Over ons

NPV-afdeling Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1990. Al vanaf het begin zetten wij ons in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

De NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam geeft al meer dan 30 jaar belangeloos hulp! De thuishulpvrijwilligers brengen bezoeken, verzorgen vervoer, doen boodschappen, koken eten, ondersteunen mantelzorgers, passen op bij ziekte, enz.

Voor veel zorg die eerst door de landelijke overheid geregeld werd, is nu de gemeente verantwoordelijk gesteld. Bestuursvrijwilligers proberen o.a. zoveel mogelijk uw belangen te behartigen door deel te nemen aan gesprekken over relevante plaatselijke zaken rondom zorg (o.a. via Stichting Platform Sociaal Domein).  We zoeken samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in Hardinxveld. Er wordt 1x per jaar een thema-avond en jaarvergadering georganiseerd in Boven- of beneden Hardinxveld. Ook organiseren we in samenwerking met school en een ouderenorganisatie een contactmoment. Dit geeft een mooie ervaring en bekendheid van de NPV voor jong en oud!

Onze missie

De NPV Hardinxveld-Giessendam wil er voor alle inwoners zijn, ongeacht levensovertuiging, nationaliteit, levensfase, kwaliteit van leven of leeftijd.

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

De missie van onze lokale afdeling is om vanuit de Bijbelse opdracht bijdragen aan ‘de zorg voor het leven’ door toerusting, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.

Het landelijk bestuur van de NPV heeft dit samengevat in de volgende waarden: beschermwaardigheid, solidariteit en zorgzaamheid. NPV Hardinxveld-Giessendam heeft dit vertaald in de volgende kerndoelen:

·         Zorg – Geven van vrijwillige thuiszorg aan zowel leden als niet-leden.

·         Ondersteuning – Geven van voorlichting aan en toerusten van leden over zaken rondom gezondheid en ziekte in het licht van Gods Woord.

·         Respect – Uitdragen van respect voor ieder menselijk leven in privé en publiek domein.

·         Gemeenschappelijk – Bijdragen aan belangenbehartiging van alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam door beleidsbeïnvloeding.

 

De doelgroep waarop de NPV H-G zich richt bestaat uit:

·         Leden / vrijwilligers

·         Niet-leden

·         Jongeren en ouderen

·         Gezonde en zieke mensen

·         Zorgvragers en zorgaanbieders

Kortom, de NPV Hardinxveld-Giessendam wil er voor alle inwoners zijn, ongeacht levensovertuiging, nationaliteit, levensfase, kwaliteit van leven of leeftijd.

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Onze coördinatoren

Onze thuishulpcoördinatoren zijn de contactpersonen voor het regelen van thuishulp. Zij zorgen ervoor dat de thuishulp voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp. Denkt u dat u in aanmerking komt voor hulp of heeft u graag dat we meedenken in uw situatie? Iedereen, ongeacht levensovertuiging, kan een beroep op ons doen voor ondersteuning. De coördinator zal met u in gesprek gaan en de hulpvraag inschatten. Zij zoekt een geschikte vrijwilliger die u helpt of denkt mee waar u in uw situatie om ondersteuning kunt vragen.