Over ons

NPV-afdeling  Zeeuws-Vlaanderen is opgericht in 1989. Al vanaf het begin zetten wij ons in voor de zorg voor het leven. Dit doen we door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. We bieden namelijk thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, geloof of wat dan ook. Steeds vaker merken we dat mensen ons weten te vinden en dat is alleen maar mooi!

 

Onze missie

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ draagt de NPV haar gedachtegoed uit aan kerk, samenleving en overheid. Samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven. Dit wordt ook praktisch vorm gegeven door middel van het bieden van thuishulp door vrijwilligers. Zo draagt de NPV zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.

De missie van onze lokale afdeling is om  hulp op lokaal niveau te bieden daar waar nodig, om zodoende een praktisch invulling te geven aan onze doelstelling nl. zorg voor het leven in Bijbels perspectief.

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Het bestuur van de NPV-afdeling bestaat uit:

P.J. de Jonge        :Voorzitter
T. Zegers               : Secretaresse
M. de Putter          : Penningmeester
A. Kroes                 : Bestuurslid/ beheer website
D. Guiljam             : Bestuurslid/ contactpersoon coördinatoren

Beloningsbeleid:
De bestuurders en coördinatoren zijn op vrijwillige basis actief voor de NPV-afdeling. Zij voeren hun activiteiten uit zonder hier een financiële of andere materiële beloning voor te ontvangen. Alleen de onkosten die vrijwilligers maken worden vergoed.

Onze coördinatrices

Onze thuishulpcoördinatrices zijn de contactpersonen voor het regelen van thuishulp. Zij zorgen ervoor dat de thuishulp voorspoedig verloopt: vanaf de intake tot aan het beëindigen van de hulp.

Mw. C.M. de Bat

Coördinatrice vrijwillige  thuishulp - 06 12032224

Mw. I den Hamer

Coördinatrice vrijwillige  thuishulp - 06 12032224

Wat we doen

Bent u benieuwd naar onze plannen? Of naar wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan? Ons bestuur legt daar in het jaarplan en de jaarverslagen graag verantwoording over af [zie hieronder].

Steun ons

Wilt u de NPV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen steunen?

Wilt u de NPV helpen, zodat de NPV u kan helpen?

Steun in de vorm van een eenmalige of regelmatige gift is van harte welkom!
Bankrekeningnummer : NL07RBRB0900195118 t.n.v.  NPV. afd. Zeeuws-Vlaanderen
Kamer van Koophandel nr.: 40302870

Sponsors

Voor  meer informatie over adverteren en / of sponsoren kunt u contact opnemen met dhr. P. J. de Jonge : tel. 0115 611628 of e-mail: peterjdejonge@filternet.nl.

ANBI-publicatieplicht

De Belastingdienst heeft de NPV-afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te geven in onze organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken, hebben wij dit op een rij gezet.

Officiële naam: Nederlandse Patiënten Vereniging Afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen

RSIN-nummer: 816532540

Contactgegevens:

Nederlandse Patiënten Vereniging Afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen
Mevr. T. Zegers
Churchilllaan 378
4532MC Terneuzen

Tel. : 0623537924
Email: trzegers@sprokkelhoutjes.net

Doelstelling:

De doelstelling van de NPV-afdeling is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.

Beleidsplan:

Lees hier het beleidsplan van de afdeling.

Bestuur:

Het bestuur van de NPV-afdeling bestaat uit:

P.J. de Jonge         : Voorzitter
T. Zegers               : Secretaresse
M. de Putter          : Penningmeester
A. Kroes                : Bestuurslid/ beheer website
D. Guiljam             : Bestuurslid/ contactpersoon coördinatoren

Beloningsbeleid:

De bestuurders en coördinatoren zijn op vrijwillige basis actief voor de NPV-afdeling. Zij voeren hun activiteiten uit zonder hier een financiële of andere materiële beloning voor te ontvangen. Alleen de onkosten die vrijwilligers maken worden vergoed.

Verslag activiteiten:

Lees hier het jaarverslag van de afdeling.

Inzage financiën:

Lees hier de financiële verantwoording van de afdeling (2019-2021).