Over ons

NPV-afdeling Woudenberg is opgericht in 1986. Al vanaf het begin zetten wij ons in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

Naast de thuishulp en de terminale hulp zijn we als afdeling in maart 2019 gestart met het maandelijks verzorgen van een zang- en contactmoment op zondagmiddag in De Serre van zorgcentrum Groenewoude in ons dorp. Bewoners en veel belangstellenden komen om eerst een half uur Psalmen en geestelijke liederen te zingen, waarna gezamenlijk koffie/thee wordt gedronken. Deze activiteit is opgestart in het kader van bestrijding van eenzaamheid. We mogen opmerken dat er steeds meer bezoek(st)ers komen. Helaas is deze activiteit in maart 2020 tijdelijk gestopt door de coronacrisis.

Onze missie

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

De missie van onze lokale afdeling is conform de missie van het hoofdbestuur. We mogen op plaatselijk niveau iets uitdragen van de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf met als uitgangspunt ‘Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus’.

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Rien Moerdijk

Voorzitter

Roel Tekkelenburg

Penningmeester

Marjolein Treur

Secretaresse

Onze coördinatoren

Als coördinatoren zijn we de schakel tussen de hulpvrager en vrijwillig(st)er. Belt u het speciale nummer van de NPV-thuishulp afd. Woudenberg, dan krijgt u één van ons aan de lijn en gaan we met u in gesprek. Samen zullen we aan de hand van de hulpvraag bekijken wat onze thuishulp voor u kan betekenen en welke vrijwillig(st)ers kunnen worden ingezet. Als coördinatoren houden we contact gedurende de looptijd van de hulpvraag en proberen we vragen te beantwoorden en mogelijke problemen met u op te lossen. Als de geboden hulp niet voldoende blijkt te zijn, kunnen we gezamenlijk zoeken naar andere oplossingen. Als coördinatoren hebben we regelmatig overleg met de hulpdienst van de plaatselijke kerken en proberen – indien mogelijk – samen te werken.

Elly Moerdijk

Coördinator

Karla de Jager

Coördinator