Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen tegen COVID-19, een gezonde keuze?

De Gezondheidsraad heeft op 10 december 2021 een advies uitgebracht over het vaccineren van kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar. De raad heeft besloten dat het vaccineren van deze leeftijdsgroep een verantwoord en proportioneel middel is om de corona-epidemie te bestrijden. Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het advies inmiddels overgenomen.


Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen tegen COVID-19, een gezonde keuze?

Waarom denkt de Gezondheidsraad dat vaccineren van jonge kinderen een goed idee is?

Kinderen krijgen door een besmetting met COVID-19 meestal niet meer klachten dan bij een gewone verkoudheid. Maar de Gezondheidsraad heeft – naar eigen zeggen – de voordelen van vaccinatie afgewogen tegen de nadelen, op basis van de gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn. Uiteindelijk is de verhouding tussen gezondheidswinst en mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind voldoende gunstig om alle 5- tot 11-jarigen een vaccinatie aan te bieden, aldus de Gezondheidsraad. De kinderen met een verhoogd medisch risico werden al eerder ingesloten bij de groep die een vaccinatie kon krijgen. Vaccinatie van deze groep kinderen verloopt via de eigen behandelend arts. In dit advies gaat het daarom alleen over gezonde kinderen zonder verhoogd medisch risico.

Wat opvalt in het advies van de Gezondheidsraad is dat het indirecte gezondheidsnadeel van corona-infecties in deze groep de doorslag lijkt te geven. Het gaat dan om beperkte toegang tot bijvoorbeeld school, sport en sociale contacten, wat weer kan leiden tot een slechtere (mentale) gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en tot leerachterstanden. Vaccinatie kan dit volgens de Gezondheidsraad deels voorkomen, al is niet te zeggen in welke mate. Voor een heel kleine groep van ongeveer 100 tot 150 kinderen kan het coronavirus directe ernstige gezondheidsproblemen met mogelijk IC-opname betekenen. Voor uw vergelijking: jaarlijks belanden ruim 250 kinderen met uit de hand gelopen waterpokken in het ziekenhuis, zonder dat daarvoor een vaccinatie als remedie standaard wordt aangeboden.

Tegenover de gezondheidswinst staan volgens de Gezondheidsraad relatief beperkte nadelen. De meeste kinderen zullen na vaccinatie kortdurend last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts. De kans op zeldzame bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier), is volgens de raad zeer laag.

De Gezondheidsraad benadrukt het belang van begrijpelijke informatie voor ouders en kinderen. Alle vormen van drang moeten vermeden worden. De keuze om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van vaccinatie mag niet leiden tot uitsluiting van school of sociale uitsluiting van kinderen.

Wat betekent dit advies en besluit voor u?

Als u ouder bent van een kind in de genoemde leeftijdscategorie zult u rond half januari 2022 een uitnodiging ontvangen voor de vaccinatie van uw kind. Of u van deze uitnodiging gebruikt maakt is – nog meer dan bij andere leeftijdsgroepen – een afweging tussen de baten en de lasten in uw eigen (gezins)situatie.

Het feit dat de Gezondheidsraad voor de totale groep van 5- tot 11-jarigen vaccinatie als een proportioneel middel ziet, zegt weinig over de mate waarin dat voor uw eigen kind het geval zal zijn. Want de directe gezondheidswinst voor uw eigen kind is minimaal, vanwege het meestal milde verloop van COVID-19 in deze leeftijdsgroep.

Is vaccinatie voor u een begaanbare weg, dan bepalen de specifieke omstandigheden van uw kind wat u voor laat gaan. Het is en blijft een persoonlijke keuze en maatwerk is van groot belang. Denk daarbij aan extra kwetsbare ouders of broertjes en zusjes in het gezin. Ook de mate waarin de beperkende maatregelen uw kind raken in het eigen welzijn en de ontwikkeling kan een overweging zijn. Als vaccinatie voor u vanuit uw christelijke overtuiging geen goede keuze is, dan is er voor deze leeftijdsgroep geen reden om een andere weg in te slaan.

Meer weten over vaccinatie? Lees de themapagina over vaccinatie of bekijk de brochure ‘Wel of niet vaccineren? Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’.

Lees ook dit artikel in het Reformatorisch Dagblad, waar de NPV een bijdrage aan leverde: klik hier.

In dit artikel, dat verscheen in het Nederlands Dagblad, worden de voors en tegens van kindervaccinatie op een rij gezet.

Meer weten over de NPV en het coronavirus? Klik dan hier.

Wat betekent dit advies en besluit voor u?