Over ons

Onze NPV-afdeling zet zich in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

 

Onze missie

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

De NPV-Afdeling Tholen is een actieve, zinvolle vereniging. Wij organiseren jaarlijks een ledenvergadering, waarbij wij een spreker uitnodigen, die over een actueel onderwerp een lezing houdt.
Wij zijn betrokken bij een groot aantal activiteiten. Hieronder kunt u lezen welke:

Vrijwillige Thuiszorg: Vrijwilligers worden gekoppeld aan hulpvragers, hierbij is alles denkbaar, een boodschap doen, een uurtje voorlezen of de ramen zemen. In 2004 is de coördinatie opnieuw geregeld, we hopen steeds nieuwe vrijwilligers te krijgen en de bestaande goed gemotiveerd te kunnen houden. We werken in eilandelijk verband samen met andere thuishulporganisaties.

Hospice: In juni 2003 is de Hospice geopend. Nu al bijna 12,5 jaar lang mogen vrijwilligers van de NPV zich inzetten bij de zorg rondom een opgenomen patiënt. Het project palliatieve zorg wordt zo al jaren voortgezet. Ook houden wij ons, i.s.m. het zorgcentrum Schutse Zorg Tholen, bezig met het scholen van de vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers heeft onze aandacht omdat het niet makkelijk is om de planning rond te krijgen als een patient is opgenomen.

Deelname in andere organisaties: We nemen deel aan: de Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Tholen, het Welzijnsoverleg van de Gemeente Tholen, en de WMO-adviesraad van de gemeente Tholen.

Ons bestuur

Secretariaat:

  • Voor al u vragen
  • Adreswijziging doorgeven
  • lid worden?

E-mail: tholen@afdeling-npvzorg.nl

Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

 

 

Hospice:

Mary Bijnagte en Corrie van Leeuwen

E-mail: :  c.van.leeuwen@schutsezorgtholen.nl of m.bijnagte@hotmail.nl

Telefoonnummer 0166-658600.

 

 

Sjaan van der Elst-Geluk

Voorzitter

Mary Bijnagte - de Vos

Voorzitter

Niels Aarnoudse

secretaris

Gert Ponse

Penningmeester

Paulina Flikweert - Bevelander

bestuurslid

Arjo Harmsen

bestuurslid

Onze coördinatoren

Onze thuishulpcoördinatoren zijn de contactpersonen voor het regelen van thuishulp. Zij zorgen ervoor dat de thuishulp voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp.

Sjaan van der Elst-Geluk

Voorzitter

Paulina Flikweert - Bevelander

bestuurslid