Over ons

Al vanaf het begin zetten wij ons in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

Onze afdeling zet zich in op meerdere gebieden. Zo organiseren wij avonden rondom aansprekende medisch-ethische onderwerpen. Deze avonden worden goed bezocht, met als hoogtepunt een avond over vaccinatie einde 2019 met meer dan 1000 aanwezigen!

Verder zetten wij ons is voor de medemens in de regio. Dit betekent dat wij een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben die waar nodig helpen met booschappen doen, ondersteunen in het huishouden of een kopje koffie drinken met mensen die dat nodig hebben. Hierbij werken wij nauw samen met plaatselijke kerkelijke – en burgerlijke gemeenten. Kijk voor meer informatie over onze thuishulp en het worden van vrijwilliger op onze pagina over dit onderwerp.

Onze missie

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

De missie van onze lokale afdeling is het bieden van hoogwaardige informatie betreffende medisch-ethische zaken en het helpen van hen die daar behoefte aan hebben.

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Dhr. P. Slagboom

Voorzitter

Dhr. P. van Dam

Penningmeester

Mw. A.E. Siebelink-van der Kooij

Portefeuillehouder Thuishulp

Mw. W.E. Peterse-van Zetten

Secretaresse

Dhr. A. Jonkers

Algemeen lid

Onze coördinatoren

Onze thuishulpcoördinatoren zijn de contactpersonen voor het regelen van thuishulp. Zij zorgen ervoor dat de thuishulp voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp.

Mw. S. Vervat

Coördinator NPV-Thuishulp (06-29351070)