aly Last
Mariëlle Lindhout
Mark-Jan Hofman
Miranda Haitsma

Vacatures
Wij kunnen altijd actieve vrijwilligers gebruiken. Wilt u een bijdrage leveren, dan kunt contact met onze secretaris opnemen!

Ons bestuur