Terminale thuishulp

De zorg voor een dierbare in de laatste levensfase kan veel energie vragen. De terminale thuishulp van de NPV wil u daarbij ondersteunen. Iedereen kan een beroep doen op ons. Het maakt niet uit of u wel of geen christen bent, wel of geen lid bent van de NPV. Alle vrijwilligers van de terminale thuishulp van de NPV zijn geschoold.

De zorg in de laatste levensfase wordt vaak geboden door de mantelzorger. Als dat nodig is, kan er in Nederland daarnaast een beroep gedaan worden op thuiszorg. Toch kan het zijn dat er in de terminale levensfase, ondanks de mantelzorg en de thuiszorg, nog extra hulp wenselijk is. Onze getrainde NPV-vrijwilligers zijn graag bereid om deze hulp te verlenen.

Wat kunt u verwachten?

Onze hulp wordt niet gegeven als vervanging voor taken die zorgverleners uitvoeren, maar aanvullend daarop als een steun in de rug zijn voor mantelzorgers. U kunt hierbij denken aan:

  • het waken bij een stervende (dag en nacht), zodat de familie even op adem kan komen;
  • het leveren van hand- en spandiensten: het kussen opschudden, een glaasje water aangeven;
  • het voorlezen voor iemand;
  • het doen van wat lichte huishoudelijke taken.
Terminale thuishulp

Hoe werkt het?

Als u hulp nodig hebt, wil de NPV u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zal de coördinator van de vrijwilligers persoonlijk contact met u opnemen. In dit gesprek proberen we uw hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. De coördinator schat uw hulpvraag in en gaat op zoek naar een of meer vrijwilligers die u kunnen helpen. De coördinator houdt contact met u als hulpvrager en de vrijwilliger(s).

Scholing

We vinden het belangrijk dat vrijwilligers die terminale thuishulp bieden eerst een goede scholing hebben gevolgd. Voordat vrijwilligers worden ingezet in een situatie van terminale thuishulp, hebben zij dan ook de scholing achter de rug. De NPV heeft docenten beschikbaar die deze scholing geven. Juist omdat de laatste levensfase zo kwetsbaar is en zo intensief kan zijn, willen we ze een goede basis meegeven voor het doen van dit mooie, maar kwetsbare werk.

Contactpersonen

Als u meer informatie wilt over onze terminale thuishulp, kunt u contact opnemen met onze thuishulpcoördinator Nelleke Balfoort: (0525) 652319

Wanneer u hulp wilt aanvragen kunt u Nelleke bellen.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Hulp aanvragen

Ervaringen

Ik kom uit een klein gezin. Dankzij de hulp van NPV-vrijwilligers was het mogelijk om onze moeder tot haar overlijden thuis te verzorgen. Daar zijn we dankbaar voor!

We wilden graag dat vader thuis kon sterven. Omdat we wisten dat de NPV-vrijwilligers ons konden ondersteunen, hebben we vader vanuit ziekenhuis naar huis laten overbrengen. Uiteindelijk hebben we vader zelf kunnen begeleiden. Maar het was veel waard om de NPV-afdeling als ruggensteun te hebben!

Instead of show do a slideDown function